วิศวกรรมสำรวจ

ลบ แก้ไข

วิศวกรรมสำรวจ
การศึกษาในเชิงวิชาการ

 

ในเชิงวิชาการ ทางภาควิศวกรรมสำรวจได้ให้การศึกษาในด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูงเพื่อการดำเนินงานทางด้านการสำรวจรังวัดพื้นฐานและขั้นสูง รวมถึงการสำรวจรังวัดดาวเทียม, ภาพถ่ายทางอากาศ, การทำแผนที่ และระบบสารสนเทศปริภูมิ หรือ GIS

โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาในหลักสูตรที่จะต้องทำการศึกษาดังนี้

- ความรู้พื้นฐานทางด้านการสำรวจและแผนที่ ประกอบด้วยระบบพิกัดแผนที่ คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับประมวลผลบนแผนที่
- งานรังวัดด้วยกล้องและดาวเทียม ได้แก่ งานรังวัดภูมิประเทศ งานรังวัดขั้นสูง และงานรังวัดดาวเทียมนำหน (GPS - Global Positioning System)
- งานรังวัดด้วยภาพถ่ายได้แก่ งานรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ และดาวเทียม รวมถึงการปรับแก้และประมวลผลภาพ
- เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่ หลักการและทฤษฏีต่างๆของ GIS (Geographic Information System), การบริหารจัดการฐานข้อมูลของ GIS, การนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่, มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสารสนเทศ 

โดยหน่วยกิตที่จะต้องทำการศึกษาตลอดระยะเวลาทั้งหมด 4 ปี มีจำนวน 145 หน่วยกิตเป็นอย่างต่ำ

การศึกษาในภาคปฏิบัติ

 

การศึกษาในภาคปฏิบัติ จะมีการฝึกทำงานภาคสนามที่ทางภาควิชาได้จัดเตรียมไว้และฝึกในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับการสอน ทั้งยังมีการเข้า survey camp ที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อฝึกฝนทักษะในด้านการทำงานและยังได้ออกไปทัศนศึกษาอีกด้วย

เมื่อสำเร็จการศึกษานิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในระดับสูง เพื่อที่นิสิตจะได้สามารถออกไปทำงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 loading...


โดย UDS Intania92 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 55 20:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,055 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,055 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง