การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ : Endnote

ลบ แก้ไข

 

          เมื่อกล่าวถึงการจัดการบรรณานุกรม (Bibliography) หรือเอกสารอ้างอิง (Reference) ไม่ว่าจะ เป็นในแง่ของการสืบค้น การรวบรวม การจัดเรียง การนำมาใช้ การนำเอกสารมาอ้างอิง และการเขียนการ อ้างอิงตามแบบแผนแล้ว ย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นเรื่องละเอียด ปลีกย่อย ยุ่งยาก เต็มไปด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ มากมาย โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง การเขียนการอ้างอิง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ สาขาวิชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กำหนดขึ้นมา ทั้งนี้ด้วย จุดประสงค์ให้การอ้างอิงนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถติดตามไปดู ต้นฉบับได้ไม่ผิดพลาด รวมทั้งเพื่อความเป็นระเบียบ เป็นแบบแผน เดียวกันทั้งฉบับ

 

          ปัจจุบันความยุ่งยากละเอียดอ่อนซับซ้อน ดังกล่าวไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เนื่องจากมีผู้คิดค้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาจัดการข้อมูลทั้งหมด และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่นิยมแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Procite โปรแกรมReference Manager โปรแกรม Refwrite โปรแกรม Endnote เป็นต้น โปรแกรมช่วยจัดการบรรณานุกรมเหล่านี้ ไม่เพียงแต่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลบรรณานุกรมหรือ เอกสารอ้างอิงดังที่กล่าวมาเท่านั้น ยังสามารถสร้างรายการบรรณานุกรม ทั้งการอ้างอิงเอกสารไปพร้อม ๆ กับการเขียนเอกสารอ้างอิง โดยทำงานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสาร (Microsoft word) หมายความว่า ในขณะที่เขียนบทความโดยใช้ Microsoft word และต้องการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาที่เขียน สามารถใช้ โปรแกรม Endnote ช่วยให้มีการอ้างอิงตรงจุดที่กำหนด ในขณะเดียวกันจะมีรายชื่อเอกสารอ้างอิงปรากฏ ท้ายเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ในรูปแบบที่ผู้เขียนกำหนดได้

          โปรแกรม Endnote เป็นโปรแกรมที่จัดทำโดยบริษัท Thompson Research Soft ซึ่งปัจจุบัน พัฒนาโปรแกรมจนถึงฉบับที่ 10 ( Endnote X ) แล้ว นั่นคือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สามารถรองรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ล่าสุด ยังพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้บนอินเทอร์เนต เรียกว่า Endnote Web ซึ่งเข้าใช้ได้ทุกเวลาและ สถานที่บนเครือข่ายอินเทอร์เนต ทั้งยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก Endnote ไปสู่ Endnote Web และจาก Endnote Web ไปสู่ Endnote

          โปรแกรม Endnote ช่วยในการรวบรวมบรรณานุกรม โดยจัดเก็บข้อมูลลงใน file (หรือ ที่ Endnote เรียกว่า library) อย่างไม่จำกัดจำนวนรายการ การรวบรวมบรรณานุกรมดังกล่าวทำได้โดยการ พิมพ์ลงใน library หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ก่อนพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมหรือ เอกสารอ้างอิงลงใน library จะต้องเลือกประเภทของเอกสารก่อน เช่น หนังสือ บทความในวารสาร บท2

หนึ่งในหนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูล เว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมจะทำการเปลี่ยน field หรือรายการย่อยในบรรณานุกรมให้ตามลักษณะประเภทของเอกสารโดยอัตโนมัติ

ในรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงแต่ละรายการสามารถเก็บรูปภาพ ตาราง กราฟ ไฟล์ PDF, URL รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ แต่โปรแกรมจะไม่แสดงรายการอื่นในรายการบรรณานุกรมนอกเหนือจากข้อมูลที่จำเป็นต้องแสดง เมื่อรวบรวมข้อมูลบรรณานุกรมได้แล้ว ยังสามารถให้โปรแกรมจัดเรียงลำดับ ค้นหา เลือกใช้เฉพาะรายการที่ต้องการ ลบรายการหรือสั่งพิมพ์บรรณานุกรม โดยมีรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงให้เลือกมากกว่า 400 รูปแบบในทุกสาขาวิชา เช่น แบบ Vancouver แบบ APA แบบ Turabian แบบ Author-Date เป็นต้น รวมถึงรูปแบบเฉพาะของวารสารวิชาการต่าง ๆ ทั้งยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสร้างรูปแบบการเขียนเป็นของตนเองขึ้นใหม่ได้อีกด้วย

          โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมทั้งหลายล้วนมีการใช้งานที่คล้ายคลึงกันและมีจุดประสงค์เดียวกันคือช่วยในการจัดการดูแลด้านบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง เพื่อช่วยลดภาระและความยุ่งยากในการอ้างอิงเอกสารและเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ผู้ใช้ควรศึกษาวิธีการใช้แต่ละโปรแกรมและเลือกใช้ตามชอบ

หากสนใจใช้โปรแกรม Endnote สามารถศึกษาวิธีการใช้ได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

นงเยาว์ เปรมกมลเนตร. Endnote. [cited 22 มีนาคม 2550]; Available from:

http://server2.tiac.or.th/seminar/2005/endnote/endnote.pdf

ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์. EndNote Web. [cited 2550 8 May]; Available from:

http://www.li.mahidol.ac.th/library/endnote_web.pdf

ประภาศรี ฟุ้งศรีวิโรจน์. EndNote X. [cited 2 พฤษภาคม 2550]; Available from:

http://www.car.chula.ac.th/gotoweb/endnotex49new.pdf

สมรักษ์ สหพงศ์. มาทำความรู้จักกับโปรแกรม EndNote. [cited 22 พฤษภาคม 2550];

Available from: htt://library.ra.mahidol.ac.th/li/endnote.htm

Endnote. Available from: http://www.endnote.com

 

 

 

 

แหล่งที่มา

นวลลออ จุลพุ์ปสาสน์. 2550. “การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ : Endnote” [ออนไลน์] แหล่งที่มา http://library.cmu.ac.th/prcorner/assests/endnote_nlo.pdf  (19 .. 2551)

 

 loading...


โดย Right RECORDS ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ต.ค. 51 07:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,288 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,288 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง