บทความเรื่อง “มองวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสังคมไทย”

ลบ แก้ไข

บทความเรื่อง “มองวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสังคมไทย”

โครงสร้างบทความ

1.บทนำ

                1.1 เริ่มต้นกระแสวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย

                1.2 บริบทและแนวทางของ Japanization ในประเทศไทย

2. รูปแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นในไทย

2.1 สินค้า

2.2 อาหาร

2.3 การแต่งกาย

2.4 สื่อบันเทิง

2.4.1 การ์ตูน

2.4.2 เพลง ละคร ภาพยนตร์

3. บทสรุป

3.1 แนวโน้มของการขยายตัวของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในไประเทศไทย

                3.2 แนวทางการดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ

 

 

“มองวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสังคมไทย”

 

                ณ ปัจจุบัน วัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นในสังคมไทยนั้นปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่ออย่างละครและภาพยนตร์ เกม การ์ตูนญี่ปุ่น เพลง การแต่งกาย อาหาร สินค้านำเข้า  วรรณกรรม ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ เรียกได้ว่าแทบทุกด้านของชีวิต

โฮโดอิงค์ (คณะผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยผู้บริโภคของญี่ปุ่น) ได้ระบุผลวิจัยวัยรุ่นไทยว่าเปิดรับวัฒนธรรมญี่ปุ่น และให้ความนิยมสินค้าญี่ปุ่น เหตุเพราะความทันสมัยเป็นหลัก และเชื่อในความเป็นผู้นำด้านแฟชั่น ความคิด และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยอธิบายเอาไว้ว่า สินค้าวัฒนธรรม หมายถึง สินค้าที่มีวัฒนธรรมฝังตัวในสินค้าหรือบริการ ดังนั้นเหตุผลของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเหล่านั้น ก็ด้วยความแตกต่างของนัยทางวัฒนธรรมที่ฝังตัวอยู่ในสินค้า ฉะนั้นกระแสคลั่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นจึงได้เริ่มเข้ามาในสังคมไทยในช่วงหลังทศวรรษที่ 1980 เห็นได้จากละครโทรทัศน์ชุด “โอชิน” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนั้น

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “Japanization” หรือ กระบวนการกลายเป็นญี่ปุ่น ซึ่งคำนี้มักใช้อธิบายถึงกระบวนการผลิต การสร้างรูปแบบองค์กรแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมุมมองทางด้านเศรษฐกิจ แต่ในบริบทของสังคมไทย คำๆนี้ได้กินความหมายไปถึงอิทธิพลของญี่ปุ่นในมุมมองทางด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วย

จากงานวิจัยเรื่องกระบวนการ “JAPANIZATION” ในสังคมไทย: การบริโภคสินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่นและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคชาวไทย ของ ศาสตราจารย์ ดร.โนริยูกิ ซูซูกิ และพีริยา หวังโภคาลกุล (Graduate School of the Humainities and Social Scieces, University of the Ryukyus, Japan) พบว่าการ์ตูนเป็นจุดเริ่มต้นในการรู้จักและชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยได้สัมผัสและบริโภคสินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบที่หลากหลาย กลุ่มคนเหล่านี้ไม่คิดว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่รับเข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของตนเองนั้นจะส่งผลในด้านลบ

นอกจากนี้บทบาทของสื่อและผู้ผลิตอุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรมที่หันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว ทั้งยังมีการปรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้เข้ากับผู้บริโภคชาวไทย โดยใช้กระแสความนิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาเป็นจุดขายให้กับสินค้า

 

 

 

 

 

รูปแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย

สินค้าญี่ปุ่น

                สินค้าญี่ปุ่นได้รับความนิยมจากตลาดวัยรุ่นไทยมากกว่าสินค้าจากอเมริกาและยุโรป ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดสามารถระบุได้ชัดจนว่า มูลค่าของสินค้าญี่ปุ่นนั้น มีมหาศาลเพียงใดเพราะภาพของสินค้าเหล่านั้นไม่ชัดเจน และยังมีสินค้าที่ทำเลียนแบบอยู่เป็นจำนวนมาก

สินค้าใกล้ตัวอย่างตุ๊กตา ตั้งแต่วีรบุรุษจนถึงตุ๊กตาน่ารักที่เด็กไทยเล่นกันนั้น ก็เห็นแต่ โปเกมอน โดราเอมอน อุลตราแมนไอ้มดแดง คิตตี้ เซเลอร์มูน ซึ่งล้วนแต่เป็นการ์ตูนนำเข้าญี่ปุ่นทั้งสิ้น กระนั้นก็ตามสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มีในรูปแบบของตุ๊กตาน่ารักเท่านั้น สินค้าเหล่านี้ได้รับการพัฒนาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เด็กๆต้องใช้ในการเรียน ชีวิตประจำวัน และการสร้างความสนุกสนาน เช่น กล่องดินสอ กล่องข้าว แปรงสีฟัน เป็นต้น ซึ่งแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังนำมาใช้ด้วยเช่นกัน

ส่วนในวัยรุ่นนั้นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเห็นจะเป็น คอมพิวเตอร์เกม เครื่องเล่นเกมต่างๆ รวมไปถึงหนังสือการ์ตูน ซีดีเพลง (ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อสื่อบันเทิง) และในกลุ่มของนักศึกษา คนวัยทำงานนั้น เครื่องเสียงเทคโนโลยีสูง เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ก็เป็นของผู้ผลิตญี่ปุ่นแทบทั้งสิ้น

คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า ที่บ้านไม่มีสินค้าของญี่ปุ่นเลยแม้แต่ชิ้นเดียว รวมไปถึงบ้านของข้าพเจ้าเอง ซึ่งทั้งตู้เย็น เตาอบ หรือแม้กระทั่งเครื่องซักผ้า ก็ยังตีตราสินค้าญี่ปุ่น โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้ยึดติดในยี่ห้อ เพียงแต่คิดว่าเมื่อเทียบราคาสินค้าในประเภทเดียวกันแล้ว สินค้าญี่ปุ่นนั้นราคาถูกกว่าสินค้าของประเทศอื่นๆ(ยกเว้นจีน) และคุณภาพของสินค้าอยู่ในระดับที่รับได้และสมราคา อีกทั้งญี่ปุ่นมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ เป็นต้นว่า การทำสินค้าให้มีความน่าสนใจ น่าใช้งานมากกว่าสินค้าประเภทเดียวกันของชาติอื่นๆ

ข้าพเจ้าได้อ่านนิตยสารเซเวนทีน ฉบับเดือนกันยายน ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับกระปุกออมสินจกญี่ปุ่น ซึ่งมีหน้าปัดดิจิตอลบอกจำนวนเงินที่เรามีอยู่ในกระปุก และสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะออมตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไรอีกด้วย นับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างยิ่งยวด จากกระปุกออมสินธรรมดาราคา 99 บาท เป็นกระปุกออมสินราคาหลายพันบาทได้เลยทีเดียว

 

อาหารญี่ปุ่น

                หากท่านตัดสินใจว่าไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านชาบูชิ (เป็นร้านซูชิเวียน)แถบย่านสยามสแควร์ ซึ่งแถบนั้นมี 5 สาขาด้วยกัน ข้าพเจ้าบอกได้คำเดียวว่าท่านคิดผิด เพราะที่นั่งของทุกสาขานั้นจะเต็มหมด และยังมีผู้รอคอยความหวังกับซูชิเวียนมื้อนั้นเข้าคิวรอคอยเป็นจำนวนมากในขณะร้านอาหารของชาติอื่น เช่น เคเอฟซี แมคโดนัลล์ หรือแม้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวของบ้านเรานั้นไม่ยักกะมีคนมารอคิวยาวเป็นหางว่าวบ้างเลย คงจะเห็นภาพได้ชัดกระมังว่า อาหารญี่ปุ่นนับได้รับความนิยมอย่างมากเพียงใดในประเทศไทย

                สาเหตุที่อาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมชมชอบนั้นมาจาก การที่อาหารญี่ปุ่นนั้นมีการจัดตกแต่งได้อย่างสวยงาม มีสีสันน่ารับประทาน  อีกทั้งทานแล้วไม่กระเทือนต่อน้ำหนักตัวของสาวๆเท่าไหร่นัก (แม้แต่ดาราระดับฮอลลีวูดยังแนะนำ) และอีกกระแสหนึ่งกล่าวว่า การที่กระแสญี่ปุ่นกำลังมาแรง มีการประโคมสื่อหลอกหล่อให้ผู้คนหันไปบริโภคอาหารญี่ปุ่น โดยมีสโลแกนว่า สะอาด ได้คุณภาพ ได้สุขภาพ เหล่านี้กระมังที่ดึงดูดคนไทยไปจากต้มยำกุ้ง

                แต่ข้าพเจ้าคิดว่ากระแสดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขนาดกระทบกระเทือนต่อตลาดอาหารไทย ทั้งนี้ ตัวอย่างเรื่องร้านชาบูชิที่ข้าพเจ้าได้ยกมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่ภาพของคนในเมืองหลวงเท่านั้น (แม้กระทั่งตลาดนัดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยังมีร้านซูชิ) เพราะตามต่างจังหวัดนั้นร้านอาหารแบบนี้ยังไม่ค่อยลุกลามเข้าถึง อย่างเช่นในตัวเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นบ้านของข้าพเจ้านั้น มีร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ถึง10 ร้าน และหากฐานะทางการเงินไม่ถึงพร้อมก็จะไม่สามารถเข้าถึงอาหารญี่ปุ่นได้เช่นกัน

 

การแต่งกาย

Cosplay ลักษณะการเลียนแบบการแต่งกายและบุคลิกของตัวการ์ตูนหรือดารานักร้องญี่ปุ่นนั้นได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น ภาพที่พบเห็นอยู่เป็นประจำในย่านสยามแสควร์ คือ แทบไม่มีวัยรุ่นคนใดเลยที่แต่งตัวเหมือนกันเลย วัยรุ่นที่นิยมญี่ปุ่น จะสวมเสื้อผ้าที่เหมือนหลุดออกมาจากนิตยสารญี่ปุ่น บางคนก็พยายามทำตัวที่เรียกว่า “คิขุ” แบบเด็กญี่ปุ่น (ทั้งที่หน้าไม่ให้) เช่น นุ่งกระโปรงสั้นลายสก็อต สวมรองเท้าส้นหนา ถุงเท้ายาว ติดกิ๊ปตัวโตบนศีรษะ เป็นต้น

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการแต่งตัวของวัยรุ่นไทยมีความเป็นไปในลักษณะตะวันออกสูงมาก จนแทบแยกไม่ออกว่าคนไหนไทยคนไหนญี่ปุ่น จะดูออกก็ต่อเมื่อมองหน้าตาเท่านั้น

 

สื่อบันเทิง

                การ์ตูน

                มังงะ (漫画)พัฒนามาจากการรวมกันระหว่าง อุกิโยะเอะ(浮世絵) กับการเขียนภาพแบบตะวันตก ถือกำเนิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

                มังงะ นั้นมีความหมายใกล้เคียงกับกับคำว่า คอมมิกส์ (Comic) ของอเมริกัน แต่ มังงะนั้นมีความสำคัญกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากว่าที่ คอมมิกส์ มีความสำคัญกับวัฒนธรรมอเมริกัน ในญี่ปุ่นนั้น มังงะได้รับการยกย่องให้เป็นทั้งศิลปะ และวรรณกรรมสมัยใหม่ ในขณะที่ คอมมิกส์ ไม่ใช่

                ในประเทศไทยนั้นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น มีที่มาจากการที่นักเขียนท่านหนึ่งบังเอิญไปพบหนังสือการ์ตูนเล่มหนาที่ร้านหนังสือเก่า โดยในเล่มมีการ์ตูนเรื่อง หุ่นอภินิหาร ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทางโทรทัศน์ในขณะนั้น อยู่ด้วยกันหลายหน้า แต่เนื่องจากมีจำนวนไม่มากพอสำหรับตีพิมพ์เป็นเล่มการ์ตูนไทย นักเขียนท่านนั้นจึงจัดการแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่โดยที่ยังคงลักษณะของตัวละครตามหนังสือที่ซื้อมา เมื่อวางตลาดแล้วแล้วปรากฏว่ามียอดขายดีมาก จึงทำให้มีนักเขียนคนอื่นๆพากันทำตาม (จุลศักดิ์ อมรเวช, 2544. หน้า 447)

                ปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นในประเทศไทยนั้น นับได้ว่าเป็นผู้ครองตลาดอันดับหนึ่งเลยทีเดียว โดยมีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆเช่น วิบูลย์กิจ คอมมิกส์ สยามอินเตอร์ คอมมิกส์ และบงกชคอมมิกส์ ฯลฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย และในแต่ละเดือนมียอดรวมกันกว่า 1,000 รายการ (เพชรรัตน์ ภักดี, 2547. เว็บไซต์) แสดงให้เห็นว่า การ์ตูนญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างมาก และขณะนี้มีการนำวรรณกรรมไทยมากวาดให้มีลักษณะเหมือนกับการ์ตูนญี่ปุ่น เช่น ไกรทอง พระอภัยมณี ฯลฯ

จากผลการวิจัยของ ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ ซึ่งมาจากส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2546 พบว่า แก่นความคิดของการ์ตูนโดยส่วนใหญ่จะแสดงออกถึงความมานะพยายามของตัวละครที่ต้องการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังด้วยความอดทนและขยันหมั่นเพียรอันเป็นลักษณะเด่นของวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมไปถึงค่านิยมที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวญี่ปุ่น เช่น สำนึกของความเป็นกลุ่ม ความมานะ มีระเบียบวินัย ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนไปจากแบบดั้งเดิม ได้แก่ ค่านิยมที่จัดอันดับสูงต่ำจากความสามารถแมนอาวุโสและค่านิยมในความเป็นปัจเจกที่มากขึ้น

ผลจาการรับเอาวัฒนธรรมการอ่านการ์ตูนนั้น ถึงแม้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรู้หรือศีลธรรมผ่านหนังสือการ์ตูนที่แต่งโดยคนไทย(ซึ่งเลียนแบบรูปแบบจากญี่ปุ่น) แต่การแสดงออกมาในรู้แบบของพฤติกรรมของวัยรุ่นที่เริ่มมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมหรือใช้ชีวิตเหมือนดังเช่นบรรยายอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่นที่เปรียบเสมือนโลกแห่งความฝันนั้นจะส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นมากแค่ไหนจึงเป็นสิ่งที่น่าติดดามอย่างยิ่ง

เพลง ละคร ภาพยนตร์

วัฒนธรรมการฟังเพลงญี่ปุ่นแนว J-Pop และ J-Rock ของวัยรุ่นไทยนับวันจะแผ่ขยายออกไปในวงกว้าง สังเกตได้จากร้านขายเทป ซีดี เพลงญี่ปุ่นที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆที่วัยรุ่นไทยแทบจะฟังเนื้อร้องไม่ออกด้วยซ้ำ

จากงานวิจัยของวิภารัตน์ พันฤทธิ์ดำ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง "อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่ออัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุ่น" พบว่า หลังจากที่เริ่มฟังเพลงญี่ปุ่น วัยรุ่นกลุ่มนี้จะมีการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนที่อยู่กัน ส่วนใหญ่จะรู้จักเพื่อนใหม่ที่เป็นคนคอเดียวกันในร้านขายเทป จากนั้นจึงรู้จักและนัดเจอกันทุกเสาร์อาทิตย์ และมีกิจกรรมร่วมกันที่สยาม ซึ่งนอกจากแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องเพลงแล้ว วัยรุ่นกลุ่มนี้ยังมีเพื่อนใหม่ มีสังคมอีกสังคมหนึ่ง นอกเหนือจากกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียน การฟังเพลงญี่ปุ่นทำให้วัยรุ่นกลุ่มนี้รู้สึกว่าตัวเองโดดเด่นจากเพื่อนคนอื่นและกลุ่มอื่น เพลงญี่ปุ่นทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีสิ่งแปลกใหม่ ไม่ซ้ำซากจำเจ เป็นผู้นำ นอกจากนั้นศิลปินญี่ปุ่นจะมีลักษณะเด่นหรือการสร้าง "สัญญะ" ที่เป็นตัวของตัวเอง เช่น แต่งตัวไม่ซ้ำแบบใคร ทรงผมที่แหวกแนว การแสดงบนเวทีที่สามารถแสดงอะไรออกมาก็ได้ ศิลปินญี่ปุ่นจึงเป็นเหมือนฮีโร่ของเด็กกลุ่มนี้ที่พวกเขาต้องการเลียนแบบนั่นเอง ความนิยมเพลงญี่ปุ่นแม้แต่ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเกี่ยวกับเพลงก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าจะขยายตัวได้มากน้อยแค่ไหน เพราะต้องขึ้นอยู่กับกระแสและพฤติกรรมของผู้บริโภค

ละคร และภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่แสดงถึงความ สดใส น่ารัก หรือวงดนตรีเร้าใจกับศิลปินที่หน้าตาแบบเอเชีย ก็เป็นสิ่งดึงดูดให้วัยรุ่นคลั่งไคล้อย่างมาก แม้บางคนจะฟัง และรู้จักภาษาญี่ปุ่นน้อยกว่าภาษาอังกฤษมากนักแต่ก็ยังนิยมญี่ปุ่นมากกว่า

 

 

 

บทสรุป

แนวโน้มของการขยายตัวของวัฒนธรรมญี่ปุ่นในไประเทศไทย

อำนาจเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนำไปสู่อำนาจทางวัฒนธรรม ผลกระทบของสินค้าญี่ปุ่นและสินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกจากจะส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตแล้วยังส่งผลต่อความคิด ค่านิยม จากกระแสดังกล่าวได้นำไปสู่การศึกษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในมุมมองที่ลึกและกว้างมากขึ้นกว่าที่เคยสนใจเฉพาะความสำเร็จทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

สืบเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของภาครัฐ และแรงผลักดันจากกระแสนิยมญี่ปุ่น สื่อโทรทัศน์และวัฒนธรรมโทรทัศน์ที่ทำการผลิตซ้ำทางสายตา วัฒนธรรมบริโภคเสรี การนำเสนอวัฒนธรรมอย่างมีเทคนิคของญี่ปุ่นเอง ล้วนเป็นเหตุเป็นผลที่สัมพันธ์กับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากแดนปลาดิบ และดูเหมือนว่ากลุ่มวัยรุ่นคือกลุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับกระแสอำนาจทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

แต่ในทางกลับกัน กระแสวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นกำลังถูกทำให้อ่อนแรงลงด้วยกระแสวัฒนธรรมจากเกาหลีที่กำลังโจมตีประเทศไทยอย่างหนัก นักร้อง ดาราเกาหลี เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับวัยรุ่นไทยมากขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างกระแสวัฒนธรรมก็เป็นได้ และคงไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะ สุดท้ายผลกระทบก็ตกอยู่ที่พี่ไทยเองที่ต้องรับเอากระแสวัฒนธรรมของทั้งสองชาติเข้ามารวมไว้ เรียกได้ว่า เป็น “ต้มยำปลาดิบใส่กิมจิ” กันเลยทีเดียว

แนวโน้มของภาพของวัยรุ่นไทยที่ดูจะไหลไปตามกระแสมากขึ้นนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัววัยรุ่นแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมโดยรวม ตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็น เช่น “โรคคลั่งดารา” หรือแม้กระทั่งการฆ่าตัวตายกันในหมู่วัยรุ่น รวมทั้งสิ่งที่หลายคนกังวลกัน ก็คือ “การถูกกลืนวัฒนธรรม”

               

เราควรรับมืออย่างไร

                เราจะเห็นได้ว่าการแผ่อิทธิพลทางวัฒนธรรมนั้นไม่มีวันหยุด ไม่มีวันปิดกั้น ไม่มีทางชี้นำ วัฒนธรรมเป็นตัวแทนของวิถีชีวิตที่ไหลไปตามลมหายใจของผู้คน ความหวาดกลัวการถูกกลืนกินทางด้านวัฒนธรรม กลัวการสูญสลายทางสังคมของตนได้เกิดขึ้น ท่ามกลางความหวาดกลัว หลายคนจึงมีความคิดที่จะสร้างเกราะป้องกันตัวในรูปแบบของการปกป้อง แต่วัฒนธรรมที่ได้สูญสลายไปในอดีตนั้นก็เพราะว่าไม่สามารถปรับตัวเพื่อรับใช้ปัจจุบัน หากเราต้องการรักษาอดีตของตนบนพื้นที่ชีวิตสมัยใหม่ แต่คงไม่ถึงขั้นต้องปิดประเทศ แค่เราพยายามส่งเสริมและปรับวัฒนธรรมไทยให้เข้ากับสภาพปัจจุบันก็น่าจะเพียงพอแล้ว

 

บรรณานุกรม

ขุนทอง อินทร์ไทย. (2532). กะเทาะสังคมญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: สมาพันธ์.

จุลศักดิ์ อมรเวช. (2544). ตำนานการ์ตูน. กรุงเทพฯ: แสงดาว.

ชุติมา ธนูธรรมทัศน์. (2546). วัฒนธรรมญี่ปุ่นในการ์ตูน. ศิลปะศาสตร์บัณฑิต. สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา.

                                มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นรา. (2550). Film Japan – ซามูไรตกดิน. กรุงเทพฯ: Openbooks

นานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา, สมาคม. (2541). ญี่ปุ่นปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สมาคมนานาชาติเพื่อข่าวสารการศึกษา.

โนริยูกิ ซูซูกิ และพีริยา หวังโภคาลกุล. กระบวนการ “JAPANIZATION” ในสังคมไทย:

การบริโภคสินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่นและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคชาวไทย. งานวิจัย. Graduate School of the Humainities and Social Scieces. University of the Ryukyus

ปรียา อิงคาภิรมย์. (2545). มองแดนซากุระ (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า.

เพ็ญศรี กาญจโนมัย. (2540). สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เพชรรัตน์ ภักดี. (17 มิถุนายน 2547). Publish. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.. 2551. จาก: http://www.comtoon.net

วรินทร วูวงศ์. (2546). การศึกษากับการสร้างคนแบบญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

วิภารัตน์ พันฤทธิ์ดำ. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่ออัตลักษณ์ของวัยรุ่นไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรี

                                ญี่ปุ่น. วิทยานิพนธ์. คณะรัฐศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม. (2541). กระจกส่องญี่ปุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ดวงกมล.

 

อรรถจักร สัตยานุรักษ์. (2548). Japanization. กรุงเทพฯ: Openbooks

 

loading...


โดย LaEl ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ธ.ค. 51 01:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,154 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,154 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง