เลี้ยงปลาไหล ในยางใน มอไซด์

ลบ แก้ไข

วิทยาลัยเกษตรกรรมฯ ระนอง

งานเลี้ยงปลาไหลนา ในยางในรถจักรยานยนต์เก่า


"ปลาไหลนา" จัดเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่ชอบอาศัยอยู่ในคู คลอง หนอง บึงต่างๆ ในธรรมชาติของปลาไหลเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยตามพื้นดิน โคลนที่มีซากสัตว์เน่าเปื่อยสะสมอยู่หรือบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช เช่น หญ้าน้ำ หรือบัวชนิดต่างๆ ปลาไหลสามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และได้มีการจำแนกปลาไหลนาออกเป็น 2 ชนิด คือ สีดำ กับสีเหลือง ซึ่งทั้ง 2 ชนิด จะมีรูปร่างลักษณะลำตัวกลมยาวคล้ายกับงู สามารถอาศัยอยู่ในสภาพพื้นที่แห้งแล้งไม่มีน้ำได้นาน ในฤดูร้อนธรรมชาติของปลาไหลจะขุดรูอาศัยลึก ประมาณ 1-1.5 เมตร และจะออกหาอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝนถัดไป


ปัจจุบัน ปลาไหลนา ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเกือบทั้งหมดจับมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ปัจจุบันประชากรของปลาไหลนาในธรรมชาติเหลือน้อยเต็มที ขณะที่ความต้องการในการบริโภคปลาไหลจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายคนยังไม่ทราบว่าในบรรดาปลาน้ำจืดที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีไขมันต่ำที่สุดมีปลาไหลรวมอยู่ด้วย คือมีปริมาณไขมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 กรัม ต่อ 100 กรัม

ปลาไหล จัดเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่ายและกินสัตว์ที่มีชีวิตขนาดเล็กพอดีกับปากเป็นอาหารและซากสัตว์ ปัจจุบันจึงได้มีความพยายามที่จะหาวิธีเลี้ยงปลาไหลนาด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติขึ้นมา อีกทั้งในการเลี้ยงสามารถฝึกปลาไหลให้กินอาหารสำเร็จรูปได้ทั้งประเภทจมและลอยน้ำ ปลาไหลมีลำตัวยาวและจะทอดยาวไปตามแนวรูหรือภาชนะที่อาศัย หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าปลาไหลทนทานในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำได้ดีและไม่ชอบสภาพน้ำลึก เนื่องจากจะขึ้นมาฮุบอากาศ

อาจารย์ประพัฒน์ ปานนิล จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง โทร. (087) 275-2148 ได้ประยุกต์นำยางในรถจักรยานยนต์เก่ามาทดลองเลี้ยงปลาไหลนาได้ผลดีและมีต้นทุนในการผลิตต่ำ และเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาไหลนาหลายเรื่องที่บอกว่า ปลาไหลนาจัดเป็นปลาพื้นเมืองของไทย มีการแพร่กระจายตามแหล่งน้ำทั่วไป จัดเป็นปลาที่มีการเปลี่ยนเพศได้ ปลาเล็กเป็นปลาเพศเมีย แต่เมื่อมีน้ำหนัก 400 กรัม ขึ้นไป จะเป็นเพศผู้ ปลาไหลจึงนำมาเลี้ยงในพื้นที่แคบๆ ได้ สามารถนำมาเพาะขยายพันธุ์ในบ่อที่มีพื้นที่เพียง 1.6 ตารางเมตร ได้ นอกจากนั้น ยังมีการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาไหลนาในท่อซีเมนต์กลมจนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

อาจารย์ประพัฒน์ ได้อธิบายถึงขั้นตอนในการเลี้ยงปลาไหลนาในยางในรถจักรยานยนต์เก่า เริ่มจากการคัดเลือกยางในรถจักรยานยนต์เก่าที่มีรอยขาดน้อยเพื่อให้ปลาไหลออกได้ ตัดเอาส่วนที่เป็นโลหะออกเพื่อป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในน้ำ จากนั้นให้นำยางในไปแช่น้ำนานอย่างน้อย 15 วัน เพื่อกำจัดกลิ่นและล้างทำความสะอาด นำยางมาสวมต่อกับข้อต่อ PVC 4 ทาง ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว 2 ด้านจะเป็นรูปวงกลม มีท่อ PVC 4 ทาง เชื่อมต่อ

ในการเตรียมข้อต่อท่อ PVC ก่อนที่จะนำมาต่อเชื่อมจะต้องนำข้อต่อรูด้านล่างแช่ในน้ำเดือดนานประมาณ 3 นาที เพื่อให้อ่อนแล้วหนีบด้วยไม้กระดานให้ปลายตีบแบน เพื่อป้องกันปลาไหลหนีและเป็นแอ่งอาหาร รูข้อต่อท่อ PVC ทางด้านบนจะเจาะรู ขนาด 2-3 หุน จำนวน 2 รู เพื่อเป็นที่ระบายอากาศ นำท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว ตัดเป็นท่อนยาว 10 เซนติเมตร นำไปแช่ในน้ำเดือด 3 นาที เช่นกัน เพื่อให้อ่อนนุ่มแล้วหนีบด้วยไม้กระดานให้ปลายตีบแบน แล้วนำไปใส่ในรูด้านบนเพื่อป้องกันปลาไหลหนี ถึงเวลาให้อาหารเปิดออก เมื่อให้เสร็จปิดกลับเหมือนเดิม หลังจากประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวเสร็จนำไปแขวนหรือวางเป็นแนวนอนในน้ำ ให้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งหนึ่งของข้อต่อท่อ PVC

อาจารย์ประพัฒน์ จะปล่อยปลาไหลนาเลี้ยงในวงล้อยางในรถจักรยานยนต์เก่า วงละ 1 ตัว โดยใช้ปลาเป็ดบดหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆ เป็นอาหาร ให้อาหารวันละมื้อเดียวตอนเย็น เมื่อเลี้ยงปลาไหลได้ครบ 90 วัน พบว่าจากการเลี้ยงปลาไหลที่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 100 กรัม (1 ขีด) จำนวน 5 ตัว ผลปรากฏว่าน้ำหนักของตัวปลาไหลเพิ่มขึ้นเป็น 200 กรัม ต่อตัว จากการสังเกตพบอีกว่าปลาไหลนาที่เลี้ยงในยางในรถจักรยานยนต์เก่า กินอาหารได้ดีกว่าและอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า (จากการสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารและการอยู่อาศัยของปลาไหลนาที่เลี้ยงในยางในรถจักรยานยนต์เก่าพบว่า สามารถฝึกปลาไหลให้กินอาหารกุ้งและอาหารปลาดุกได้ แต่ชอบน้อยกว่าปลาเป็ดสดและปลาไหลที่เลี้ยงตั้งแต่ 20 วัน ขึ้นไป จะมีความเชื่องมากขึ้น โดยสังเกตจากการให้อาหารปลาจะกินทันที

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการเลี้ยงปลาไหลนาในยางในรถจักรยานยนต์เก่า ได้แก่ ผู้เลี้ยงควรจะล้างทำความสะอาดยางให้สะอาดมากที่สุด เพราะอาจติดคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่อาจจะอันตรายต่อปลาได้ ปลาไหลที่นำมาเลี้ยงจะต้องฆ่าเชื้อด้วยการแช่ยาเหลือง อัตรา 2 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร นาน 30 นาที ก่อนที่จะปล่อยลงเลี้ยง ถ้าพบว่าปลาติดโรคมาอาจจะแพร่เชื้อไปยังปลาตัวอื่นได้ ถ้าไม่มีปลาเป็นให้ใช้อาหารกุ้งหรืออาหารปลาดุกแทนได้ ถ้าผู้เลี้ยงสามารถทำอาหารและให้เหมาะกับปากพอดีโดยที่ปลาไม่ต้องแทะ

สำหรับวิธีการเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนานั้นทางชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก คุณทองสุข พลอาชา อยู่บ้านเลขที่ 159/5 หมู่ที่ 1 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โทร. (087) 847-7829 นับเป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาไหลนามานาน เฝ้าสังเกตและทดลองเลี้ยงด้วยความอดทน จนประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนา นำมาอนุบาลจนรอดและขายได้ คุณทองสุขได้อธิบายถึงขั้นตอนในการเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลไว้อย่างน่าสนใจดังนี้หาพ่อ-แม่พันธุ์จากแหล่งธรรมชาติ

คุณทองสุข ไม่แนะนำให้ซื้อปลาไหลจากตลาดสดมาเลี้ยงเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ เนื่องจากปลาไหลที่จับมาขายที่ตลาดส่วนใหญ่จะมีการจับด้วยวิธีการชอร์ตไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำให้ปลาเป็นหมัน ควรจะซื้อจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านจับได้โดยใช้ลันดักปลาไหล เป็นต้น คุณทองสุขจะซื้อปลาไหลนาในช่วงฤดูฝนมาเก็บไว้เพื่อเลี้ยงเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ ขนาดของปลาไหลนาที่จะนำมาเป็นแม่พันธุ์ได้ดีที่สุดควรจะมีขนาดความยาว ประมาณ 40-45 เซนติเมตร ถ้าแม่พันธุ์มีความสมบูรณ์สูงสุดจะให้ไข่ได้เฉลี่ย 500-1,000 ฟอง สำหรับพ่อพันธุ์ควรเลือกปลาไหลนาที่มีขนาดใหญ่และมีความยาวของลำตัวมากกว่า 60 เซนติเมตร (วิธีสังเกตปลาไหลเพศผู้ให้ดูส่วนท้องจะไม่อูม ตัวเรียวยาวมีสีเหลืองคล้ำ บริเวณช่องเพศจะมีสีขาวซีด)

ในการเตรียมบ่อเพาะขยายพันธุ์ปลาไหล คุณทองสุขจะใช้วงบ่อซีเมนต์กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร จำนวน 2 วงบ่อ โดยวางวงบ่อซ้อนกัน บริเวณพื้นบ่อจะต่อท่อระบายน้ำสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำ หลังจากนั้น บริเวณพื้นบ่อจะเทปูนปิด เนื่องจากปูนจะมีความเค็มจะส่งผลต่อผิวหนังของปลาไหลจะทำให้เกิดแผลได้ ก่อนปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์จะต้องล้างบ่อเพื่อลดความเค็มของปูนให้หมดเสียก่อน วิธีการเปิดน้ำให้เต็มบ่อและสับต้นกล้วยเป็นชิ้นๆ ใส่ลงไปหมักแช่ทิ้งไว้นานประมาณ 7 วัน ถ่ายเทน้ำออกให้หมดและแช่ต้นกล้วยหมักซ้ำอีกครึ่งหนึ่งเป็นเวลา 7 วัน เช่นกัน ต้นกล้วยจะดูดซับความเค็มของปูนจนหมดเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์

จะเลียนแบบธรรมชาติมากที่สุด


วัสดุที่จะใส่ลงไปในวงบ่อเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนานั้น พื้นล่างควรปูด้วยฟางข้าวให้สูงประมาณ 30 เซนติเมตร (ฟางข้าวจะต้องแช่น้ำทิ้งไว้ ประมาณ 5-7 วัน) ฟางข้าวจะเป็นอาหารให้ปลาไหลได้กินเมื่อฟางเริ่มผุเปื่อย ในขณะเดียวกันฟางข้าวที่ใส่ลงไปจะทำให้เกิดไรแดงและหนอนแดง ซึ่งเป็นอาหารของปลาไหล ชั้นต่อมาให้ใส่ดินเหนียวที่มีเนื้อละเอียด (วิธีการทดสอบดินเหนียวที่มีเนื้อดินละเอียด ให้นำดินมาละลายน้ำจะต้องคล้ายๆ น้ำแป้ง) เนื่องจากถ้าเป็นดินที่ไม่มีความละเอียดพอ มีเม็ดหินหรือทรายปนอยู่จะทำให้ปลาไหลเป็นแผลได้ เทคนิคในการใส่ดินลงในวงบ่อซีเมนต์จะต้องใส่ให้มีความลาดเอียงจากต่ำสุดไล่ระดับไปจนถึงสูงสุด ส่วนของดินที่ต่ำที่สุดมีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ส่วนสูงที่สุดประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งเป็นส่วนดินที่โผล่พ้นน้ำเพื่อให้ปลาไหลขึ้นมาหายใจและกินอาหารในเวลากลางคืน ใส่น้ำลงไปให้ระดับน้ำสูงกว่าส่วนของดินที่ต่ำที่สุด ประมาณ 10 เซนติเมตร ใส่ผักตบชวาและแหนลงไปในวงบ่อซีเมนต์ เพื่อเป็นที่หลบอาศัยของลูกปลาไหลที่จะเกิดมา ขั้นตอนสุดท้ายนำอิฐบล็อคปักลงไปในดินเหนียว อิฐบล็อคจะใช้เป็นหลักสำหรับเสียบอาหารให้ปลาไหลกิน เช่น โครงกระดูกไก่ เศษเนื้อ ฯลฯ อิฐบล็อคจะทำให้อาหารไม่ลอยโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ จะเน่าเปื่อยอยู่ใต้น้ำและไม่ส่งกลิ่นเหม็น เมื่อเตรียมบ่อเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนาเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว ควรจะทิ้งบ่อเพื่อปรับสภาพอย่างน้อย 1 เดือน จึงจะปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ลงในบ่อเพาะได้การปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ปลาไหลนา

คุณทองสุข จะมีการเตรียมบ่อเพาะขยายพันธุ์ปลาไหลนาในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม และจะปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ฤดูผสมพันธุ์ปลาไหลนาจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม จากประสบการณ์ของคุณทองสุขจะปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ปลาไหลนา จำนวน 4 คู่ ต่อ 1 วงบ่อซีเมนต์ เป็นอัตราที่เหมาะสมที่สุด มีการจัดการดูแลง่าย ในกรณีที่ใช้พ่อ-แม่พันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ คุณทองสุขจะเลี้ยงด้วยอาหารปลาดุกเล็ก เบอร์ 11 คลุกกับน้ำมันตับปลา จะช่วยเร่งความสมบูรณ์ให้กับแม่พันธุ์และออกไข่ได้ดีขึ้น ถ้าเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ที่จับมาจากธรรมชาติจะให้เป็นอาหารสด เช่น ไขมันวัว ไขมันควาย ฯลฯ เนื่องจากมีราคาถูก นำมากดลงในอิฐบล็อคให้จมน้ำ ปลาไหลจะไปกินเอง ปลาไหลจะเริ่มผสมพันธุ์และวางไข่ในช่วงเช้ามืด ไข่ปลาไหลจะมีลักษณะกลมและมีสีเหลือง หลังจากเห็นไข่แล้วอีกราว 5-10 วัน จะสังเกตเห็นลูกปลาไหลนาที่มีความยาว ประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร
หนังสือ "เลี้ยงปลาไหลนาในยางในรถจักรยานยนต์เก่า" พิมพ์ 4 สี มีแจกฟรี พร้อมกับหนังสือ "การปลูกมะเดื่อฝรั่งเชิงพาณิชย์" รวม 120 หน้า เกษตรกรและผู้สนใจเขียนจดหมายสอดแสตมป์ 50 บาท ส่งมาขอได้ที่ ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เลขที่ 2/200 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทร. (056) 613-021, (056) 650-145 และ (081) 886-7398

ที่มา : เทคโนโลยีชาวบ้าน

 
 
 
 
 
 

ธรรมชาติของปลาไหลเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่รูตามโคลนตม อีกทั้งเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่ายและกินสัตว์ที่มีชีวิตขนาดเล็กพอดีกับปากเป็นอาหารและซากสัตว์ ปัจจุบันจึงมีความพยายามที่จะค้นหาวิธีเลี้ยงปลาไหลนาด้วยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติขึ้นมา เนื่องจากประชากรปลาไหลนาในธรรมชาติลดน้อยลงมากและมีราคาสูงขึ้น อีกทั้งในการเลี้ยงสามารถฝึกปลาไหลให้กินอาหารสำเร็จรูปได้ทั้งประเภทจมและลอยน้ำ ปลาไหลมีลำตัวยาวและจะทอดยาวไปตามแนวรูหรือภาชนะที่อาศัย หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าปลาไหลทนทานในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำได้ดีและไม่ชอบสภาพน้ำลึก เนื่องจากจะขึ้นมาฮุบอากาศ
 
อ.ประพัฒน์ ปานนิล จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้ประยุกต์นำยางในรถจักรยานยนต์เก่ามาทดลองเลี้ยงปลาไหลนาได้ผลดีและมีต้นทุนในการผลิตต่ำและเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อ.ประพัฒน์ได้อธิบายถึงขั้นตอนในการเลี้ยงปลาไหลนาในยางในรถจักร ยานยนต์เก่าเริ่มจากการคัดเลือก ยางในรถจักรยาน ยนต์เก่าที่มีรอยขาดน้อยเพื่อไม่ให้ปลาไหลออกได้ ตัดเอาส่วนที่เป็นโลหะออกเพื่อป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในน้ำ จากนั้นให้นำยางในไปแช่น้ำนานอย่างน้อย 15 วันเพื่อกำจัดกลิ่นและล้างทำความสะอาด นำยางมาสวมต่อกับข้อต่อ PVC 4 ทาง ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วครึ่ง 2 ด้านจะเป็นรูปวงกลมมีท่อ PVC 4 ทางเชื่อมต่อ
 
ในการเตรียมข้อต่อท่อ PVC ก่อนที่จะนำมาต่อเชื่อมจะต้องนำข้อต่อรูด้านล่างแช่ในน้ำเดือดนานประมาณ 3 นาทีเพื่อให้อ่อนแล้วหนีบด้วยไม้กระดานให้ปลายตีบแบน เพื่อป้องกันปลาไหลหนี และเป็นแอ่งอาหาร รูข้อต่อท่อ PVC ทางด้านบนจะเจาะรูขนาด 2-3 หุน จำนวน 2 รู เพื่อเป็นที่ระบายอากาศ  นำท่อ PVC ขนาด 1 นิ้วครึ่งตัดเป็นท่อนยาว 10 เซนติเมตร นำไปแช่ในน้ำเดือด 3 นาทีเช่นกัน เพื่อให้อ่อนนุ่มแล้วหนีบด้วยไม้กระดานให้ปลายตีบแบน แล้วนำไปใส่ในรูด้านบนเพื่อป้องกันปลาไหลหนี ถึงเวลาให้อาหารเปิดออกเมื่อให้เสร็จปิดกลับเหมือนเดิม หลังจากประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวเสร็จนำไปแขวนหรือวางเป็นแนวนอนในน้ำ ให้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งหนึ่งของข้อต่อท่อ PVC
 
อ.ประพัฒน์ จะปล่อยปลาไหลนาเลี้ยงในวงล้อยางในรถจักรยานยนต์เก่าวงละ 1 ตัว โดยใช้ปลาเป็ดบดหรือสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ เป็นอาหาร ให้อาหารวันละมื้อเดียวตอนเย็น เมื่อเลี้ยงปลาไหลได้ครบ 90 วัน พบว่าจากการเลี้ยงปลาไหลที่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 100 กรัม (1 ขีด) จำนวน 5 ตัว ผลปรากฏว่าน้ำหนักของตัวปลาไหลเพิ่มขึ้นเป็น 200 กรัมต่อตัว จากการสังเกตพบอีกว่าปลาไหลนาที่เลี้ยงในยางในรถจักรยาน ยนต์เก่า กินอาหารได้ดีกว่าและอัตราการเจริญเติบโตดีกว่า รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง โทร. 08-7275-2148.

 

ที่มา  เดลินิวส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com

http://www.spufriends.com

http://www.ezplusonline.com

http://www.ictutors.com/

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ต.ค. 51 23:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 112,249 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 112,249 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ศุภกิจ
IP : 115.67.187.***

อยากได้รายละเอียดการเลี้ยงปลาไหลมากกว่านี้อีก

ลบ แจ้งลบ
โดย ว่าที่ร.ต. อุทัย
IP : 125.25.216.***

อยากเรียนนะคับให้เป็นอาชีพผมอยู่เชียงใหม่ทำงานกทม เห็นแล้วน่าจะมีช่องทางประกอบอาชีพด้วย ที่เชียงใหม่มีที่ไหนบ้างคับ ขอคำแนะนำหน่อยคับ  อยากเรียนและลงมือปฎิบัติจริงนะคับจะได้ความรู้จิงๆๆใช่ไหมละคับ เพราะเคยขาดทุนจากการเลี้ยงหมูมาแล้วนะคับ      

ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้เฒ่าเมืองอุดร / suphat357@windowslive.com
IP : 125.26.169.***

 สุดเยี่ยมอาหารโปรดคือปลาไหลนา นำมาทำเมนูได้หลาย ๆ อย่าง เช่น เมนูโปรดของผมคือ อ่อม, ต้มเปรต, หลาม, ผัดเผ็ดใบกะเพา,ปิ้ง, กินกับแจ่วปลาร้าเหมี่ยงด้วยผักตามธรรมชาติ และตำหมากหุ่ง แซบหลาย แต่ทุกวันนี้ปลาไหลหาย๊ากราคาก็แพง ผมคนชอบ เอี่ยนจะทดลองเลี้ยง เอี่ยนในยางรถจักยานยนต์เก่าดู ขอขอบพระคุณ เว็ปของ อ.ประพัฒน์ ปานนิล ที่ให้มูลนี้เป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไปที่เข้าชมเว็ปฯของท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ลบ แจ้งลบ
โดย มือใหม่
IP : 124.122.140.***
ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ น่าสนใจมากค่ะ กำลังตกงานอยู่พอดี มีหนทางทำมาหากินแล้ว 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง