สภาเภสัชกรรมเผยไทยขาดแคลนเภสัชกรหนัก จี้รัฐบรรจุราชการปีละ 1,602 คนติดต่อกัน 10 ปี

ลบ แก้ไข

สภาเภสัชกรรมเผยไทยขาดแคล

สภาเภสัชกรรมเผยไทยขาดแคลนเภสัชกรหนัก จี้รัฐบรรจุราชการปีละ 1,602 คนติดต่อกัน 10 ปี

เมื่อวันที่ 16มิถุนายน ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม แถลงข่วเรื่อง "ซึ่งจัดโดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน ในนามชองเภสัชกรรม และ ศุนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทยว่า ในปี2560นี้ รัฐบาลไม่ได้อนุมัติอัตราบรรจุข้าราชการสำหรับวิชาชีพเภสัชกรโดยบอกเพียงให้ไปเตรียมข้อมูลเสนอเพิ่มเติม วึ่งทางเภสัชกรรมได้ทำการศึกาาภาพรวมจำนวนความต้องการเภสัชกรในระยะ 10 ปี พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนเภสัชกรในสัง
กัดกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ถึง  50 % ของจำนวนที่ควรมีโดยปี2559 มีเภสัชกรในสังกัด สธ. เพียง7,743 คนหรือคิดเป็นอัตราส่วน 1 คนต่อประชากร 10,000 คน จากอัตรากำลังที่ควรมีคือ 17,128คน หรือ 2.8 คนต่อ ประชากร 10,000 คน
 
ภก.นิลสุวรรณ กล่าวว่าตัวเลขการขาดแคลนเภสัชกรดังกล่าว ทำให้เกิดการเสี่ยงในด้านยาแก้ประชาชน เนื่องจากมีแต่เภสัชกรจ่ายยา แต่ขาดกำลังคนที่จะติดตามดูแลการใช้ยาของประชาชน ปัญหาที่ตามมาที่เห็นได้ชัดก็เช่นปัญหาเชื้อดื้อยาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผล เป็นต้น  ขณะที่ผลการศึกษาความต้องการเภสัชกรในระยะ 10 ปีข้างหน้าจนถึงปี 2569 นั้น พบว่าประเทศไทยมีความต้องการบรรจุเภสัชกรถึงปีละ 1,602 คน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปี รวมทั้งหมด 16,018 คน คิดเป็นสัดส่วน 3.7 คนต่อประชากร 10,000 คน 
ซึ่งตัวเลขนี้คำนวณจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น ภาระงานจากนโยบายต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้น อาทิ การดำเนินเภสัชกรรมปฐมภูมิ การส่งเสริมแพทย์แผนไทย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคจากยาและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย 

 "ปัญหาของเภสัชกรก็เหมือนกับพยาบาล คทืองานเพิ่มขึ้น มั้นต้องเพิ่มกำลังคนให้เหมาะสมตามไปด้วย แต่ทุกวันนี้จำนวนเภสัชกรก็ยังมีไม่ถึงครึ่งของความต้องการปกติมรการบรรจุราชการปีละ 350 คน แต่ปีนี้ไม่อนุมัติ ก็อยากให้ สธ. และรัฐบาลทบทวนมุมมองเสียใหม่ ให้ความสำคัญกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มากกว่านี้ " ภก.นิลสุวรรณ กล่าว

นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวอีกว่า ข้อเสนอของสภาเภสัชกรรมเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนเภสัชกร แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย 1.ระยะสั้น  การแก้ปัญหาในปีงบประมาณ 2560 ขอให้ สธ. เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดอัตราการตั้งใหม่ข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 316 อัตรา และใช้อัตราว่าง 34 อัตรา ส่วนเภสัชกรที่อยู่ในระบบการจ้างของ สธ. ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง  พนักงานสาธารณสุข พนักงานของรัฐ ทั้งหมดของทุกกรมจำนวนไม่ต่ำกว่า 383 คนก็ขอให้บรรจุเป็นข้าราชการและ 2.ระยะยาว 10 - 20 ปี ขอให้ สธ.วางแผนกรอบอัตรกำลังในปี 2569 จำนวน 24,774 ตำแหน่ง และบรรจุเภสัชกรเพิ่มปีละ 1,602 ในระยะเวลา 10 ปี และขอให้ กำหนดให้เภสัชต้องมีการศึกษาต่อยอด วุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ ในสาขาเภสัชบำบัด คุ้มครองผู้บริโภค และสมุนไพร จำนวน 2,000 ตนในระยะเวลา 20 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกสภาเภสัชกรรมจะเข้ายื่นหนังสือชี้แจงข้อมูลและข้อเสนอแนะด้วยตัวเองที่กระทรวงสาธารณสุขในสัปดาห์หน้า และอาจจะพิจารณาเข้สยื่นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ด้วย เพื่อให้ทราบว่าข้อเท็จจริงเป้นอย่างไีและเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

ด้าน ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร  สกุลบำรุงศิลป์ ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในแง่ของจำนวนเภสัชกรที่จะมาดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยถือว่าวิกฤตมาก ในปัจจุบันยังขาดแคลนกำลังคนที่จะติดตามปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเภสัชกรได้อย่างเป็นรูปธรรม ทางสภาเภสัชกรรมขอเสนอมาตรการดังนี้
 1. สธ.ร่วมกับสภาเภสัชกรรม พิจารณาจัดทพแผนพัฒนางานและนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบยาและงานบริบาลเภสัชกรรม
2.ตั้งคณะทำงานพิจาณณาดำเนินการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอให้คณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สธ. สภาเภสัชกรรม คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการราชวิทยาลัย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลศูนย์ประสานงานการศึกาาเภสัชศาสตร์แหง่ประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล วิทยาลัยดภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลและชมรมเภสัชกรสาธารณสุข

ที่มาของข้อมูล : https://www.matichon.co.th/news/583282
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 มิ.ย. 60 12:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,436 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,436 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง