30 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

ลบ แก้ไข

 

ฉลอง 30 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข. เตรียมถก วิชาการเทคนิคการแพทย์-กายภาพบำบัด ระดับประเทศ

 

       คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น เตรียมจัดประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำของประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านวิชาชีพบำบัดเทคนิคการแพทย์ได้ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในฐานะที่คณะเทคนิคการแพทย์ครบรอบ 30 ปี

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยความท้าทายของเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง คณะเทคนิคการแพทย์ได้สถาปนาครบรอบ 30 ปี ตามพระราชกฤษฎีกามาตั้งแต่ พ.ศ.2521 เป็นต้นมา และได้ดำเนินผลิตบัณฑิตสองสาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขา กายภาพบำบัด ซึ่งทางคณะมีการพัฒนาด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพประชาชนมาโดยตลอด จนก้าวไปเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ดังนั้นในวันที่ 16 มีนาคมนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ได้ครบรอบ 30 ปี ทางคณะจึงได้มีการเตรียมจัดประชุมวิชาการในด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำของประเทศขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในด้านวิชาชีพบำบัดเทคนิคการแพทย์และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัยให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดของไทยได้

โดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 16-18 มีนาคม นี้ ที่โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด ขอนแก่น ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในวิชาชีพกายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัดของไทย

ในงานประชุมครั้งนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายท่านที่จะเข้ามาบรรยายในการประชุมวิชาการ เช่น นพ.สุพรรณ ศรีพรหมมา ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข ,รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ ,ผศ.พิมล จันทรวิโรจน์ อุปนายกสภากายภาพบำบัด ,ศ.ดร.วัชระ กษิณฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2551 และ รศ.ดร.อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ ซึ่งมีผลงานเป็นที่รู้จักกันดีด้านการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจหาปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ที่จะบรรยายในการประชุมวิชาการด้วย

 รศ.ดร.เกรียงไกร กล่าวอีกว่า นอกจากการประชุมวิชาการยังได้แบ่งการประชุมย่อยออกเป็นสองสาขาวิชาชีพ สำหรับด้านกายภาพบำบัด จะเป็นการประชุมวิชาการเรื่อง Back school ซึงได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนไหว และระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ อย่าง อาจารย์สุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล และ อาจารย์วิยะดา ศักดิ์ศรี เข้าให้ความรู้ในการประชุมวิชาการครั้งนี้

 สำหรับหัวข้อการประชุมสาขาเทคนิคการแพทย์นั้น ประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจุลทรรศน์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกัน และ เคมีคลินิก ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ในการให้ความรู้ในการเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ในการงานยังมีการแสดงนวัตกรรม และเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดให้ผู้เข้าร่วมได้ชมและร่วมทดสอบ  พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานดีเด่นของศิษย์เก่าดีเด่นทั้งสองสาขาวิชา

 

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์

ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข. "ความท้าทายของเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"  (Medical Techology and Physical Therapy :
     Challenges in a Changing Era)

     ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2552

 

ดูรายละเอียดที่นี่ http://home.kku.ac.th/30ams/ 

 

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.พ. 52 17:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 28,334 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 28,334 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง