คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่10 ปูทางส่งเสริมนักศึกษาเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ลบ แก้ไข
คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมื
 
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรอบรมในการให้ความรู้ด้านการบัญชีสหกรณ์และส่งเสริมการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ลงนามร่วมกับ นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่10

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมื

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 และนางรัตติยา สวัสดี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 
ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี SPU กล่าวว่า  การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ก็เพื่อร่วมกันส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรการอบรมในการให้ความรู้ด้านการบัญชีสหกรณ์และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมร่วมมือในการผลิตบัณฑิตบัญชีคุณภาพตอบสนองความต้องการในวิชาชีพการบัญชี และส่งเสริมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการในการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกันอีกด้วย
 
ติดต่อ คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375 
โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375   เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
#บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล#spuacc #บัญชีนัมเบอร์วัน#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง#มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วรายได้สูง มีงานทำ 100%#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPUสร้างผู้ประกอบการ#Dek61 #DekSPU
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ก.พ. 61 16:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 275 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 275 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง