ทปอ. จัดทำประชาพิจารณ์รูปแบบ TCAS 62 เสร็จสิ้นครอบคลุมทุกกลุ่ม

ลบ แก้ไข
กรุงเทพฯ6สิงหาคม2561-ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)จัดทำประชาพิจารณ์รูปแบบ TCAS 62 ครบทุกแห่งแล้วครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในหลายภูมิภาคอาทิ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ฯลฯโดยทปอ. เตรียมวิเคราะห์ผลการทำประชาพิจารณ์ดังกล่าวเพื่อวางแผนแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562โดยเร็วที่สุด
 
 ทปอ. จัดทำประชาพิจารณ์ร
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 หรือ TCAS  61 ที่ผ่านมา ทปอ. ได้เล็งเห็นและรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และมุ่งหวังที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้การสอบ TCAS 62 มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยได้จัดทำการประชาพิจารณ์ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562ที่จัดขึ้น 7 ครั้ง ในภูมิภาค 3ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง กลุ่มเว็บไซต์การศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเครือข่ายของ ทปอ. จำนวน 30 แห่ง และนอกเครือข่ายอีก 42 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และระบบออนไลน์ ฯลฯ โดยทั้งหมดได้ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่าการจัดทำประชาพิจารณ์รูปแบบ TCAS 62 ที่ผ่านมานั้นเป็นการถอดบทเรียนจาก TCAS 61 อย่างรอบด้าน โดยมีประเด็นการพุดคุย อาทิ  ประเด็นการลดระยะเวลาการคัดเลือก การสอบรอบ 3  รับตรงร่วมกัน ที่เปลี่ยนจาก 4 ตัวเลือกที่ไม่มีลำดับ เป็น 4ประเด็น การคัดเลือกสำหรับ กสพท ฯลฯ   ทปอ. จะนำข้อเสนอที่ได้จากการจัดทำประชาพิจารณ์ ไปจัดทำเป็นแนวทางนำไปสู่การพิจารณาของ ทปอ. อย่างรอบคอบ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพัฒนาTCAS 62 ในมิติต่างๆ โดยพิจารณาถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม เพื่อวางแผนแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะดำเนินการแจ้งผลการสรุปแนวทางที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุด

หลังจากนั้น ทปอ. จะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเพื่อสรุปข้อมูลความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน   และคาดว่าจะสามารถแถลงข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2562  ได้ในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมานอกจาก คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562  ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือก TCAS ปีการศึกษา 2561 และคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ TCASปีการศึกษา 2562  ซึ่งการดำเนินและข้อมูลจากคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะทำให้แนวทางการพัฒนาการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ สูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ส.ค. 61 12:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 773 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 773 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง