website มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562

ลบ แก้ไข
website มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562

website มหาวิทยาลัย/สถาบ

 
ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะสตาร์ทเริ่มรอบแรกกันเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งก็มีหลายๆมหาวิทยาลัยออกกำหนดการในการรับสมัครออกมาแล้ว ตามเว๊บไซต์ต่างๆของทางมหาวิทยาลัย พี่แฮนด์ก็เลยรวบรวมเว๊บไซต์ทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ TCAS มาให้นะครับ เพื่อเป็นการง่ายๆของน้องๆในการค้นหาข้อมูล จะดูข้อมูลมหาวิทยาลัยไหน คลิกได้ที่ชื่อมหาวิทยาลัยเลยจ้าา

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
.
2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
.
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
.
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
.
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
.
6. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
.
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
.
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
.
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
.
11. มหาวิทยาลัยนครพนม
.
12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
.
13. มหาวิทยาลัยนเรศวร
.
14. มหาวิทยาลัยบูรพา 
.
15. มหาวิทยาลัยพะเยา 

16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
17. มหาวิทยาลัยมหิดล
.
18. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
.
19. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
.
20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
.
21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
.
22. มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.
24. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
.
25. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
.
26. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
.
27. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


สถาบันสมทบ
1. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
2. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏ(ในกรุงเทพ)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

website มหาวิทยาลัย/สถาบัน อิ่นๆ ที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562 >> คลิก
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 ก.ย. 61 12:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,283 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,283 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง