คาสิโอ ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

ลบ แก้ไข
คาสิโอ ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน
จัดแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์คาสิโอ ร่วมกับมูลนิธิครู


คาสิโอ ร่วมกับมูลนิธิครู

 
คาสิโอร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดิน จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (CASIO Math Competition 2018) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณครูและนักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์และใช้เครื่องคิดเลขประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

          นาย โคจิ ชินโจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด   เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับหลักสูตรแกนกลางในกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยเน้นให้คุณครูใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่แนะนำให้คุณครูและนักเรียนใช้ในห้องเรียน พร้อมทั้งในหนังสือแบบเรียนและคู่มือครูบางส่วนยังแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องคิดเลข


คาสิโอ ร่วมกับมูลนิธิครู


          ทางคาสิโอ ได้ร่วมกับมูลนิธิครูของแผ่นดินจัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (CASIO Math Competition 2018) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คุณครูและนักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์และใช้เครื่องคิดเลขประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ และเป็นการเตรียมนักเรียนให้มีความรู้การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาต่อไป นอกจากนั้นยังพัฒนานักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เครื่องคิดเลขเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน ที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบันมีเครื่องคิดเลขให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เช่น เครื่องคิดเลขธรรมดา เครื่องคิดเลขวิทยาสตร์ (Scientific Calculator) เครื่องคิดเลขกราฟฟิก (Graphic Calculator) เป็นต้น ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ กำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องจัดให้มีสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้  เพราะเครื่องคิดเลขมีราคาไม่สูงนักและสามารถพกพาได้สะดวก” นาย โคจิ กล่าว  
 
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายในสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 160 คน จาก 80 ทีมๆ ละ 2 คน มาจาก 40 โรงเรียน   โดยการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกคำตอบเป็นตัวเลือก และรอบสุดท้ายเป็นแบบเติมคำ ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 วัน  ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ธ.ค. 61 13:25 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 252 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 252 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง