ประกาศผลกันมาแล้วสำหรับงานประกวดวาดภาพระบายสี ของ PTTGC

ลบ แก้ไข
พีทีที โกลบอล เคมิคอล มอบรางวัลผลการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 4”  หัวข้อ “เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข” ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม 39 รางวัล เพื่อเข้าใจประโยชน์ของปิโตรเคมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ จีซี  เปิดเผยว่า จีซี ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี เป็นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข” เพื่อให้เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านศิลปะในการวาดภาพระบายสี โดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โครงการวาดภาพระบายสีฯ ในปีนี้ มีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,205 ชิ้น จากโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งผลงานที่ได้รับการติดสินเข้ารับรางวัลรวม 39 รางวัล จากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ โดยเกณฑ์การตัดสินให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายที่เกี่ยวกับเคมีที่สร้างความสุข และการมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น สำหรับผลการประกวดวาดภาพระบายสีในปีนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จันทร์รำไพ สุริยาวรกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน จ.สงขลา 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ญ.กัลยณัฎฐ์ โอษธีศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร และ3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จ.ชลบุรี ทั้งนี้ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะในปีนี้ จะมีการนำไปต่อยอดผลิตเป็นของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอ กระเป๋า แก้วน้ำเป็นต้น และในอนาคตจะมีการพัฒนาไปสู่โครงการที่มีขนาดใหญ่ต่อไป


 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ธ.ค. 61 12:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 256 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 256 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง