คะแนนสูง-ต่ำ ม.มหิดล

ลบ แก้ไข

                                                                         

 

                                          คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิสชั่นส์ ปี 52 มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณ์ 6,697.2000-5,918.4500

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6,893.8000-6,326.8000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 6,602.0500-5,833.2000

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6,938.4500-5,879.9500 สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 6,873.5500-6,205.0500

 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์7,495.2500-6,979.4500

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 7,906.2000-7,403.9500

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 7,612.3500-6,077.6000 วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการอาหาร) 5,776.3500-5,439.2500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 5,201.0000-4,556.0000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 5,065.2500-4,643.4000 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ธรณีศาสตร์) 6,405.4000-5,261.1500 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) 6,265.7500-5,048.3500

 

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7,017.5500-6,388.9500 สาขาวิชารังสีเทคนิค 6,556.2000-6,231.3000

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 6,483.2000-5,810.0500 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6,414.5500-5,691.3000

 

คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6,890.5500-5,978.2000

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8,591.2000-5,448.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6,169.8000-5,582.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 6,567.8000-6,138.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า+ไฟฟ้าสื่อสาร 6,641.3000-5,652.7000 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7,159.5000-6,097.5000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5,829.0000-5,299.7000 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 8,177.5000-6,641.5000

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6,393.0000-5,519.9000

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 6,907.5000-6,504.2000

 

คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 7,180.0000-6,216.3000 สาขาวิชากิจกรรมบำบัด 6,146.5000-5,853.9500

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,077.5000-6,741.2500 สาขาวิชาภาษาไทย 7,323.7500-6,217.5000

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 5,974.2500-5,191.7000 สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา 5,939.0000-4,991.5000

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา 6,010.0000-4,927.5000

 

วิทยาลัยการจัดการ (วิทยาเขตกาญจนบุรี) สาขาวิชาการจัดการ 5,598.0000-4,860.5000 สาขาวิชาบัญชี 6,300.5000-6,013.2500

 

 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

 

คะแนนสูง-ต่ำ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

 

        คะแนนสูง-ต่ำ ม.ศิลปากร

                 

                 คะแนนสูง-ต่ำ ม.มหิดล

 

                 คะแนน สูง-ต่ำ ธรรมศาสตร์

 

คะแนน สูง-ต่ำ จุฬาฯ 52

 

คะแนนสูง-ต่ำ 52 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

คะแนนสูง-ต่ำ ม.เกษตรฯ - ม.ขอนแก่น

 

 

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 52 04:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 33,996 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 33,996 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง