"ค่ายเส้นทางสู่หมอ ศิริราช" ครั้งที่ 11

ลบ แก้ไข

       กลับมาอีกครั้ง สำหรับ "ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 11" ซึ่งจัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช เพื่อแนะนำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งกิจกรรมและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาแพทย์ศิริราช เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อโดยพิจารณาเลือกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันแรก มีกำหนดจัดงานขึ้น 2 รุ่นเพื่อรองรับผู้สมัครจำนวนรอบละ 250 คน
       
       สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครต้องนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ โดยกำหนดรอบแรก วันเสาร์ ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 และรอบสองวันเสาร์ ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552
       
       เปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม - วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552 พร้อมประกาศผล วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 ทั้ง 2 รอบ จำนวน 500 คน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ทั้งนี้สามารถ download ใบสมัคร ได้ที่ http://si.mahidol.ac.th หรือ http://club.yimsiam.com/simc11

       ถัดมาที่ข่าวดีจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ "กายอุปกรณศาสตร์บัณฑิต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักกายอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการประเมินผู้ป่วยผู้พิการร่วมกับแพทย์ มีความรู้ความสามารถในด้านการประดิษฐ์ ดัดแปลงกายอุปกรณ์ และพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะอาชีพของประชากรและเศรษฐานะของประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขของชาติในสาขาวิชากายอุปกรณ์ และสามารถเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศ
       
       ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีผลการสอบ GAT , PAT ,ONET สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไม่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
       
       ** สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร.0-2419-9815 โทรสาร. 0-2419-8929 หรือ www.sspo.ac.th

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 52 13:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,035 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,035 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง