โหรดัง เตือนปี 53 'อาทิตย์-จันทร์ดับ'สูญเสีย

ลบ แก้ไข

2284.jpg 

 

โหรดังเตือน ปี 53 อุปราคาเกิดขึ้น 5 ครั้งส่งผลร้ายต่อทุกวงการ เตือนให้ระวัง "มิ.ย.- ก.ค.53" วงการศาสนา - บันเทิง จะสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงและสตรีผู้สูงศักดิ์ ขณะที่วงการการเมือง "ผู้นำ"จะถูกลอบสังหาร ระบุปีหน้าโรคระบาดจะมาพร้อมๆกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี
       
       ในปี 2553 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคา หรือทางดาราศาสตร์เรียกว่าอุปราคาจะเกิดขึ้นในปีนี้ถึง 5 ครั้ง(นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 21ธันวาคม 2553) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางดาราศาสตร์ถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่ในสังคมไทยซึ่งมีความเชื่อถือเรื่องโหราศาสตร์สืบต่อกันมานาน แล้วถือว่าการเกิด "อาทิตย์ดับ"และ "จันทร์ดับ"ในรอบหนึ่งปีถึง 5 ครั้งถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของคนไทยอย่างไร

 


       
       ระวัง "ไฟไหม้ "ครั้งใหญ่ที่สุด
       
       อาจารย์ภิญโญ พงศ์เจริญ นักโหราศาสตร์ชื่อดังและเป็นผู้ศึกษาการเกิดผลกระทบอันเนื่องมาจากการเกิดอุปราคามายาวนานกว่า 20 ปี บอกกับ "ผู้จัดการ 360 องศารายสัปดาห์" ว่าในปีหน้าประเทศไทยจะเผชิญกับวิกฤตทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (31 ธันวาคม 2552- 1 มกราคม 2553)เป็นการเกิดจันทรุปราคาแบบบางส่วนซึ่งการเกิดจันทรุปราคายังผลให้มีส่วนเกี่ยวโยงกับเรื่องของสังคม อารมณ์สาธารณะ จิตวิทยาสังคม เรื่องของประชาชนคนหมู่มากเป็นสำคัญ
       
       ในช่วงดังกล่าวนี้อิทธิพลของอุปราคาจะทำให้กิดความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรผู้ใช้แรงงาน มีการนัดหยุดงาน เป็นช่วงเวลาที่เกิดการประท้วง โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง เช่น กระทรวงคมนาคม กรมกองต่างๆ การขนส่ง การสื่อสาร การรถไฟ เป็นต้น
       
       ช่วงนี้จะเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นจำนวนมาก โรคภัยไข้เจ็บในคนและสัตว์ระบาดอย่างหนักมีความยุ่งยากในวงการศาสนา วงการการศึกษา กฎหมายและการแพทย์ จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังเกิดอุปราคา ทั้งทางทะเล ทางพื้นดินและทางอากาศดังนั้นการเดินทางจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่ง
       
       อุปราคาครั้งนี้เกิดในราศีมิถุนเป็นวาโยธาตุ(ธาตุลม) ทำให้เกิดลมพายุทำลายล้างที่รุนแรง ลมหนาว หนาวจัด การเดินทาง การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร การบินเกิดปัญหา รัฐสภาจะตกต่ำถูกครอบงำโดยผู้มีอิทธิพลและผลประโยชน์ มีปัญหายุ่งยากในการร่างกฎหมาย กฎหมายหลายฉบับมีปัญหา คณะพรรคการเมืองมีการแตกแยกอย่างชัดเจน มีปัญหายุ่งยากกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกรบกวนและผันแปรโดยผู้มีอิทธิพลคนต่างถิ่นต่างแดน เกิดปัญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือพันธไมตรีกับมิตรประเทศ
       
       "สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ จะเกิดอัคคีภัยรายใหญ่ โดยเฉพาะในย่านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ประชาชนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีโรคติดต่ออันตรายระบาดไปทั่ว ประชาชนจึงควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี"
       
       นอกเหนือจากอุบัติภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามอิทธิพลของอุปราคาในครั้งนี้แล้ววงการวงการสตรีและเด็ก รวมทั้งวงการบันเทิง ศิลปินเด็กและสตรีมีปัญหา สตรีและเด็กถูกล่วงละเมิดสิทธิอย่างรุนแรงในหลายด้าน เช่น สิทธิสตรีและเด็กถูกกระทบกระเทือน การล่วงละเมิดทางเพศและการถูกเอาเปรียบเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ เกิดการสูญเสียสตรีผู้สูงศักดิ์และบุคคลสำคัญในวงการดังกล่าว งานบริการงานรื่นเริงบันเทิงใจที่เคยโดดเด่นกลับทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด อบายมุขจะเฟื่องฟู ประชาชนจะลุ่มหลงในอบายมุขตามการโฆษณาชวนเชื่อทำเกิดให้เกิดปัญหาสังคมเกิดขึ้นตามมามากมาย
       
       ระวัง "บุคคลสำคัญ"ถูกลอบสังหาร
       
       ห่างจากการเกิดอุปราคาครั้งแรกเพียง 15 วันในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 14.12 น.การเกิดอุปราคาเป็นครั้งที่ 2 ก่อให้เกิดผลกับการต่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และนำความยุ่งยากให้กับผู้นำ บุคคลสำคัญ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลและในช่วงนี้จะเกิดความผันแปรครั้งสำคัญทางการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
       
       นอกจากนี้ยังส่งผลต่อ ผู้ปกครอง ผู้นำประเทศ บุคคลสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาลและผู้รับผิดชอบ บุคคลสำคัญของชาติ การค้าของประเทศ สินเชื่อและอำนาจ เกียรติคุณชื่อเสียงของประเทศ ดังนั้น ซึ่งจะถูกโจมตีใส่ร้ายป้ายสีบุคคลสำคัญเพื่อทำให้เกิดความมัวหมอง
       
       ในระหว่างนี้ให้ระมัดระวังเรื่องดิน การพังทลายของดิน อาคาร ตึกรามบ้านช่องพังทลาย การสูญเสียที่ดิน ดินแดนอาณาเขตมีปัญหา การค้า การเกษตรกรรม พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและน้ำอุปโภคบริโภค น้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรยังเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข
       
       "การเกิดอุปราคาในครั้งนี้เกิดขึ้นรวดเร็วและผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ไม่ควรประมาทคือในช่วงนี้จะมีการปองร้าย การลอบสังหารบุคคลชั้นนำของสังคมรวมไปถึงการสูญเสียบุคคลสำคัญในระดับสูงได้"

       จับตา "โรคระบาดชนิดใหม่"
       
       ห่างจากการเกิอุปราคาในต้นปีเพียง 5 เดือนเราจะพบกับอุปราคาครั้งที่ 3 ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.32 น การเกิดอุปราคาในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อวงการการศึกษาและวงการศาสนามากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการศาสนา จะเกิดการสูญเสียบุคคลชั้นนำทางศาสนา เกิดปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับนิกายต่างๆ รวมไปถึงจะเกิดความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมประท้วงทางการเมือง การชุมนุมของกรรมกรผู้ใช้แรงงานเป็นห้วงเวลาที่เกิดคดีอาชญากรรมมากขึ้น โรคภัยไข้เจ็บในคนและสัตว์ระบาดอย่างหนักและการระบาดในครั้งนี้จะพบ "โรคระบาดชนิดใหม่"ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนในโลกมาก่อน จะสร้างความวุ่นวายให้กับวงการแพทย์อย่างมากเพราะจะทำให้เกิดการตายของประชาชนและบุคคลสำคัญในระดับสูง
       
       หลังจากการเกิดอุปราคาในครั้งนี้จะมีผลตามมาด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งทางทะเล ทางพื้นดินและทางอากาศ ดังนั้น การเดินทางจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่ง เกิดพายุครั้งใหญ่ เกิดอุบัติเหตุครั้งสำคัญ มีอุบัติภัยทางทะเลและทางอากาศ อากาศยานตกได้รับความเสียหาย ยังความอับโชคให้แก่การเดินเรือและกลาสี บังเกิดความยุ่งยากจากต่างประเทศแดนไกลและดินแดนอาณาเขต
       
       ห่างจากการเกิดอุปราคาครั้งที่สามไม่ถึงเดือนจะเกิดอุกราคาในครั้งที่ 4 ขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 02.42 น.การเกิดอุปราคาครั้งนี้มีผลสืบเนื่องมาจากการเกิดครั้งที่ 3 ทำให้โรคระบาดชนิดใหม่ยังคร่าชีวิตประชาชนต่อไปโดยที้วงการแพทย์ยังไม่ค้นพบวิธีการรักษา
       
       การเกิดอุปราคาครั้งนี้ยังส่งผลทำให้เกิดลมพายุทำลายล้างที่รุนแรง รัฐสภาจะตกต่ำถูกครอบงำโดยผู้มีอิทธิพลและผลประโยชน์ มีปัญหายุ่งยากในการร่างกฎหมาย กฎหมายหลายฉบับมีปัญหา คณะพรรคการเมืองมีการแตกแยกอย่างชัดเจน มีปัญหายุ่งยากกับประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกรบกวนและผันแปร เกิดปัญหาเกี่ยวกับสนธิสัญญาหรือพันธไมตรีกับมิตรประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศจะขาดความนิยม
       
       "ในครั้งนี้เราจะเห็นผู้นำในระดับสูง ผู้ปกครองที่ดำรงอำนาจอยู่จะเกิดอันตราย บุคคลที่มีชื่อเสียงจะป่วยหนักหรือถึงแก่กรรม"
       
       สำหรับการเกิดอุปราคาครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15.14 น.มักจะมีอิทธิพลทำให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรง เกิดวิวาทะมีความคิดเห็นที่รุนแรงพร้อมๆ กันไปกับการใช้กำลังอาวุธ มีปัญหาด้านการเงินและความรัก มีวิวาทะอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธา ความคิด เกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อวงการศาสนา ปรัชญา นักบวชเกิดการแตกแยก เป็นต้น
       
       นอกจากนี้ เมื่อเกิดอุปราคาขึ้นจะมีอิทธิพลทำให้เกิดอุบัติเหตุและปัญหาในการเดินทาง โดยรถไฟ รถยนต์ เรือ เกิดปัญหาและความยุ่งยากเกี่ยวกับการเดินทาง การติดต่อ การขนส่ง การสื่อสาร และจะเกิดปัญหาความยุ่งยากในวงการสื่อสารมวลชน การขนส่งมวลชน วงการการศึกษา การหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นักเขียน ผู้พิมพ์โฆษณาและนักจัดรายการทางสื่อมวลชนต่างๆ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาและอุปสรรคที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
       
       "คำพยากรณ์นี้เป็นเพียงการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่จะเป็นเครื่องเตือนภัยได้เป็นอย่างดี เมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึง การที่เรารู้ล่วงหน้าจึงน่าจะสามารถเปลี่ยนแปลง บรรเทา ป้องกันและแก้ไขอนาคตได้บ้างไม่มากก็น้อย "อาจารภิญโญกล่าว

 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์   ปริทรรศน์

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ธ.ค. 52 02:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,159 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,159 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง