เกณฑ์รับ ม.4 โรงเรียน ดัง

ลบ แก้ไข

 

        ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กพฐ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2553 เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดให้โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย จะต้องรับนักเรียนที่จบ ม.3 และประสงค์จะเรียนต่อ ม.4 ในโรงเรียนเดิมให้เต็มตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนก่อน

          โดยที่ประชุมได้เสนอให้ สพฐ. สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) สำรวจและเสนอแผนการรับนักเรียนให้มีความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ามีที่นั่งเพียงพอที่จะรับนักเรียน ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 ขณะเดียวกันจะสำรวจความต้องการของเด็กที่จบ ม.3 ด้วยว่าจะเรียนต่อในสายอาชีพจำนวนเท่าใด เพื่อให้การเตรียมการมีแผนรองรับที่  ชัดเจน โดยเฉพาะโรงเรียนยอดนิยมซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูง
   
         “หากแผนการรับนักเรียนไม่ชัดเจนก็อาจจะส่งผลให้มีเด็กจำนวนหนึ่งไม่ได้ศึกษาต่อโรงเรียนเดิมได้ ซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของ สพท.ที่ต้องหาที่เรียนให้ครบตามความต้องการของนักเรียน” เลขาธิการกพฐ.กล่าวและว่า เมื่อการรับนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว สพฐ.จะมีการติดตามประเมินผลสำหรับการ  จัดทำแนวทางการรับนักเรียนในปีต่อไป
    
       ดร.ชินภัทร ยังได้กล่าวถึงโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลตามนโยบายของนายชินวรณ์บุณยเกียรติ รมว.ศธ. ว่า ได้มอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการ กพฐ. ไปดำเนินการแล้ว ซึ่งเบื้องต้นจะต้องทำหลักเกณฑ์ และรูปแบบของโรงเรียนดีประจำตำบลก่อนว่า จะเป็นลักษณะใด เช่น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ทำให้ชุมชนมีความสนใจเชื่อมั่นและศรัทธา มีครูเพียงพอ มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงพื้นที่ในการเล่นกีฬา มีสระว่ายน้ำที่เพียงพอ และเมื่อพูดถึงโรงเรียนดีประจำตำบลแล้วจะต้องเห็นภาพที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองอยากส่งบุตรหลานเข้าเรียน ชุมชนและท้องถิ่นก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน  สำหรับการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลนั้น จะมอบให้ สพท.คัดเลือกจากโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องการจะเพิ่มเติมทรัพยากรเข้าไปเพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนที่ดึงมาจากโรงเรียนดี 3 ระดับ.

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแนวทางรับนักเรียนชั้น ม.4 ใช้คะแนนเฉลี่ยม.ต้น เข้า ม.4 ร.ร.ดัง

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงแนวทางการรับนักเรียนชั้น ม.4 หากโรงเรียนมัธยมยอดนิยมมีปัญหานักเรียนจบชั้นม.3 เดิมมีจำนวนมากเกินกว่าที่จะรับเข้าเรียนชั้น ม.4 ได้ทั้งหมดว่า ประกาศการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในปีการศึกษา 2553 บอกไว้ชัดเจนแล้วว่า โรงเรียนที่มีแผนการรับนักเรียน ม.ปลายน้อยกว่า ม.ต้น ให้รับนักเรียนจบชั้น ม.3 เดิมซึ่งมีความประสงค์จะเรียนต่อชั้น ม.4 ให้รับทุกคนให้เต็มแผนการรับโดยให้โรงเรียนดูตามลำดับคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียน เมื่อเต็มจำนวนรับตรงไหนก็ตัดคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตรงนั้นเลย ส่วนนักเรียนที่เหลือซึ่งยังไม่มีที่เรียน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ต้องจัดหาที่เรียนให้แก่เด็ก

”เมื่อ สพฐ.มีเกณฑ์ออกมาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ และโรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงไม่ถือว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนที่มีที่นั่งเรียนม.ปลายน้อยกว่าม.ต้นนั้นมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนการเปิดห้องเรียนเพิ่มเพื่อรับนักเรียนชั้นม.4 ปกติเข้าเรียนนั้นทำได้ แต่คงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเพราะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนของสถานศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา “เลขาธิการกพฐ,กล่าว

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการให้โรงเรียนรับเด็กจบชั้น ม.3 เดิมได้เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 โรงเรียนเดิม จะทำให้เด็กไม่ตั้งใจเรียนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษานั้น เรื่องนี้เหมือนเหรียญสองด้านโดยเป็นการให้โอกาส แต่อาจจะกลั่นกรองคุณภาพเด็กไม่ได้มากนักซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองเพราะไม่มีมุมมองใดถูกที่สุดหรือไม่ถูก เพราะการรับเด็กเข้าเรียนชั้น ม.4 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาให้ใช้วิธีการคัดกรองเด็กที่มีคุณภาพเหมาะสม ก็เป็นการคำนึงเรื่องคุณภาพและเปิดโอกาสให้เด็กไปเรียนต่อสายอาชีพ แต่ขณะนี้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นมาว่าเมื่อเด็กจบชั้นม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อชั้นม.4 ซึ่งอาจจะเป็นการสวนทางกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จึงมีการปลดล็อคในเรื่องนี้ แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษต่างๆได้

”นโยบายการรับนักเรียนนั้นแล้วแต่ช่วงไหนมีมุมอย่างไร แต่จริงๆแล้วการแข่งขันเข้าเรียนชั้นม.1 นั้นรุนแรงอยู่แล้ว ส่วนชั้นม.4 นั้นไม่ค่อยมีปัญหา อย่างไรก็ตาม จากการที่ได้ประกาศเกณฑ์การรับนักเรียนออกมา ขณะนี้ยังไม่มีเสียงสะท้อนใดๆจากโรงเรียนและผู้ปกครอง” เลขาธิการกพฐ. กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

 

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ม.ค. 53 00:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,190 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,190 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง