โรคไม่ติดต่อ การป้องกันโรคไม่ติดต่อ

ลบ แก้ไข

UploadImage

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อและการป้องกัน

โรคไม่ติดต่อเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ไม่ถูกต้องและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่มีการติดต่อและแพร่กระจายของโรคแต่สามารถป้องกันได้หากรู้เข้าใจ และปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องเพราะจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเกิดโรคได้
   โรคไม่ติดต่อหมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็งโรคนิ่ว โรคจิต และโรคประสาท โรคความดันเลือดต่างๆเป็นต้น
การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ
1. หลีกเลี่ยงการเป็นโรคด้วยการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรค เช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสม
2. สร้างเสริมชีวิตครอบครัวให้มีความสุขด้วยการดูแลบ้านให้สะอาดเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ร่วมกันแก้ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจกันการมีครอบครัวดีมีความอบอุ่น เป็นการรักษาสุขภาพจิตเบื้องต้น
3. ป้องกันการเป็นโรคจากการประกอบอาชีพ ด้วยการใช้เครื่องป้องกันตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆเช่น ใส่หมวกนิรภัยเมื่อทำงานในเขตก่อสร้าง
4. ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สะอาดสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการป้องกันมลภาวะทั้งในน้ำและในอากาศเช่น ทิ้งขยะถูกที่
5. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น การใช้ยาผิดการสูบบุหรี่
โรคไม่ติดต่อที่พบในชีวิตประจำวัน
1. โรคกระเพาะอาหาร
   โรคกระเพาะอาหารหมายถึง โรคที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น หรือมีการอักเสบของเยื่อกระเพาะอาหารคนที่เป็นโรคนี้แล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้ ส่วนมากมักจะเป็นเรื้อรังหรือเป็นนานๆ ถ้าไม่รักษาหรือปฏิบัติตัวให้ถูกต้องจะมีอาการเป็นๆหายๆ และถ้าปล่อยให้เป็นมาก จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
สาเหตุ สาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะมีมากมาย แต่เชื่อกันว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากมีกรดในกระเพาะอาหารมาก และเยื่อบุกระเพาะอาหารอ่อนแอลง
1. สาเหตุที่กระเพาะอาหารมีกรดมากขึ้น
2. มีการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร
อาการ
1. ปวดท้อง
2. จุกเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เรอลมมีลมในท้อง ร้อนในท้อง คลื่นไส้อาเจียน
3. อาการโรคแทรกซ้อน
การรักษา
1. กำจัดต้นเหตุของการเกิดโรคได้แก่ กินอาหารให้เป็นเวลา งดอาหารรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัดงดดื่มเหล้า เบียร์ หรือยาดอง งดดื่มน้ำชา กาแฟ งดสูบบุหรี่งดเว้นการกินยา ที่มีผลต่อกระเพาะอาหาร พักผ่อนให้เพียงพอผ่อนคลายคลายตึงเครียด
2. การให้ยารักษา โดยกินยาอย่างถูกต้องคือต้องกินยาให้สม่ำเสมอ กินยาให้ครบตามจำนวน และระยะเวลา ที่แพทย์สั่งยารักษาโรคกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อย 4-6 อาทิตย์ แผลจึงจะหาย ดังนั้นภายหลังกินยาถ้าอาการดีขึ้นห้ามหยุดยา ต้องกินยาต่อจนครบ และแพทย์แน่ใจว่าแผลหายแล้วจึงจะ ลดยาหรือหยุดยาวได้
3. การผ่าตัด ซึ่งในปัจจุบันมียาที่รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างดีจำนวนมากถ้าให้การรักษาที่ถูกต้องก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดอาจทำให้เป็นกรณีที่เกิดโรคแทรกซ้อน
2. โรคมะเร็ง
  มะเร็งเป็นเนื้องอกชนิดร้ายที่เนื้อมะเร็งมีการแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อปรกติที่อยู่โดยรอบ เป็นเซลล์ร่างกายที่มีการแบ่งตัวไม่เป็นไปตามแบบแผนอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุม สามารถแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นของร่างกายที่ห่างไกลออกไปและไม่ติดต่อกับก้อนมะเร็งเดิม มะเร็งสามารถเกิดจากเซลล์ทุกชนิดในร่างกายยกเว้น ขน ผม เล็บที่งอกออกมาแล้วเท่านั้น
สาเหตุเกิดจากการได้รับสารก่อมะเร็ง ซึ่งมาจากการได้รับควันบุหรี่ การเป็นแผลเรื้อรังและยังคาดว่าเกิดจากยีนที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม
อาการมะเร็งเป็นเนื้องอกที่เจริญอย่างรวดเร็วผิดปกติอาการเริ่มแรกเป็นก้อนเนื้อ หรือเป็นแผลเรื้อรัง ต่อไปจึงกลายเป็นเนื้อร้าย
การรักษาควรเริ่มตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติจะสามารถรักษาให้หายขาดได้การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันมีทั้งการรักษาทางยา รักษาด้วยการผ่าตัดและรักษาด้วยรังสี
3. โรคอ้วน
  ความอ้วน หมายถึง สภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการสะสมของไขมันจนมีปริมาณมากเกินความต้องการของร่างกาย
สาเหตุ
1. เกิดจากสาเหตุภายนอก เป็นสาเหตุใหญ่ที่เกิดโรคอ้วน เพราะตามใจปากมากเกินไปกินมากเกินความต้องการของร่างกาย อาหารที่กิน เนื้อ ไขมัน หรือแป้งของหวาน สิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกาย ถ้ามีมากเกินไปก็จะกลายเป็นไขมันพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกาย ออกกำลังกายน้อย กินแล้วนอนนิสัยในการรับประทาน คนที่มีนิสัยการรับประทานที่ไม่ดีเรียกว่า กินจุบกินจิบไม่เป็นเวลา  ขาดการออกกำลังกายถ้ารับประทานอาหารมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ แต่ได้ออกกำลังกายบ้างก็อาจทำให้อ้วนช้าลงแต่หลายคนไม่ได้ยืดเส้นยืดสาย ไม่ช้าจะเกิดการสะสมเป็นไขมันในร่างกาย
2. มาจากสาเหตุภายในพบได้จากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เช่น ต่อมใต้สมอง ต่อไทรอยด์ทำให้มีไขมันตามบริเวณต้นแขน ต้นขา และหน้าท้อง     
•   จิตใจและอารมณ์มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่การกินอาหารขึ้นอยู่กับจิตใจและอารมณ์เช่น กินดับความโกรธ ดับความคับแค้นใจ กลุ้มใจ กังวลใจ หรือดีใจบุคคลเหล่านี้ จะรู้สึกว่าอาหารที่ทำให้จิตใจสงบ จึงหันมายึดเอาอาหารไว้เป็นที่พึ่งทางใจตรงกันขามกับบางคนกลุ้มใจเสียใจก็กินไม่ได้ นอนไม่หลับ
•   ความไม่สมดุลระหว่างความรู้สึกอิ่มกับความหิว เมื่อใดที่ความอยากเพิ่มขึ้นเมื่อนั้นการกินก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถึงขั้นเรียกว่า กินจุ ในที่สุดก็อ้วนเอาๆ
3.  เพราะกรรมพันธุ์ซึ่งพบได้น้อย กรรมพันธุ์นี้พิสูจน์ไม่ได้ แต่ถ้าพ่อและแม่อ้วนทั้งสองคนลูกจะมีโอกาสอ้วนได้ถึงร้อยละ 80 ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอ้วนลูกมีโอกาสอ้วนได้ถึงร้อยละ 40
4. โรคประจำตัว เช่น เบาหวานความดันสูง
5. จากการกินยาบางชนิด ก็ส่งผลกระทบให้อ้วนผู้ป่วยบางโรคได้รับฮอร์โมนสเตียรอยด์เป็นเวลานาน ก็ทำให้อ้วนได้และในผู้หญิงที่ฉีดยาหรือกินยาคุมกำเนิดก็ทำให้อ้วนง่ายเช่นกัน
6. เพศ เพศหญิงนั้นมักอ้วนกว่าเพศชาย ก็ธรรมชาติเธอมักสรรหาจะกินกิน และกิน ตลอดเวลา อีกทั้งตอนตั้งครรภ์ ก็ต้องกินมากขึ้น เพื่อบำรุงร่างกายและลูกน้อยในครรภ์แต่หลังจากคลอดลูกแล้ว บางรายก็ลดน้ำหนักลงมาได้ แต่บางรายก็ลดไม่ได้ผู้หญิงทำงานน้อย ออกกำลังน้อยกว่าชาย ผู้หญิงอ้วนมากกว่าผู้ชาย4 : 1
การลดความอ้วนที่ถูกวิธี
  การลดความอ้วนก็คล้ายกับการปฏิบัติในการรักษาโรคอื่นๆเพราะในการลดความอ้วนนั้นต้องอาศัยหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งกำลังใจและเวลาการปฏิบัติทั่วๆไปในการลดน้ำหนัก คือ การควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย

 โรคไม่ติดต่อ | โรคถึงจุดสุดยอดพร่ำเพรื่อ

UploadImage

Persistent sexual arousal syndrome  โรคถึงจุดสุดยอดพร่ำเพรื่อ มันคงจะดีไม่ใช่น้อย ถ้ามันจำกัดอยู่แค่การมีเพศสัมพันธ์สำหรับสาวๆ (แต่ถ้าเป็นชายคงชอกช้ำ) แต่สำหรับผู้เป็นโรคถึงจุดสุดยอดพร่ำเพรื่อ เพียงแค่แรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยจากการนั่งรถไฟ หรือ ไดร์เป่าผม โดยไม่ต้องพึ่ง SEX
รายละเอียด เกี่ยวกับ ผู้เป็นโรคถึงจุดสุดยอดพร้ำเพื่อ
เธอชื่อ sarah carmen อายุ 24 ปี เธอสามารถถึงจุดสุดยอดได้มากถึง 200 ครั้งต่อวัน โดยปราศจาก เซ็กส์
เธอเป็นผู้ป่วยโรค Permanent Sexual Arousal Syndrome หรือมีตัวย่อว่า PSAS
โดยอาการของโรคเกิดจากการที่มี สถาวะผิดปกติในการที่เลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศมากเกินไป
เธอป่วยเป็นโรค PSAS หลังจากได้รับยา Anti-depressants ( ยารักษาโรคซึมเศร้า) ตอนอายุ 19 หลัง จากได้รับยาเธอก็ถูกกระตุ้นให้มีอารมณ์ทางเพศได้ง่ายขึ้น ถึงจุดสุดยอดได้ง่าย และบ่อยขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป ทุกที่ทุกเวลา
ซึ่งยาเป็นเพียงตัวกระตุ้น แต่ไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริงของโรค เนื่องโรค PSAS ยัง ไม่สามารถหาสาเหตุของโรคที่แน่ชัดได้ เมื่อไม่รู้สาเหตุจึงไม่มีวิธีรักษา มีแต่วิธีบรรเทา ซึ่งแพทย์คาดว่าต้นเหตุของโรคอาจจะเกิดจากอาการผิดปกติทางสมองในส่วนที่ระบบ Limbic ที่เป็นส่วนในการควบคุมอารมณ์ทางเพศ
โดยในช่วงหกเดือนแรกที่ได้รับยา เธอถึงจุดสุดยอดเฉลี่ย 150 ครั้งต่อวัน และเพิ่มขึ้นมาเป็น เฉลี่ย 200 ครั้งต่อวัน ในเวลาต่อมา
เธอกล่าวทิ้งท้ายว่าระหว่างการสัมภาษณ์ 40 นาที เธอถึงจุดสุดยอดไปแล้วถึง 4 ครั้ง
 
มาป้องกันโรคไม่ติดต่อแต่เป็นเรื้อรังกัน

UploadImage

โรคประจำตัวของคนเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทำงาน นอกเหนือจาก อาการปวดเมื่อยบ่า ไหล่ และหลัง จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ. 2546-2548 พบว่ามีผู้ป่วย โรคเบาหวาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 คิดเป็น 344 ล้านคนทั่วโลก ในส่วนของคนไทยกว่าร้อยละ 90

สาเหตุของโรคเบาหวาน เกิดจากความอ้วนและน้ำหนักเกิน ไม่ออกกำลังกายและพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม ขณะที่อัตราการเป็น โรคกระเพาะอาหาร และ โรคความดันโลหิตสูง มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้หญิงไทยที่รักสวยรักงามกลัวหุ่นไม่สวย จึงใช้วิธีอดอาหาร เป็นต้นเหตุทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหาร

ใน การกระตุ้นเตือนให้คนใส่ใจและรู้จักกับ 3 โรคอันตรายมากขึ้น รวมถึง หาทางป้องกัน บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด จึงจัดงาน "มหกรรมคนรู้ทันโรค อโรคยาโซไซตี้" โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้อย่างเข้มข้น อาทิ พ.อ.หญิง รศ.พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, นาวาอากาศเอก นพ.ทวีพงศ์ ปาจารีย์ กรรมการวิชาการสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย, ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร นายกสมาคมแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และ พญ.เขมรัศมี ขุนศึก เม็งราย ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เป็นต้น

เภสัชกรหญิง บุษกร เลิศวัฒนสิวลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมคนรู้ทันโรคอโรคยาโซไซตี้ มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพคนไทยให้ห่างไกลโรค นอกจากการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะเสี่ยง การป้องกัน และการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคกระเพาะอาหาร เพื่อให้คนไทยเรียนรู้ที่จะป้องกันไม่ให้เป็นโรค หลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดโรค เพื่อให้มีสุขภาพดีแล้ว ยังแนะนำวิธีปฏิบัติหากตรวจพบว่าตนเองเป็นโรคเรื้อรังใด ๆ ด้วย เพื่อสามารถควบคุมโรคไม่ให้ลุกลามมากยิ่งขึ้น และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้บริษัทจะจัดงานทั้งหมด 20 ครั้งภายในปีนี้ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในโรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานหรือโรงพยาบาลใดสนใจติดต่อที่โทร. 0-2676-6770-9 ต่อ 412 และ 428

"ทั้ง 3 โรคนี้เป็น โรคไม่ติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรัง ต้องควบคุมไม่ให้โรคกำเริบ โดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพราะหากไม่ดูแลและปล่อยให้กำเริบ จะส่งผลต่อไปยังอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าไต หัวใจ ตา ฯลฯ ทำให้เกิดอัมพาต และเสียชีวิตได้ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเมืองที่เร่งรีบ จัดได้ว่าคนเมืองอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเป็นทั้ง 3 โรคนี้ การขาดการออกกำลังกาย และดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ทำให้โรคเหล่านี้ค่อย ๆ คืบคลานเข้ามา และเป็นโรคที่น่ากลัวอย่างยิ่ง แต่หากดูแลสุขภาพร่างกายอย่างถูกวิธี เราก็สามารถอยู่กับโรคเหล่านี้ได้อย่างมีความสุข"เภสัชกรหญิงบุษกรกล่าว.

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อและวิธีการป้องกัน
โรคไม่ติดต่อเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ไม่ถูกต้องและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่มีการติดต่อและแพร่กระจายของโรคแต่สามารถป้องกันได้หากรู้เข้าใจ และปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องเพราะจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเกิดโรคได้
                โรคไม่ติดต่อหมายถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติหรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจไม่สามารถที่จะติดต่อไปหาบุคคลอื่นได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคนิ่ว โรคจิต และโรคประสาทโรคความดันเลือดต่างๆเป็นต้น
การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ
1. หลีกเลี่ยงการเป็นโรคด้วยการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรค เช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสม
2. สร้างเสริมชีวิตครอบครัวให้มีความสุขด้วยการดูแลบ้านให้สะอาดเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ร่วมกันแก้ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจกันการมีครอบครัวดีมีความอบอุ่น เป็นการรักษาสุขภาพจิตเบื้องต้น
3. ป้องกันการเป็นโรคจากการประกอบอาชีพด้วยการใช้เครื่องป้องกันตามระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆเช่น ใส่หมวกนิรภัยเมื่อทำงานในเขตก่อสร้าง
4. ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สะอาดสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการป้องกันมลภาวะทั้งในน้ำและในอากาศเช่น ทิ้งขยะถูกที่
5. หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น การใช้ยาผิดการสูบบุหรี่

 โรคไม่ติดต่อ โรคความดันโลหิตสูง

UploadImage

ความดันโลหิตสูงน่ากลัวหรือไม่?          ความดันโลหิตสูง  เป็นโรคที่พบบ่อยเกิดขึ้นเนื่องจากแรงต้านทานภายใต้ผนังหลอดเลือดสูงกว่าปกติภาวะความดันโลหิตสูง  คือ  ความดันโลหิตที่วัดอย่างถูกต้องหลาย ๆครั้ง  ในต่างวาระที่ …Systolic Blood  Pressure ( ค่าความดันหลอดเลือดขณะหัวใจบีบตัว ) มากกว่าหรือเท่ากับ 140  มม.ปรอท  และ/ หรือ…  Diastolic Blood  Pressure ( ค่าความดันหลอดเลือดขณะหัวใจคลายตัว) มากกว่าหรือเท่ากับ  90 มม.ปรอท
อันตรายจากโรคความดันโลหิตสูง....คือคำตอบของความน่ากลัว          ถ้าไม่รักษา  จะทำให้หลอดเลือดตีบและแข็งตัว  การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะส่วนต่าง ๆไม่เพียงพอ  จึงมีผลดังนี้ผลต่อหัวใจ          -  หัวใจทำงานมาก  จะโตขึ้น … จนกระทั่งหัวใจวาย
          -  เส้นเลือดหัวใจตีบตัน
ผลต่อสมอง          -  เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเกิดการบวมของสมอง  ทำให้เป็นอัมพาตหรือตายได้
ผลต่อไต
          - เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ  ทำให้ไตทำหน้าที่เสื่อมลงไม่สามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้

สาเหตุ :   1.   กรรมพันธุ
                2.   บุหรี่
                3.   ความอ้วน
                4.   การกินอาหารเค็มจัด , รสจัด
                5.   ภาวะเครียด
                6.   ภาวะไขมันในเลือดสูง
                7.   ขาดการออกกำลังกาย
                8.   อายุมาก
                9.   ปฏิกิริยาของยาบางชนิด  เช่น  ยาคุมกำเนิด , ยาสเตียรอยด์
                10. โรคต่อมไร้ท่อ  เช่น  คอพอกเป็นพิษ  หรือโรคไต
 
 
อาการ          ปวดศีรษะ   เวียนศีรษะ   คลื่นไส้   อาเจียน   เหนื่อยง่าย   ใจสั่น  ตาพร่ามัว   หมดสติ   บางครั้งอาจไม่มีอาการแสดง
ควรดูแลตนเองอย่างไร...เมื่อเทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง        - ลดอาหารเค็ม
        - ลดน้ำหนักตัว : ความอ้วนมีผลทำให้หัวใจบีบตัวมากขึ้น เป็นผลให้ความดันสูงขึ้น
        - ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
        - ฝึกทำสมาธิ
        - ลดปัจจัยเสี่ยง  เช่น  เหล้า  บุหรี่
        - ควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือด : การมีไขมันในเส้นเลือดมาก  มีผลโดยตรงกับความดันโลหิต
        - พบแพทย์ตามนัด  และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง
        - สำหรับคนร่างกายปกติทั่วไป  พยายามควบคุมความดันโลหิตให้ไม่เกิน  140 / 90  มม.ปรอท
        - สำหรับผู้ป่วยโรคไต , เบาหวาน  พยายามควบคุมความดันโลหิตให้ไม่เกิน  130 / 80  มม.ปรอทจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ร้อยละ25 , ภาวะหัวใจวายร้อยละ50,และโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 35
ควรดูแลตนเองอย่างไร เพื่อป้องกันมิให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
        -  ลดน้ำหนัก  เมื่อรู้ตัวว่าอ้วนเกินไป
        -  ไม่รับประทานอาหารเค็มจัด ,  รสจัด
        -  ควบคุมระดับไขมันในเลือด
        -  งดหรือลดการดื่มสุรา
        -  งดหรือลดการสูบบุหรี่
        -  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
        -  ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

 โรคไม่ติดต่อ - โรคเบาหวาน

UploadImage

โรคไม่ติดต่อ คือ โรคที่ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์เป็นตัวก่อโรค จึงไม่สามารถถ่ายทอดติดต่อถึงกันระหว่างบุคคลได้ สาเหตุสำคัญของการเกิดโรคคือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ โดยที่อาจมีสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายที่ไม่ใช่จุลินทรีย์เป็นปัจจัยร่วม โรคในกลุ่มนี้ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง เป็นต้น
โรคเบาหวาน คืออะไร ทำไมถึงไม่เป็นโรคไม่ติดต่อ
เบาหวานเกิดจากตับอ่อนไม่ สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ หรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าปกติ จึงไม่สามารถเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตรวมถึงโปรตีนและไขมันบางส่วนได้อย่างเหมาะ สม ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติและเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น หัวใจวาย ตาบอด ไตวาย อัมพฤกษ์ อัมพาตและโรคติดเชื้อ เป็นต้น

เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่
เบาหวานชนิดที่ 1
หรือเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน ซึ่งเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ เบาหวานชนิดนี้ส่วนใหญ่จะพบในเด็กและวัยรุ่น ประมาณ 10% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเป็นเบาหวานชนิดที่ 1
เบาหวานชนิดที่ 2 หรือเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ซึ่งตับอ่อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้ส่วนใหญ่สร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ แต่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยกว่าปกติ ประมาณ 90% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเป็นเบาหวานชนิดที่ 2

โรคแทรกซ้อนของเบาหวาน- ตา อาจเป็นต้อกระจกก่อนวัย ประสาทตาหรือจอตาเสื่อม และอาจทำให้ตาบอดในที่สุด 
- ระบบประสาท ผู้ป่วยอาจจะเป็นปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือปลายเท้า 
- เท้า ซึ่งมักจะทำให้มีแผลเกิดขึ้นที่เท้าได้ง่ายและอาจลุกลามจนเท้าเน่า กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงาน ทำให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือไม่มีแรงเบ่งปัสสาวะ กระเพาะอาหารไม่ทำงาน มีอาการจุกเสียด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเดิน โดยเฉพาะเช้ามืดถึงก่อนเที่ยง ผู้ป่วยชายมักมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 
- ไต มักเกิดภาวะไตวาย มีอาการบวม ซีด ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่พบได้ค่อนข้างบ่อย 
- ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ถ้าหลอดเลือดแดงที่เท้าแข็งและตีบ เลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พออาจทำให้เท้าเย็น เป็นตะคริว ปวดขณะเดินมากๆ หรืออาจทำให้เป็นแผลหายยากหรือนิ้วเท้าเป็นเนื้อตายเน่า 
- ภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย เช่น วัณโรคปอด กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ กลาก เป็นฝีหรือพุพองบ่อย นิ้วเท้าหรือช่องคลอดอักเสบ เป็นต้น 
- แผลที่เท้า เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานมักมีภาวะปลายประสาทอักเสบ และภาวะขาดเลือดทำให้เท้าชาเกิดแผลได้ง่ายและหายยากหรือเป็นเนื้อตายเน่า บางครั้งจำเป็นต้องตัดนิ้วหรือตัดขา ทำให้เกิดภาวะพิการได้ 

ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือด หัวใจตีบในอายุที่น้อยกว่าและ รุนแรงกว่า เนื่องจากระดับน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นทำให้ผนังหลอดเลือดแดง ทั้งรายการเกิดความผิดปกติและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีโรคอื่นๆ ร่วมอยู่ด้วย เช่น โรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ เป็นต้น
โรคเหล่านี้จะเร่งให้โครงสร้างและสภาพของ หลอดเลือดเกิดความผิดปกติมาก ขึ้นและเร็วขึ้น หลอดเลือดหัวใจจึงเกิดการอักเสบ ทำให้คราบไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดมีการแตกออก ซึ่งจะทำให้เกิดลิ่มเลือดมาอุดตันหลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลัน ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ป่วยเบาหวาน       
อาการโรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานจะแตกต่างจากผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วไปอย่างไร            
สำหรับ อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในผู้ป่วยเบาหวานอาการเจ็บหน้าอกมักจะไม่ ชัดเจนหรือไม่มีเลย เนื่องจากประสาทรับความรู้สึกในผู้ป่วยเบาหวานเสื่อมสภาพลง จึงมักจะมีแค่อาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ แน่น จุกเสียดหน้าอกเหมือนอาหารไม่ยอม วิงเวียน ตัวเย็น เหงื่อออก ใจสั่นรู้สึกคล้ายจะเป็นลม อาการเหล่านี้อาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกันและอาจเกิดขึ้นใน เวลาใดก็ได้

ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้ถูก สุขลักษณะ พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใช้วิธีบำบัดรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการปฎิบัติตัวอย่างถูกต้อง อาการต่างๆ ของเบาหวานจึงค่อยๆ ทุเลาลงหรืออาจหายไปในที่สุด
ดังนั้นวางใจได้เลยครับ ว่าเบาหวานไม่ใช่โรคติดต่อแน่นอนแต่เป็นโรคไม่ติดต่อ

ที่มา.
blogspot
 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ย. 54 13:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 120,971 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 120,971 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Chamroen Bunyarangsee
IP : 171.100.63.***
เป็นโรคเรื้อรังของกลุ่มวัยคนทำงานในปัจจุบัน ต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน รสมัน รสเค็ม ออกกำลังกาย 3 วันใน1สัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที สร้างอารมณ์ให้แจ่มใสไม่เครียดมากเกินไป

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง