ข้อมูลหมายถึงอะไร ความหมายของข้อมูล ?

ลบ แก้ไข


 

1.ข้อมูลหมายถึงอะไร

        ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญญลักษณ์ใด ๆ ที่สำคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชือนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น          

       สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไปให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจให้คำตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ในรูปที่มีความหมาย  สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น


 

ข้อมูลที่เราพบเห็นทุกวันนี้ มีหลายรูปแบบ เช่น เป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียงต่าง ๆ  เราสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1.การรับรู้ข้อมูลทางตา ได้แก่ การมองเห็น เช่น ข้อมูลภาพ จากหนังสือ โทรทัศน์ เป็นต้น

2.การรับรู้ทางหู ได้แก่ การได้ยินเสียงผ่านเข้ามาทางหู เช่น ข้อมูลเสียงเพลง เสียงพูด เสียงรถ เป็นต้น

3.การรับรู้ทางมือ ได้แก่ การสัมผัสกับข้อมูล เช่น การจับเสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่านุ่ม เป็นเนื้อผ้าเป็นต้น

4.การรับรู้ทางจมูก ได้แก่ การได้กลิ่น เช่น หอมกลิ่นอาหาร กลิ่นดอกไม้ กลิ่นขยะ เป็นต้น

5.การรับรู้ทางปาก ได้แก่ การรู้สึกถึงรส โดยการสัมผัสทางลิ้น เช่น เผ็ด หวาน ขม  เป็นต้น

 

ชนิดของข้อมูลแบ่งได้หลายชนิด ดังนี้ 

UploadImage
 

1. ข้อมูลตัวเลข จะประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น  เช่น 145 2468  เป็นต้น มักจะนำมาใช้ในการคำนวณ

2. ข้อมูลอักขระ ประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลขและอักขระพิเศษหรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ เช่น บ้านเลขที่ 13/2  เป็นต้น  ถ้ามีตัวเลขประกอบจะมิได้นำมาคำนวณ

3. ข้อมูลภาพ รับรู้จากการมองเห็น เช่น ภาพดารา ภาพสัตว์ต่าง ๆ

4. ข้อมูลเสียง รับรู้จากทางหูหรือการได้ยิน เช่นเสียงพูด เสียงเพลง เป็นต้น

 


ข้อมูลมีประโยชน์มากมายดังนี้

1. ด้านการเรียน เช่น ข้อมูลที่ได้จาก โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ มาใช้ประโยชน์ในการเรียนได้  เป็นข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติม

2. ด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น ถ้าเรามีข้อมูล เราสามารถที่จะสนทนาพูดคุย หรือบอกเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้อื่นได้

3. ด้านการตัดสินใจ เป็นการใช้ช่วยให้เราตัดสินใจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น เช่น การเลือกซื้อของเล่น ถ้าเราทราบราคาของเล่นในแต่ละร้าน จะทำให้เราเลือกซื้อของเล่นที่เหมือนกันได้ในราคาที่ถูกที่สุด

 

ที่มา : thaigoodview.com

 

 
โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ย. 54 13:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 174,449 ครั้ง


ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย สุนิษา สุขเณร
IP : 103.10.230.***
ดีค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย หฤชานนท์ หน้ารักฟุดๆ นะคับ
IP : 202.29.178.***
ดีมากครับ ช่วยให้ทำข้อสอบได้ดี มากกกกกกก

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 174,449 ครั้ง ตอบ 65 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นพณัฐ ขวาโยธา
IP : 202.29.179.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Nick Kunatip
IP : 125.24.82.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Bell Tittayaa
IP : 110.164.64.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Bell Tittayaa
IP : 110.164.64.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ชื่อ น้ำฝน โสดไม่เลือกที่
IP : 106.0.210.***
สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย Thanakrit SuraPong
IP : 110.78.153.***
กากกกก
 
ลบ แจ้งลบ
โดย Thanakrit SuraPong
IP : 110.78.153.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Thanakrit SuraPong
IP : 110.78.153.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Thanakrit SuraPong
IP : 110.78.153.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Sarawut Suriyo
IP : 118.173.255.***
ลบ แจ้งลบ
โดย เฟี้ยว ฟ้าว
IP : 203.172.248.***
เวฟชอบดูหนังx-man
ลบ แจ้งลบ
โดย Lovemelike Youdo
IP : 202.29.179.***
ลบ แจ้งลบ
โดย บังดิษ ฟิลลิ่งงงงงงง
IP : 202.29.179.***
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ลบ แจ้งลบ
โดย ญาณิศา เรื่อนทองสุข
IP : 202.29.179.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ชุติเดช พิมพ์ต้น
IP : 202.29.177.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ชุติเดช พิมพ์ต้น
IP : 202.29.177.***
ลบ แจ้งลบ
โดย surasak tansudjaroenying
IP : 119.46.251.***
ลบ แจ้งลบ
โดย เเป้ง คะ
IP : 202.29.178.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ทรงชัย สมเสนาะ
IP : 182.52.73.***
บอสชอบดูxxx
ลบ แจ้งลบ
โดย ทรงชัย สมเสนาะ
IP : 182.52.73.***
วัดดีบอส

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง