เพลงพื้นบ้านภาคอีสาน เพลงพื้นบ้านอีสาน

ลบ แก้ไข

การแสดงที่ปรากฏในภาคอีสาน
ารละเล่นพื้นบ้านหรือการมหรสพนับเป็นมรดกที่แสดงภูมิปัญญาที่สะสมจากอดีตจวบปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

UploadImage

 1. พลงพื้นบ้าน
 2. ละครพื้นบ้าน
 3. การฟ้อนพื้นบ้าน
 เพลงพื้นบ้านอีสาน
เพลงพื้นบ้าน (Folk Song)คือเพลงของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งและเป็นที่รู้จักกันดีเฉพาะถิ่นนั้นๆลีลาการขับร้องหรือการฟ้อนรำจึงมีอิสระทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหาจึงเป็นที่นิยมของชาวบ้าน ด้วยสาเหตุที่เพลงพื้นบ้านใช้ภาษาถิ่นใช้ทำนองสนุก จังหวะเร้าใจ เนื้อหาถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ความเป็นอยู่และภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งแบ่งออกได้เป็นดังนี้

1. กลุ่มอีสานเหนือ
            ซึ่งสืบทอดวัฒนธรรมมาจากกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกว่า กลุ่มไทยลาวหรือกลุ่มหมอลำหมอแคน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในภาคอีสาน
 • เพลงพิธีกรรมกลุ่มไทยลาวหรือกลุ่มหมอลำหมอแคนในกลุ่มไทยลาวนี้มี"ฮีตสิบสองคองสิบสี่"เป็นบทบัญญัติในการควบคุมสังคมอีสานเพื่อให้ประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อถึงเวลาลักษณะของจารีตประเพณีที่ปรากฏอยู่ในฮีตสิบสองอันเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เช่น งานบุญต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเชื่อทางจิตวิญญาณตั้งแต่เกิดจนตาย แบ่งได้เป็น
  1. เพลงเซิ้งต่างๆเป็นเพลงที่ใช้ร้องประกอบพิธีตามความเชื่อของชาวอีสาน เช่น
   • เพลงเซิ้งบั้งไฟ
   • เซิ้งนางแมว
   • เซิ้งนางด้ง
   • เซิ้งผีโขน
UploadImage
ใช้ร้องโดยมีจุดมุ่งหมายในการร้องเพื่อให้เกิดความสนุกสนานดึงดูดให้คนไปร่วมพิธี และการร้องเพลงเซิ้งยังเป็นสื่อกลางในการขอความร่วมมือในพิธีนั้นเช่น ขอเงิน ขอสิ่งของ หรือขอความร่วมมืออื่นๆ ตามแต่จะต้องการการร้องเพลงเซิ้งจะประกอบด้วยคนขับกาพย์นำและจะมีลูกคู่คอยร้องรับลักษณะบทเพลงจะเป็นเพลงแบบด้นกลอนสด รายละเอียดเกี่ยวกับการเซิ้งแบบต่างๆ
 • เพลงร้องเพื่อความสนุกสนานเป็นเพลงร้องเล่นสำหรับหนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่ร้องเพื่อความสนุกสนานในงานเทศกาลหรือวาระพิเศษ เช่น งานสงกรานต์ ผ้าป่า กฐิน งานบวชนาค ได้แก่หมอลำหรือการลำแบบต่างๆ
  1. หมอลำพื้นคือ หมอลำเป็นชายที่ลำเกี่ยวกับเรื่องนิทานต่างๆ
  2. หมอลำกลอนคือ หมอลำชายหญิงที่ลำเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักโต้ตอบกัน
  3. หมอลำหมู่เป็นกลุ่มของหมอลำที่ลำเป็นเรื่อง และใช้ทำนองเศร้า
  4. หมอลำเพลินเป็นคณะหมอลำที่ลำเรื่องใช้ทำนองสนุกสนาน
  5. หมอลำผีฟ้าคือ การลำรักษาคนเจ็บไข้ ซึ่งเราจัดอยู่ในกลุ่มของเพลงพิธีกรรม
รายละเอียดของกลอนต่างๆ ดูได้ในเรื่องหมอลำ : ศิลปะพื้นบ้านที่ไม่มีวันตาย

 ที่มา.http://c.1asphost.com/jigko/entertain/dance_03.htm
 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ย. 54 16:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 98,560 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 98,560 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ศุจิกานต์ ฝากะมล
IP : 27.55.237.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง