โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

ลบ แก้ไข

โครงงานวิทยาศาสตร์

UploadImage

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การแนะนำ ปรึกษา ดูแลของครูหรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง นั้น ๆ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์
1. โครงงานประเภทสำรวจ  หมายถึง การสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น เพื่อนำมาประกอบการศึกษาหรือการจำแนกเป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงถึงตัวแปรต่าง ๆ การเก็บข้อมูลโดยการออกไปสำรวจนอกห้องปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า สำรวจภาคสนามหรือบางครั้งอาจจะนำส่วนต่าง ๆ นั้นมาศึกษาในห้องปฏิบัติการด้วยก็ได้

ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การสำรวจจำนวนนักเรียนหญิงชั้น ป.5-6 ที่เป็นเหา การศึกษา โดยการออกไปสำรวจนักเรียนชั้น ป.5-6 ทั้งหมด มีจำนวนกี่คน ที่เป็นเหาใครที่เป็นเหา จำนวนนักเรียนกี่คนที่ไม่เป็นเหา

ตัวอย่างที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการสำรวจสัตว์เลี้ยงในชุมชน การศึกษาโดยการสำรวจสัตว์ชนิดต่าง ๆ มีกี่ชนิด และแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไร

ตัวอย่างที่ 3 โครงงานวิทยาศาตร์ เรื่อง การศึกษาตัวหนอนแมลงที่เป็นศรัตรูของข้าวการศึกษา โดยการออกไปสำรวจตัวหนอนของแมลงที่เป็นศรัตรูของข้าว ในบริเวณนาข้าว บริเวณหนึ่งแล้วศึกษาการวิธีทำลายต้นขาวของตัวหนอน

2. โครงงานประเภทการทดลอง   หมายถึง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองเป็นโครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษา ผลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อผลการทดลอง

ตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลอง
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง มะขาวเปียก ตะไคร้ ฆ่าเห็บ เหา การศึกษา โดยการทดลองศึกษาผลของนำมะขามเปียก นำตะไคร้ ที่มีผลต่อการฆ่าเห็บ เหา

ตัวอย่างที่ 2  โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรไล่ยุง การศึกษา โดยการทดสอบนำพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา มาทำยาไล่ยุง

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  เป็นโครงงานที่ประยุกต์หลักการหรือทฤษฎีต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ มาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ในการใช้สอย อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวอย่างโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ กังหันลม การศึกษา โดยการประดิษฐ์กังหันลมจากลูกปิงปองนำมาทดลองศึกษาการหมุนของกังหันที่มีความยาวแขนต่างกัน

ตัวอย่างที่ 2 โครงการวิทยาศาสตร์เรื่อง ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์การศึกษา โดยการประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายจากวัสดุในท้องถิ่น แล้วนำมาทดลองหาประสิทธิภาพของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

4. โครงงานประเภททฤษฏี  เป็นโครงงานที่เสนอทฤษฏี หลักการใหม่ ตามแนวคิดของตนเอง หรือการอธิบายแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตรสมการ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล

ตัวอย่างโครงงานประเภททฤษฏี
ตัวอย่างที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องทฤษฎีโลกกลมโลกแบน การศึกษา โดยการทดลองศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีเดิมและนำเสนอแนวคิดใหม่ของตนเองโดยยกเหตุผล หรือพิสูจน์แนวความคิดของตนเองว่าน่าเชื่อถือกว่า

ลำดับขั้นตอนการทำโครงงาน
1. สำรวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะโครงงาน
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3. วางแผกนการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดำเนินงาน
4. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
5. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
6. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
7. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์

UploadImage

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=201

 

 

loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 พ.ย. 54 13:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 451,742 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย Mindy Mind
IP : 183.89.18.***
ขอบคุณมากค่ะ ที่หั้ยงานหนูเสร็จ
ลบ แจ้งลบ
โดย Siriphan Meesakul
IP : 110.169.240.***

#ด่วนนนนน !! รับน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนว่างงาน ฯลฯ

งานทำง่าย ได้เงินไว ไม่ยุ่งยาก ทำได้ทุกวัย ถูกกฏหมาย 100%

 

.

สนใจกรอกข้อมูลที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยน้ะครับ

.       >>>> http://goo.gl/forms/Eha7eOQKYb <<<<          .

 

.

เป็นงานทำมาเก็ตติ้งสินค้าให้กับทางบริษัท ไม่ใช่การตั้งบูทขายของ

ไม่ใช่การเดินขายของตามบ้าน แล้วก็ไม่ใช่การแท็กเฟสบุ๊ครบกวนใคร

 

.

Part - Time รายได้ 2,000 - 5,000 บาท/สัปดาห์

Full - Time รายได้ 12,000 - 17,000 บาท/เดือน

 

.

ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ไม่ทำก็ไม่ได้เลย

แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ เพราะจะมีการเทรนนิ่งงานให้

 

มีเบี้ยขยัน มีความรับผิดชอบ มีโบนัสท่องเที่ยวฟรี ..

และไม่ใช่การประชุม อบรม หรือสัมนาน้ะ อย่าเข้าใจผิด !!

 

.

รายได้ที่นี่จะออกทุก ๆ วันพุธ และ วันศุกร์ ทำให้มีเงินใช้ทั้งเดือนเล้ย ><'

#Line: aitxy2539(อิฐซี่)

Facebook: Siriphan meesakul

เบอร์โทร 0874533512 

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 451,742 ครั้ง ตอบ 7 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Affan Goppu
IP : 202.29.179.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Siriphan Meesakul
IP : 110.169.240.***

#ด่วนนนนน !! รับน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา คนว่างงาน ฯลฯ

งานทำง่าย ได้เงินไว ไม่ยุ่งยาก ทำได้ทุกวัย ถูกกฏหมาย 100%

 

.

สนใจกรอกข้อมูลที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยน้ะครับ

.       >>>> http://goo.gl/forms/Eha7eOQKYb <<<<          .

 

.

เป็นงานทำมาเก็ตติ้งสินค้าให้กับทางบริษัท ไม่ใช่การตั้งบูทขายของ

ไม่ใช่การเดินขายของตามบ้าน แล้วก็ไม่ใช่การแท็กเฟสบุ๊ครบกวนใคร

 

.

Part - Time รายได้ 2,000 - 5,000 บาท/สัปดาห์

Full - Time รายได้ 12,000 - 17,000 บาท/เดือน

 

.

ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย ไม่ทำก็ไม่ได้เลย

แต่ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้ เพราะจะมีการเทรนนิ่งงานให้

 

มีเบี้ยขยัน มีความรับผิดชอบ มีโบนัสท่องเที่ยวฟรี ..

และไม่ใช่การประชุม อบรม หรือสัมนาน้ะ อย่าเข้าใจผิด !!

 

.

รายได้ที่นี่จะออกทุก ๆ วันพุธ และ วันศุกร์ ทำให้มีเงินใช้ทั้งเดือนเล้ย ><'

#Line: aitxy2539(อิฐซี่)

Facebook: Siriphan meesakul

เบอร์โทร 0874533512 
ลบ แจ้งลบ
โดย Ankozaacasad
IP : 110.169.224.***
ขอบคุณค่ะหาไอเดียงานโอค็อปพอดีเบย
ลบ แจ้งลบ
โดย Sivapoo Vadpila
IP : 61.19.68.***
ขอบคุนคัป
ลบ แจ้งลบ
โดย Mindy Mind
IP : 183.89.18.***
ขอบคุณมากค่ะ ที่หั้ยงานหนูเสร็จ
ลบ แจ้งลบ
โดย แอบเกรียน อิอิ
IP : 125.27.113.***
ถุยย ค่ะ มาย 55555555555555555555555555555
ลบ แจ้งลบ
โดย มุกดาภรณ์ พนาสรรค์
IP : 223.206.48.***
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง