มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (รอบ 2 ) เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคพิเศษ (รอบ 2 ) เพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2561
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ www.reg.ssru.ac.th
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา 02-1601380
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
พิมพ์หน้านี้