เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 9 นักเขียนส่งเข้าประกวดล้นหลาม
UploadImage

เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 9 นักเขียนส่งเข้าประกวดล้นหลาม
ประเภท ‘สารคดี’มาแรงที่สุดในปีนี้
ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ปิดรับผลงานในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่น บุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 9มีผู้รักการเขียนส่งผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม และอุดมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เข้าประกวดทั้ง 7 ประเภท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21 %โดยประเภทสารคดีมีผู้ส่งเข้าประกวดมากสุด  
สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเลขานุการคณะกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด กล่าวว่า “นโยบายที่สำคัญด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในการมุ่งมั่นที่จะสร้างคนเก่ง เสริมคนดีให้กับสังคมไทย ผ่านโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา การอ่าน การเรียนรู้ โดยเฉพาะโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”จัดอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เป็นปีที่ 9ในการส่งเสริมพัฒนาการของวงการนักเขียนไทย ส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ” 
ขณะนี้ การรับสมัครผลงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จากผลตอบรับของนักเขียนไทยที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์ นวนิยาย นิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้นจำนวน 286 เรื่อง เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว 21%โดยประเภทงานเขียนที่มีผู้ส่งผลงานเข้ามามากที่สุด คือ สารคดี (ทั่วไป) จำนวน 68 เรื่อง
“เหตุผลที่งานเขียนประเภทสารคดี มีผู้สนใจส่งเข้ามามากที่สุด ส่วนหนึ่งมาจากในปีนี้งานเขียนประเภทสารคดี ได้เปิดรับผลงานที่เป็นสารคดีทั่วไป ประกอบกับภาวะสังคมปัจจุบันที่นักอ่านต้องการความรู้ ความเข้าใจในเชิงข้อเท็จจริง ให้ความกระจ่างแจ้ง อธิบายด้วยหลักการและเหตุผล โดยอาจสอดแทรกความบันเทิงหรือเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเนื้อหาสาระที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านในยุคนี้เข้าใจได้โดยง่าย ใช้การลำดับเรื่องราว หรือกลวิธีการเขียนที่เหมาะสมกับเรื่องราวนั้นๆ” สุวิทย์ กล่าว       
สำหรับการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 9 จะประกาศผลตัดสินผู้ชนะในเดือนกรกฎาคม 2555 โดยมีประธานคณะกรรมการตัดสินทั้ง 7 ประเภท ประกอบด้วย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, นิวัฒน์ ธาราพรรค์, ประภัสสร เสวิกุล, ศ.กีรติ บุญเจือ และพจมาน พงษ์ไพบูลย์
การประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นหนึ่งในโครงการสร้างสรรค์สังคมของซีพี ออลล์ ที่มุ่งเน้นเรื่องการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการอ่านการเขียนของประชาชนและเยาชนที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปีแล้ว  
 

ติดตามรายละเอียดข่าวสารดีๆเพิ่มเติมได้ที่นี่
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 29 มิถุนายน 2555
พิมพ์หน้านี้