รับตรงรวม... เคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse) เข้ามาอ่านซะ จะได้เคลียร์!

ลบ แก้ไข


รับตรงรวม...  เคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse)
เข้ามาอ่านซะ จะได้เคลียร์!


UploadImage


 
เรื่องของการรับตรงรวม  ในตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วนะคะ  ว่า ทปอ. มีมติให้มีการรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์  พี่ขอสรุปสาระสำคัญๆ เป็นขั้นตอนการทำงานของระบบเคลียริ่งเฮ้าส์  ให้น้องๆ เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ค่ะ
 

1. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ (มีทั้งหมด 25 มหาวิทยาลัย)   จะดำเนินการรับตรงเองเหมือนเดิมค่ะ ทั้งออกระเบียบการรับตรง  รับสมัคร จัดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  และ พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก
 
2. ทั้งคุณสมบัติผู้สมัคร และเกณฑ์ในการพิจารณา  แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดเอง ดังนั้นน้องต้องดูว่าโครงการรับตรงที่น้องสนใจ กำหนดคุณสมบัติไว้ยังไง ใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง  ซึ่งคะแนนมีหลายแบบค่ะ มีทั้งดูจาก
    2.1 คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ที่จะสอบในเดือนมกราคม จัดสอบโดย สทศ.
    2.2 คะแนนสอบ GAT PAT รอบเดือนตุลาคม 2554 
    2.3  คะแนนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
    2.4  ดูคะแนนหลายอย่างคละกัน อาจจะวิชาสามัญและ GAT PAT หรือ GAT PAT กับการจัดสอบเอง

ซึ่งน้องสามารถสมัครได้หลายโครงการ หลายมหาวิทยาลัยที่น้องสนใจ และคุณสมบัติผ่านนะคะ


3. พอน้องทราบระเบียบการของคณะที่น้องสนใจแล้ว  น้องก็ไปสอบให้ครบตามที่คณะกำหนดว่าต้องใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง ตามตารางสอบค่ะ
                7 วิชาสามัญ          สอบวันที่  7-8 มกราคม  2554
                 GAT PAT               สอบวันที่  8-11 ตุลาคม 2554
                การจัดสอบเอง      ดูตารางสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย


4. สอบเสร็จ  ทางสทศ. จะส่งคะแนนของน้องให้กับมหาวิทยาลัย  ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาคะแนน และการสอบสัมภาษณ์  ก็จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

5. ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สอท.  เพื่อให้สอท.ประกาศ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2555

6. วันที่ 11 – 17 มีนาคม 2555 น้องต้องยืนยันสิทธิ์ในคณะที่น้องสอบติด     ถ้าน้องสอบติดหลายโครงการ  น้องยืนยันได้แค่ 3 ครั้งเท่านั้น สอท. จะยึดการยืนยันครั้งหลังสุดนะคะ   คือ เอาได้เพียงอันเดียวเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ไปเลย   

7.  วันที่ 21 มีนาคม 2555 สอท. จะส่งชื่อน้องให้กับมหาวิทยาลัยที่น้องยืนยันสิทธิ์ และ ทำการตัดสิทธิ์ Admissions น้องค่ะ
 
สรุปแล้ว ระบบเคลียริ่งเฮาส์ เป็นระบบที่คัดเลือกนักเรียนในการรับตรง เพื่อให้นักเรียนทำการยืนยันสิทธิ์ เพียง 1 ที่ ไม่ซ้ำซ้อนกันเท่านั้นค่ะ ส่วนการสอบ การสัมภาษณ์ ระเบียบการรับต่างๆ มหาวิทยาลัยยังเป็นคนกำหนดเองเหมือนเดิมค่ะ


ตอนนี้มี 25 มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ นะคะ
 
๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://www.chula.ac.th/)
๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (http://www.ku.ac.th/)
๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://www.kku.ac.th/)
๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.cmu.ac.th/)
๕. มหาวิทยาลัยทักษิณ (http://www.tsu.ac.th/)
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (http://www.kmutt.ac.th/)
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.kmutnb.ac.th/)
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (http://www.sut.ac.th/)
๙. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (http://www.tu.ac.th/)
๑๐. มหาวิทยาลัยนครพนม (http://www.npu.ac.th/)
๑๑. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (http://www.pnu.ac.th/)
๑๒. มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.nu.ac.th/)
๑๓. มหาวิทยาลัยพะเยา (http://www.up.ac.th/)
๑๔. มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.mahidol.ac.th/)
๑๕. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (http://www.mfu.ac.th/)
๑๖. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (http://www.swu.ac.th/)
๑๗. มหาวิทยาลัยศิลปากร (http://www.su.ac.th/)
๑๘. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (http://www.psu.ac.th/)
๑๙. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.ubu.ac.th/)
๒๐. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (
http://www.kmitl.ac.th/)
๒๑. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล) (http://www.vajira.ac.th/php/)
๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://www.yru.ac.th/)
๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (คณะครุศาสตร์) (http://www.sskru.ac.th/)
๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (http://www.uru.ac.th/)
๒๕. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (http://www.pcm.ac.th/)
 

 
รู้ระเบียบการแล้ว เรื่องสำคัญคือเตรียมตัวสอบค่ะ  ขอให้เตรียมตัวให้ดี ผ่านการสอบทุกคนนะคะ
 

พี่นิด Eduzones ^______________________^

  
 

loading...


โดย Jitr@ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.ค. 54 16:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,056 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,056 ครั้ง ตอบ 27 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Supicha Mingmongkon
IP : 110.171.228.***
ขอบคุณค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Sena Surmsawat
IP : 125.26.195.***
ไม่เข้าใจอ่า งง ช่วยที
ลบ แจ้งลบ
โดย กมลนันท์ วีระกุล
IP : 58.9.110.***
พี่ชื่อเมย์นะคะ เป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษ พี่จบปริญญา ตรี โท การสอนภาษาอังกฤษ จุฬา ใกล้สอบ เคลียริ่งเฮาส์(Clearinghouse)แล้ว ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นวิชาสำคัญ เป็นตัวตัดสินหลักทีเดียว ว่าน้องจะเข้าคณะดี ๆ ได้หรือไม่ น้องคนไหนที่คิดว่าตัวเองอ่อนภาษาอังกฤษและพื้นฐานยังไม่แน่นพอ ต้องการปูพื้นฐานให้แม่น ฝึกทำข้อสอบภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแล้วยังไม่เข้าใจ พี่ขอแนะนำหาติวเตอร์ช่วยค่ะ พี่มีประสบการณ์การสอนมานาน มีเทคนิคในการทำข้อสอบที่ยากให้ง่าย เป็นกันเอง ไม่ต้องกังวลค่ะ นอกจากนี้ หรือน้องต้องการสอบเข้าอินเตอร์ CU-TEP CU-AAT SAT TU_GET เรียนมาหลายสถาบันแล้วสอบไม่ได้สักที ลองโทรมาคุยรายละเอียดการเรียนน่ะคะที่เบอร์ 080-286-7921 หรือ 080-286-8083
ลบ แจ้งลบ
โดย wearn ey
IP : 125.26.85.***
เราใช้คะแนนgat-patเก่าได้ป่าวคะ หรือต้องใช้ของเดือนตุลา54เท่านั้น
ลบ แจ้งลบ
โดย wearn ey
IP : 125.26.85.***
ใช้คะแนนgat-patที่เคยสอบแล้วไม่ได้เหรอคะ หรือว่าต้องใช้ของเดือนตุลา54เท่านั้น
ลบ แจ้งลบ
โดย chaiwat
IP : 183.89.129.***
คะแนน 2.3คือไรอ่าอธิบายหน่อยจ้า
ลบ แจ้งลบ
โดย chaiwat
IP : 183.89.129.***
แล้วมัน เลือก ยืนคะแนนได้กี่ที่ แล้วไอคะแนนของมหาลัยคือ ไปสอบถึงมหาลัยนั้นๆๆเลยหรอ
ลบ แจ้งลบ
โดย Kwan
IP : 223.206.125.***
* อีกไหมคะ ?

VVV
VV
V
ลบ แจ้งลบ
โดย Kwan
IP : 223.206.125.***
้้ถ้าเราสมัครสอบของ สทศ. แล้ว เราต้องสมัครของมหาลัยที่เราจะเข้าไหมอีกคะ ?
ลบ แจ้งลบ
โดย -
IP : 180.180.42.***
เย้ๆๆๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ้าาสู้ๆๆๆเตียมตัวสอบอย่างดี.
ลบ แจ้งลบ
โดย Jitr@
IP : 125.25.23.***
@smile warm ไม่เข้าค่ะ :)
ลบ แจ้งลบ
โดย Jitr@
IP : 125.25.23.***
@PTpin มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วม จะไม่เกียวกับเคลียริ่งเฮ้าส์ค่ะ แต่จะตัดสิทธิ์ Admissions หรือเปล่า ระเบียบการของมหา'ลัยจะบอกไว้ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Jitr@
IP : 125.25.19.***
@mof ต้องดูที่ระเบียบการที่น้องจะเข้าค่ะ ว่ารับเด็กซิ่วหรือเปล่า เพราะรับตรงมีรับทั้งนักเรียนที่กำลังเรียนม.6 และนักเรียนที่มีวุฒิม.6 ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย smile warm
IP : 125.26.40.***
ม มหาสารคามไม่เข้าร่วมโครงการด้วยหรอ ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ann ann
IP : 180.183.199.***
น่าสนนะค่ะ มีเว็บเตรียมตัวสอบดีๆ มีคลิปติวทุกวิชาเลย ลองดูก่อนสอบนะค่ะเผื่อจะwfhติดมหาลัยดีๆกับเขาบ้าง ที่สำคัญฟรีค่ะ 555+
สมัครเเล้วกดยืนที่อีเมลเลยค่ะ ที่http://www.clickforclever.com/?id=slno9l20110727183355 เข้าไปกันเยอะๆนะจ๊ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย PTpin
IP : 125.26.248.***
ถ้าติดมหาลัยฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมจะถูกตัดสิทธิ์มั้ยคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย mof
IP : 1.46.146.***
เดกซิ่ิ่วได้ป่าว
ลบ แจ้งลบ
โดย mof
IP : 1.46.146.***
เดกซิ่ิ่วได้ป่าว
ลบ แจ้งลบ
โดย mof
IP : 1.46.146.***
เดกซิ่ิ่วได้ป่าว
ลบ แจ้งลบ
โดย mof
IP : 1.46.146.***
เดกซิ่ิ่วได้ป่าว

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง