เทคนิคการเข้าหาและทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานเมื่อเข้าทำงานในที่ใหม่

ลบ แก้ไข
หลังจากที่คุณได้งานทำแล้ว สิ่งที่คุณจะคิดถึงก่อนเข้าทำงานจริงก็คงจะหนีไม่พ้น การตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้งานในตำแหน่งใหม่ที่คุณสมัครเข้ามา แต่ชีวิตคนเราไม่ได้มีแต่เรื่องงาน การทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานใหม่และพนักงานคนอื่น ๆ ในองค์กรตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เริ่มทำงานจะเป็นประโยชน์กับคุณในหลาย ๆ ด้านทั้งในเรื่องการทำงาน และยังอาจส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคตด้วย มาดูว่ามีสิ่งไหนบ้างที่พนักงานใหม่อย่างคุณควรพิจารณาในการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่  

เทคนิคการเข้าหาและทำความ

ทำความรู้จักคนอื่นตั้งแต่วันแรกที่ทำงาน  
คุณสามารถสร้างความประทับใจแรกกับเพื่อนร่วมงานได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการอาสาช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการทำงานเล็ก ๆ น้อย ๆ (แม้ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของเรา) การจดจำชื่อของเพื่อนร่วมงานใหม่ให้ได้ หรือบางครั้งแค่การเป็นแค่คนที่มีนิสัยหรือสิ่งที่ชอบคล้าย ๆ กันก็สามารถทำให้คุณพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานใหม่ได้ง่ายขึ้น ถ้าเป็นไปได้อย่าเขินอายที่ทักทายและทำความรู้จักกับทุกคนในออฟฟิศทุกครั้งที่มีโอกาส
 
ใส่ใจกับคนในแผนกของคุณเอง
เพื่อนร่วมงานใหม่ของคุณจะช่วยให้คุณปรับตัวในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะคนที่ทำงานในตำแหน่งเดียวกันกับคุณแต่มีอายุงานมากกว่า 1 - 2 ปี เพราะพวกเขาเคยผ่านงานในตำแหน่งเดียวกันนี้มาก่อนคุณ เขาจะบอกคุณได้ว่าต้องทำงานอย่างไรบ้าง มีสิ่งไหนที่สำคัญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียนรู้เทคนิคเฉพาะตัวในการทำงานได้ง่ายขึ้นจากพวกเขา นอกจากนี้หัวหน้าของคุณจะบอกได้ว่ามีใครบ้างที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องงานได้ ให้เข้าหาผู้มีประสบการณ์เหล่านั้นแล้วพวกเขาจะทำให้การปรับตัวเข้ากับระบบและสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่นั้นง่ายมากขึ้น         
 
ทำความรู้จักกับคนทั้งบริษัท ไม่ใช่แค่คนในแผนกของคุณ
คุณไม่ควรจำกัดการทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานใหม่อยู่แต่เพียงคนในทีมของคุณ แต่คุณต้องรู้จักพูดคุยกับคนในแผนกอื่น ๆ ด้วย เพราะการทำงานของคุณไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะแต่ทีมงานของคุณเท่านั้น บางครั้งคุณยังต้องติดต่อประสานงานกับคนในแผนกอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน คิดดูว่าการคุยงานของคุณจะง่ายมากขึ้นแค่ไหน หากคุณรู้จักพวกเขาเหล่านั้นอยู่แล้ว ตรงกันข้ามหากคุณไม่เคยแม้แต่จะพูดคุยกับพวกเขาเลย การจะขอความช่วยเหลือแม้เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ดูจะกลายเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจในการเริ่มต้นบทสนทนา นอกจากนี้ชีวิตที่ทำงานของเรายังมีแง่มุมอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องงาน การได้ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างแผนกที่มีความสนใจเหมือนกัน หรือพูดคุยกับคนในบริษัทเดียวกันที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของคุณ อย่างป้าแม่บ้าน หรือพี่พนักงานรักษาความปลอดภัย จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นคนมีอัธยาศัย ดี เข้ากันได้กับทุกคนในบริษัท
 
หัวหน้าทีมก็ช่วยส่งเสริมคุณได้
หากคุณเป็นเด็กจบใหม่ หัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในทีมของคุณ ถือเป็นคนสำคัญในการทำให้คุณเป็นที่รู้จักกับคนอื่น ๆ ภายในองค์กร เพราะพวกเขานอกจากจะมีความสามารถแล้ว พวกเขายังเป็นที่นับถือของพนักงานคนอื่น ๆ พวกเขาจะคอยให้ความช่วยเหลือคุณ และแนะนำคนอื่น ๆ ให้คุณรู้จัก ยิ่งถ้าคุณมีผลงานที่ดี หรือมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าใคร พวกเขาจะยิ่งบอกกล่าวต่อ ๆ กันว่าคุณเป็นคนที่เก่ง และเชื่อถือได้คนหนึ่ง
 
ช่วยเหลือส่วนรวมแม้จะไม่มีคนสั่งให้ทำ
แสดงให้เห็นว่าเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าเห็นว่าคุณรู้จักริเริ่มในสิ่งใหม่ ๆ  คิดค้นวิธีแก้ปัญหาหรือเสนอการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างที่จะทำให้ทีมของคุณทำงานได้ง่ายขึ้น หรือกล้าลงมือทำในโครงการที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน โดยใช้เวลาว่างที่เหลือจากภาระรับผิดชอบหลักของคุณ เมื่อคุณแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จแม้เจ้านายจะไม่ได้สั่ง ทุกคนในทีมจะเห็นว่างานของคุณนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พวกเขาจะแสดงความชื่นชม และเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการทำงาน
 
เสนอความคิดได้แต่ก็ต้องรู้จักเวลา
การที่คุณได้รับการเลือกเข้ามาทำงาน หมายถึง นายจ้างได้มองเห็นคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์กร และความคิดของคุณก็ย่อมเป็นประโยชน์ในการผลักดันให้บริษัทขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตามคุณควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่แสดงความมั่นใจมากเกินไปในการแสดงความคิดเห็น คุณควรรู้จักใช้คำพูดในการเสนอแนะ หรือแม้แต่วิจารณ์การทำงานของผู้อื่น การเสนอความคิดประหนึ่งว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญมีแต่จะทำให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ มองคุณในแง่ลบ จำไว้ว่าแนวความคิดที่สดใหม่จากพนักงานใหม่อย่างคุณนั้นมีคุณค่าต่อองค์กร แต่คุณก็ต้องเรียนรู้วิธีการที่จะสื่อสารออกมาอย่างถูกกาลเทศะด้วย เช่น  แทนที่จะถามตรง ๆ ว่าทำไมถึงทำงานกันแต่รูปแบบเดิม ๆ คุณควรถามอย่างสร้างสรรค์ว่าเคยลองทำงานนี้ด้วยวิธีการอื่น ๆ ไหม นอกจากคนที่ถูกถามจะไม่รู้สึกเหมือนโดนตำหนิว่าทำงานแบบย่ำอยู่กับที่แล้ว พวกเขายังจะมองว่าคุณมีวิสัยทัศน์และรู้จักมองหาแง่มุมใหม่ ๆ ในการทำงานอีกด้วย
 
ปล่อยให้เพื่อนร่วมงานของคุณบอกต่อ
ท้ายที่สุดเมื่อคุณเข้าหาและรู้จักเพื่อนร่วมงานและได้แสดงผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาพนักงานทุกคนในองค์กรแล้ว คุณก็ควรปล่อยให้พวกเขาค่อย ๆ บอกต่อถึงความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความสามารถของคุณ อย่าพยายามนำเสนอตัวเองว่าเป็นคนดี คนเก่ง อาสาทำงานจำนวนมากจนทำให้คุณดูเหมือนคนที่เรียกร้องความสนใจ เมื่อคุณแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับองค์กร มีทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานรวมไปถึงทำให้พวกเขาเห็นว่าคุณปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ช่วงแรกของการทำงาน พวกเขาจะยอมรับคุณ และมองว่าคุณคือตัวจริงที่จะเข้ามาเติมเต็มองค์กรของพวกเขา
 
 

JobThai.com/REACH มี Lineเทคนิคการเข้าหาและทำความ แล้วนะคะ
ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิด

จรัณวัต เมาฬีกุลไพโรจน์

เพิ่มเพื่อน>>>ติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับการทำงานและไลฟ์สไตล์ได้ที่นี่<<< 

 
★ สมัครสมาชิกกับ JobThai.com ฝากประวัติ ส่งใบสมัครได้ง่าย สะดวก รวดเร็วผ่านปุ่ม "Apply Now" (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)  ค้นหางาน Part Time / Freelance / ฝึกงาน และ ในสายงาน 130 อาชีพ www.jobthai.com/Hn7Der
★ ค้นหางานอื่น ๆ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศกว่า 80,000 อัตรา ได้ที่  www.jobthai.com/hkYmhQ
อ่านบทความทั้งหมดในบล็อกของเราได้ที่นี่ 


 
 

loading...


โดย JobThai .com ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มี.ค. 60 18:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 119 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 119 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง