เฉลย ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ GAT กรกฎาคม 2552 ข้อ 1-30

ลบ แก้ไข

เฉลย ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ GAT กรกฎาคม 2552 ข้อ 1-30
สวัสดีครับ ตอนนี้ได้อัพบทเรียนบางส่วน และ ไฟล์เสียงคำศัพท์ ครบหมดแล้วนะครับ
เข้าไปที่ www.kamonenglish.com ตอนนี้ได้ปรับปรุงและแปลหมดแล้ว กรุณาอ่าน
ฉบับเต็มข้อ 1-60 ด้วยครับ

Part One : speaking (Items 1-15)
Choose the best answer.
Items 1-5

1.	A : 	He’s mad because of what I said, isn’t he?
	B : 	_________________________
	A : 	เขาโกรธเพราะว่าสิ่งที่ฉันพูด ใช่ไหม?
	B :	_________________________
	1. That’s the golden rule. นั่นเป็น กฎทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น 
       Golden rule หลักคำสอนของพระเยซู อยากให้เขาดีกับเรา ต้องดีกับเขาก่อน
	2. That has nothing to do with it. เรื่องที่เขาโกรธไม่มีอะไรให้ทำกับมัน
	3. That really brought him home. เรื่องที่เขาโกรธจริงๆจนกลับบ้าน
	4. That should work. นั่นคงจะได้ผล

2.	A : 	Your car is in excellent condition now. It’s________________.
	B : 	Thank you so much for fixing it!
	A :	รถของคุณสภาพเยี่ยมแล้วตอนนี้ รถ ______________
	B :	ขอบคุณอย่างมากที่ได้ซ่อมรถ
	1. back to square one กลับไปยังจุดเริ่มต้น หรือ ทำแต่ไม่มีผลงานหรือความก้าวหน้า
	2. as good as new (as good as = practically) ใหม่ใช้งานได้เลย
       (Idioms: ของใช้แล้ว แต่สภาพดีเหมือนใหม่)
	3. almost finished เกือบจะเสร็จ (ใกล้ละ)		
	4. too old to repair เก่าเกินไปที่จะซ่อม

3.	A : 	So, how did you do on the exam?
	B : 	____________________________.
	A. 	Oh. it can’t be that bad.
	A :	ไง คุณทำข้อสอบเป็นอย่างไรบ้าง
	B :	____________________________
	A :	โอ้ว มันไม่แย่ขนาดนั้นหรอก
	1. I probably got an A or B. ฉันน่าจะได้ เกรดเอหรือบี
	2. I can’t see the point. ฉันไม่เข้าใจประเด็น
	3. I kept a low profile. ฉันระวังตัวไม่กล้าทำตัวเด่น
      (keep/maintain.. a low profile = remain inconspicuous 
      Idioms: การระวังตัว ไม่แต่งตัวเด่น หรือ ส่งเสียงดัง จนเป็นที่สะดุดผู้อื่น)
	4. I’m positive I’ve failed again. ฉันแน่ใจ (positive) ฉันตกอีกครั้ง 

4.	A : 	Do you know what the battery life is?
    B : 	I couldn’t say.____________________. Look it over. 
	It should answer all of your questions.
	A : 	Okay, thanks.
	A : 	คุณรู้ไหมว่าไร อายุของแบตเตอรี่คืออะไร ?
    B : 	ฉันไม่แน่ใจ __________________ ดู ... (น่าจะสัมพันธ์กับคำตอบ) ให้ละเอียด (look over) 
	    It should answer all of your questions.
	    มันน่าจะมีคำตอบของคุณ
	A : 	Okay, thanks.
		โอเค ขอบคุณ
	1. Here’s a brochure.	 นี่โบชัวร์ 
	2. I think it’s about 48 hours. ฉันคิดว่าน่าประมาณ 48 ชั่วโมง
	3. Have a look at the battery. (Have a look / take a look) พยายามค้นหา ที่แบตเตอรี่
	4. You need to check the internet. คุณจำเป็นต้องถามอินเตอร์เน็ท 

5. 	A : 	______________________?
	B : 	Well, I’ve forgotten my eye glasses at home.
	A :	______________________ ?
	B :	อ่า ฉันลืมแว่นตาของฉันที่บ้าน
	1. What went wrong? (go wrong หลงทาง, ผิดพลาด, หลงผิด, ผลออกมาล้มเหลว, ทำงานผิดปกติ) 
       ผิดพลาดอะไร ?
	2. What’s what? อะไร เป็น อะไร? 
	3. What does it matter? เกิดอะไรขึ้น?
	4. What’s more? และเป็นประเด็นเพิ่มเติม (สำนวนบอกเล่ามากกว่าคำถาม = moreover)

Items 6-7
	A : 	Would you like to have dinner at the Samurai with me?
		คุณต้องการทานมื้อค่ำที่ร้านซามูไรกับฉันไหม?
	B : 	Oh, yes._________(6)_________, but the Samurai is so expensive.
		โอ้วได้ _____6_____ แต่ร้านนี้แพงมาก
	A : 	Yes, it’s too expensive for me. Would you like to pay for me?
		ใช่มันแพงเกินไปสำหรับฉัน คุณต้องการจะเลี้ยงฉันไหม (pay for me)
	B : 	_________(7)__________!
	A : 	Just kidding! ล้อเล่นน่า

6. 	1. I’d like to handle it		ฉันต้องการจัดการมัน
	2. I don’t want that		ฉันไม่ต้องการตามนั้น
	3. I don’t earn much		ฉันหาเงินได้ไม่มาก
	4. I love eating out		ฉันชอบกินของนอกบ้าน (eat out)

7. 	1. Believe me!	เป็นเรื่องจริง (believe you me)	
	2. Hey, wait a minute! เฮ้ย รอเดี๋ยว
	3. I do apologize! ฉันต้องขอโทษจริงๆ
	4. I couldn’t believe my eyes! (believe one’s ears or one’s eye) 
	ฉันไม่อยากเชื่อสายตา = สิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินเป็นเรื่องจริง

Items 8-10
	A : 	What time are we going to the Smith’s for dinner tonight?
		คุณจะไปงานมื้อค่ำบ้านคุณสมิธคืนนี้ กี่โมง?
	B : 	We need to be there at 7:00. Did you remember to arrange for a
		เราต้องการไปที่นั่นตอนทุ่ม คุณจำได้หรือเปล่า ที่จัดเตรียมเรื่อง
	   	_________(8)__________ to come over? (come over มาไกลเพื่อมาเยี่ยม, ประชิดตัว, 
เปลี่ยนความคิด, มีอิทธิพลต่อความรู้สึกผู้อื่น, รู้สึกวูบเป็นลม, เสียงแว่ว)
	A : 	Yes, but I need to tell her to _________(9)_________ 6:30.
		ใช่ แต่ฉันต้องการจะบอกเธอว่า _______9________ 6:30
	B : 	Which one is coming? Amanda or Meredith?
		ใครจะมาด้วย Amanda or Meredith?
	A : 	Amanda. I know you don’t ever want Meredith here again.
		Amanda ฉันรู้ว่าคุณไม่เคยที่จะต้องการให้ Meredith อยู่นี้ เอาอีกแล้ว
	B : 	Well, ______(10)______. 
		It’s just that Meredith gives the kids too much junk food.
		ตามนั้น ____10_____ มันเป็นเพราะว่า Meredith ให้เด็กๆกินอาหารไร้ประโยชน์มาก

8. 	1. baby boomer คนทำคลอด 
(นอกจากนี้ใช้กับเหตุการณ์ 1946-1964 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารอเมริกันกลับบ้าน
เป็นช่วงเวลาที่ มีทารกเกิดมากที่สุด ดังนั้น เด็กที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าว เรียกว่า baby boomer)
	2. baby shower คนอาบน้ำเด็ก
	3. baby sitter คนเลี้ยงเด็ก (พี่เลี้ยงเด็ก)
	4. baby doctor หมอเด็ก (กุมารแพทย์)

9.	1. be here by อยู่ที่นี่ ก่อน
	2. phone here at โทรศัพท์มาที่นี่ ตอน
	3. come here after มาที่นี่ หลัง
	4. go there before ไปถึงที่นั่น ก่อน

10.	1. Let’s go halves.	(go half and half) แบ่งกันคนละครึ่ง 
	2. Things got out of hand. ทุกสิ่งกลายเป็น ควบคุมไม่อยู่ - รับมือไม่ได้(out of hand)
	3. This is off the topic. นี่นอกเรื่อง (ออกนอกเรื่อง)
	4. That’s putting it strongly. นั่นทำให้เรื่องเข้มข้น

Items 11-15
	In a canteen, the office workers are discussing about the problem that one of their friends is having.
	ในโรงอาหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกี่ยวกับปัญหาว่าด้วยปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนของเธอ
	A : 	I’m worried about Roberto. He’s gambling again. He’s been betting a lot on the 
	   	European football games.
		ฉันกลุ้มใจเกี่ยวกับ Roberto เขาเล่นการพนันอีกแล้ว เขาเพิ่งจะพนันต่อเนื่องมากมาย
		เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอล
	B : 	Has he lost much money?
		เขาเสียเงินเยอะมาก?
	A : 	Well, he says ________(11)________, but who knows if that’s true or not.
		อ่า เขาพูด ___11___ แต่ใครรู้ว่าที่พูดมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่
	C : 	Last year he lost several thousand dollars.
		ปีที่แล้ว เขาเสียเงินหลายพันดอลล่า
	D : 	I remember. And then he had to borrow money from his family to pay his bills.
	   	_________(12)_________? 
		ฉันจำได้ และต่อมาเขาต้องยืมเงินจากครอบครัวของเขาเพื่อจ่ายรายจ่ายของเขา
	C : 	Well, it’s his problem. We’ve talked to him many times about it.
		_________(13)_________ at least. I hope he doesn’t lose again.
		แล้ว มันเป็นปัญหาของเขา เราพูดกับเขาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ____ 13 ____
		อย่างน้อย ฉันหวังว่าเขาจะไม่เสียอีกครั้ง
	A : 	He’s such a good guy. I wish he would stop gambling. But_______(14)_______
		เขาเป็นคนที่ดี ฉันปรารถนาให้เขาหยุดการเล่นพนันในอนาคต แต่ ___14___
	   	until he really loses a lot. It sounds bad today, but, it would be the best thing 		
for him, I think. จนกว่าเขาเสียจริงๆมาก ฟังเหมือนว่าเศร้าวันนี้ แต่น่าจะสิ่งที่ดีที่สุด
		สำหรับเขา ฉันคิด
	B : 	Do you think his family will help him again if he does lose a lot?
		คุณคิดไหมว่า ครอบครัวของเขาจะช่วยอีกครั้งไหม ถ้าเขาเสียมากอีก?
	D : 	I doubt it. It’s happened so many times and they’ve helped him so many times.
		Last time, __________(15)__________ of the problem if he did it again.
		ฉันสงสัยว่า มันเกิดขึ้นหลายครั้งมาก และครอบครัวช่วยเขาหลายครั้งหลายครา
		ครั้งที่แล้ว ____15____ ของปัญหาถ้าเขาทำมันอีกครั้ง
	C : 	Sometimes it takes tough love to help someone.
		บางครั้ง มันใช้ความรักที่เหนียวแน่นเพื่อช่วยใครสักคน
	A : 	You can say that again.
		เห็นด้วยกับที่คุณพูดเมื่อสักครู่
	B : 	Well, let’s just hope for the best.
		ตามนั้น ได้แต่แค่หวังว่าจะมีแต่สิ่งที่ดีที่สุด

11.	1. he’s still ahead เขายังคงมุ่งหน้าต่อไป
	2. he’s already torn apart เขาเลิกขาดเรียบร้อยไปแล้ว
	3. he’s yet to get across เขายังไม่เพื่อสื่อสาร
	4. he’s even adequate เขามีจนมากพอ

12.	1. Why should we do the trick on him? ทำไมเราควรจะบรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับเขา? 
	   (do the trick ทำให้ได้ผล) 
	2. Could we do him in? เราน่าจะ ทำลาย เขา? (do in ฆ่า, ทำลาย)
	3. What are we going to do with him? เรากำลังจะใช้อะไรกับเขา? (do with ใช้.......กับ)
	4. How will we do away with him? เราจะกำจัดเขาได้อย่างไร (do away with กำจัด)

13.	1. Maybe he will break even บางทีเขาจะเลิกแม้แต่
	2. For sure I would play safe แน่นอน เขาจะหลีกเลี่ยงอันตราย                    		
       (pay safe หลีกเลี่ยงอันตราย)
	3. I wonder if you can lose heart ฉันสงสัยว่า คุณสามารถเลิกรักได้หรือไม่
		(give heart ให้ความรัก lose heart เลิกรัก)
	4. He has to get a rip off เขาจำเป็นต้องโกงเงิน (rip off โกงเงิน ขโมยเงิน)

14.	1. I disagree he will suggest the way ฉันไม่เห็นด้วยเขาจะแนะนำ
	2. I’m afraid he can’t accept the fact ฉันเกรงว่าเขาไม่สามารถยอมรับความจริง
	3. I don’t think he’s going to learn his lesson ฉันไม่คิดว่าเขาจะได้รับบทเรียน
		(learn one’s lesson เรียนรู้จะไม่ทำผิดอีกครั้ง หรือ ไม่ทำผิดซ้ำสอง)
	4. I do care if he realizes his destiny ฉันห่วงใยจริงๆว่าเขาจดจำชะตาเขาหรือไม่

15.	1. they complained he was making a mess ครอบครัวบ่นว่าเขาก่อเรื่องวุ่น
	2. they argued they were bearing it in mind ครอบครัวโต้แย้งว่าพวกเขาท่องจำ
	3. they said they were washing their hands ครอบครัวพูดว่าพวกพวกเขาไม่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ  
       (wash one’s hand ไม่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด)	
	4. they decided they were hanging him out ครอบครัวตัดสินว่าพวกเขาจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้น 
       (hang out แขวนเสื้อผ้า-หน้าต่าง, ออกนอกหน้าต่าง, ใช้เวลามากขึ้นเพื่ออยู่รวมกัน)

Items 16-20 : One doesn’t belong.
Three of the words in each group relate to each other somehow. Choose the word that does not belong with others.
16.	1. absurd			2. practical		3. possible		4. feasible
	1. น่าหัวเราะ		 2. เหมาะสมใช้ได้	3. น่าจะเป็นไปได้	4. น่าจะทำได้

17.	1. complete		2. through		3. inclusive		    4. comprehensive
	1. ครบถ้วน		2. ผ่าน, ตลอด		3. รวมตั้งแต่จนท้าย	4. ละเอียดครบถ้วน

18. 	1. determined		2. persistent		3. exultant		4. tenacious
	1. ไม่มีสิ่งใดขวางได้	2. เอาออกไม่ได้		3. รื่นเริงสนุกสนาน	4. หวงแน่น

19. 	1. lenient			2. strict			3. supple			4. yielding
	1. กรุณา			2. เข้มงวด			3. ยืดหยุ่น			4. ยินยอม, ยกให้

20.	1. rest			2. relax			3. uptight			4. unwind
	1. พักผ่อน			2. ผ่อนคลาย		3. กังวลหลับไม่ลง	4. ผ่อนคลาย

Items 21-25 : Analogy
The two given words are associated somehow in their meaning. Choose the pair that has the same kind of relationship.
21. 	laziness : behavior ขี้เกียจ เป็นชนิดของ พฤติกรรม
	1. plate : food	จาน เป็นเรื่องของ อาหาร
	2. flask : bottle ขวดทดลองแก้วก้นโปร่ง เป็นชนิดของ ขวด
	3. lipstick : look	 ชาดแต้มปาก เป็นชนิดของ หน้าตา
	4. window : house หน้าต่าง เป็นชนิดของ บ้าน

22. 	pretense : reality หลอกลวงอวดอ้าง ตรงข้าม ความจริง
	1. hurt : torture	 ทำร้าย ตรงข้าม ทรมาน
	2. contract : promise ข้อตกลง ตรงข้าม สัญญา
	3. honesty : morality	 ซื่อสัตย์ ตรงข้าม ความมีคุณธรรม
	4. ignorance : knowledge ไม่รู้หนังสือ ตรงข้าม ความรู้

23.	boredom : energy ความเบื่อ ทำให้ไม่มี แรง
	1. fondness : charm	ความรัก ทำให้ไม่มี เสน่ห์
	2. sadness : emotion ความเศร้า ทำให้ไม่มี อารมณ์
	3. nervousness : leisure	ความกังวล ทำให้ไม่มี เวลาว่าง
	4. carelessness : practice ความประมาท ทำให้ไม่มี การฝึกฝน

24. 	footnote : page เชิงอรรถอยู่ส่วนล่างของหน้ากระดาษ อยู่ใน หน้าหนังสือ
	1. root : plant	ราก อยู่ใน พืช
	2. sludge : river โคลนขี้เลน อยู่ใน แม่น้ำ
	3. earthworm : soil ไส้เดือนดิน อยู่ใน ดิน
	4. flower : vase ดอกไม้ อยู่ใน แจกัน

25.	cellulose : wall คาร์โบไฮเดรตสร้างผนังเซลในพืช เป็น กำแพง
	1. mood : manners	อารมณ์ เป็น มารยาท
	2. curtain : furniture ผ้าม่าน เป็น เครื่องเรือน
	3. attic : building ห้องใต้เพดาน เป็น อาคาร				
	4. wheat : cereals ข้าวสาลี เป็น ธัญพืช

Items 26-30 : Meaning in context
Choose the best answer to make the sentences meaningful
26.	During winter, there is always the chance of ice or snowstorm. With these storms 
	come the possibility of ________________ in electronic devices.
	ระหว่างฤดูหนาว มีโอกาสของหิมะหรือพายุหิมะเสมอเสมอ กับพายุหิมะเหล่านี้เกิดความ	
    เป็นไปได้ของ ___26___ ในเครื่องใช้ไฟฟ้า
	1. intermissions เป็นๆหยุดๆ, ช่วงระยะ intermittent
	2. intersections สี่แยก ทางแยกถนนตัดกัน
	3. interruptions	 ขัดจังหวะความต่อเนื่อง
	4. interventions แทรกระหว่างสองเหตุการณ์, ยับยั้งอีกเหตุการณ์ไม่ให้เกิด interfere with 

27. 	Taking care of your teeth helps prevent ___________, which is a clear ___________ 
	that sticks to your teeth.
	ดูแลฟันของคุณช่วยป้องกัน __27__ ที่เป็น __27__ ชัดเจนที่ติดอยู่ที่ฟันของคุณ
	1. fluoride…acid ฟลูโอไรด์ ... กรด			
	2. gum…paste เหงือก...เศษปลาหรือเนื้อ
	3. plaque…film	คราบแบคทีเรียฝังที่ฟัน...แผ่นเคลือบใส
	4. bacteria…enamel แบคทีเรีย...สารเคลือบฟัน

28.	The story of the Olympic athletes is one of personal ____________ and dedication 
	to be the best in the world and a desire to represent the people of the country with 
	____________.
	เรื่องราวของนักกีฬาโอลิมปิกทั้งหลาย เป็น หนึ่งใน ___28___ บุคคล และ อุทิศความดี
	ให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก และ ปรารถนาที่จะเป็นตัวแทนของประเทศที่มี ___28___
	1. temptations…prize	 สิ่งล่อลวง สิ่งเย้ายวนใจ...รางวัล
	2. sacrifices…pride เสียสละ ทุ่มเท...ความภูมิใจ
	3. capabilities…ambition ความสามารถ...ความตั้งใจ			
	4. incentives…success แรงกระตุ้นด้วยการให้เงิน การผลักดันต่างๆ ความสำเร็จ

29.	After five years of study, scientists concluded that the average ___________ level in 
	Cairo from 7a.m. to 10p.m. is 85 ___________, a bit louder than a freight train only 
	15 feet away.
	หลังจากศึกษาเป็นเวลาห้าปี นักวิทยาศาสตร์สรุปว่า ระดับ___29___ เฉลี่ย ในกรุงไคโร
	จากเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม เป็น 85 ___29___ เสียงดังเล็กน้อยกว่ารถไฟขบวนสินค้าอยู่ห่าง	
    ออกไป 15 ฟุตเท่านั้น
	1. talk…bytes	การพูด...กลุ่มของตัวเลขสองหลัก
	2. clatter…hertz เสียงกระทบกันของวัตถุ...ความถี่เฮทซ 
	3. sound…joules เสียง...พลังงานจูล
	4. noise…decibels เสียงรบกวน มลพิษทางเสียง...เดซิเบล

30. 	Economists tend to like price ____________, because it allows wealthier purchasers 
	to subsidize sales to poor ___________, while maximizing profits.
	นักเศรษฐศาสตร์แนวโน้มจะชอบ___30___ราคา เพราะว่า เหมาะสมกับผู้ซื้อที่ร่ำรวยที่จะ
	(subsidize รัฐบาลหรือผู้มีเงินจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือ พยุงราคา) พยุงราคาสินค้าให้
	___30___ ที่จน, ขณะที่ได้หากำไรมาแล้วอย่างมากมาย
	1. equity…retailers ความเสมอภาค...ผู้ค้าปลีก การขายน้อยชิ้น
	2. management…consumers การจัดการ...ผู้บริโภค
	3. discrimination…customers การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมด้าน.., รู้จักเลือกมีรสนิยม...ลูกค้า
	4. profitability…pensioners การสร้างผลกำไร...ผู้รับบำนาญ ผู้รับเงินเลี้ยงดูเป็นเวลานาน

ขออภัยเรื่องจัดอักษรไม่สวย รอโหลดฉบับเต็มได้อาทิตย์หน้า
ตอนนี้ ขอให้ทำโจทย์โดยมีบทแปลกำกับก่อน
และ ค่อยมาดูเฉลยคราวหน้า
เพิ่มเติม ตอนนี้ได้ทำครบ 60 ข้อแล้วนะครับ ขอให้อ่านในบทความตอนต้น ท่านที่มีคำถามสามารถ
โพสได้ที่ www.kamonenglish.com ขณะนี้ กำลังจัดทำ เจาะเกราะGAT ยังไม่ได้คิดชื่อ
ตอนนี้ต้องปิด คอมเม้นท์ เพราะ เบื่อโฆษณากวดวิชา ขายเอกสาร บางท่าน
ใครสะดวก เชิญติวฟรี วันที่ 28 - 2 ตุลาคม โค้งสุดท้าย GAT อ่านเพิ่มเติมได้ที่
www.kamonenglish.com ทันทีที่ ทำเจาะข้อสอบเสร็จ จะรีบโพสทันที


ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่าน
อ.กมล จันทร์ดวง
www.kamonenglish.com
 โดย kamonenglish ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ย. 52 15:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,038 ครั้ง

แชร์หน้านี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง