เฉลย ONET 2554 อังกฤษ 70 ข้อ ไม่เป็นทางการ

ลบ แก้ไข

ฉบับเต็มไปอ่านที่ www.kamonenglish.com ห้องข้อสอบและเฉลย

ONET 2554

1.  Situation:  Sandy wants to open the window, but Peter is sitting in her way.
          Sandy:          Peter, ..................A............ I want to open it.
          Peter:            ...................B.................but let me do that for you.
   สถานการณ์  แซนดี้ ต้องการ เปิดหน้าต่าง แต่ปีเตอร์นั่งขวางทาง
          แซนดี้   ปีเตอร์  ......................... ฉันต้องการเปิดหน้าต่าง
          ปีเตอร์  ............................ แต่ ให้ฉันทำให้คุณ
          A.  1.  can I open the window?
               2.  you haven’t opened the window.
               3.  you should not sit near the window like that.
               4.  would you mind moving away from the window?
          B.  1.  Yes, I know.
               2.  Never mind.   
               3.  No, not at all.
               4.  Of course, I’d love to.
 
 
2.  Situation:  A flight attendant with the drink trolley is talking to a passenger.
                             พนักงานต้อนรับสายการบินพร้อมรถเข็นเครื่องดื่ม กำลังพูดกับผู้โดยสาร
                             Flight Attendant:                  …… A ……
                             Passenger:                        …… B ……
                             Flight Attendant:                  Yes, Here you are.
                            
                   A.  1.  Anything to drink before dinner?
                        2.  Can you have a drink before dinner?
                        3.  The drinks for you to choose are already here.
                        4.  You must choose a drink for your dinner now.
                   B.  1.  How much is the apple juice?
                        2.  Have you got any apple juice?
                        3.  Would you like some apple juice?
                        4.  Can you get me some apple juice later?
 
  
3.  Situation:  Ron and Lisa are at an art exhibition.
                             Ron และ Lisa อยู่ที่นิทรรศการงานศิลป์
                   Ron:  ........A........
                   Lisa:  ........B.......
                   Ron:  Oh, you’re right. (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
                   A.  1.  What do you think about that painting?
                        2.  This painting is spectacular.  Don’t you agree?
                        3.  These paintings are very expensive, aren’t they?
                        4.  This is my painting.  How do you like it?
                   B:  1.  No, I think I’m not going to buy it.
                        2.  Well, I like to collect beautiful paintings.
                        3.  Yes, but I think that one is even better.
                        4.  I wish I could buy one
 
4.  Situation:  Helen is trying to calm down her friend, Ladda.
                   Helen:  Why are you crying, dear? .........A...... (ร้องไห้ทำไม เธอ?.........)
                   Ladda:  My little puppy has run away from home. (ลูกสุนัขหายไปจากบ้าน)
                   Helen:  .........B........
                   A.  1.  How are you?
                        2.  What’s wrong with that?
                        3.  How was it?
                        4.  What’s the matter?
                   B.  1.  What a story!
                        2.  I’m sorry to hear that.
                        3.  That doesn’t matter.
                        4.  How sad you are!

..................

Passage 4
                    Grant Bell was driving along with some friends when they saw a car coming        towards them on the other side of the road.  What they did not see until too late were two other cars racing alongside it-with no lights and on the wrong side. One crashed into him           and he was killed on spot.  The driver of that car fled the scene. Normally the penalty for 5 such a commission is 240 hours’ community service and a five-year driving ban.
                   .. Grant Bell ขับรถไปกับเพื่อนบางคน เมื่อนั้นพวกเขาเห็นรถคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพวกเขามาจากอีกด้านของถนน พวกเขาไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสายเกินไปมีรถสองคันวิ่งแข่งกันไม่มีแสงไฟ       และวิ่งผิดด้าน รถคนหนึ่งชนเขาและเขาเสียชีวิตคาที่ คนรถที่วิ่งชนวิ่งหนีเหตุการณ์ ตามปกติ
          การลงโทษสำหรับ เรื่องที่เกิดนั้นต้องทำงานบริการชุมชน 240 ชั่วโมงและห้ามขับรถ 5 ปี
                    In many hundreds of cases where death results from irresponsible behavior at the          wheel of a car, the blame is much less severe than killing with any other weapon-gun,      knife or even bare hands – in which case the killer would have been charged with and      convicted of murder or manslaughter. And the maximum penalty is life imprisonment.             10     When the weapon is a car, however, these horrible acts of violence go virtually unpunished.
                   คดีในแบบเดียวกันเป็นร้อยๆคดี การเสียชีวิตส่งผลให้มีคนตาย จากพฤติกรรมความไม่      รับผิดชอบขณะขับรถ ข้อหาในคดีรุนแรงน้อยกว่าการฆ่าด้วยอาวุธพวกปืน มีด หรือ มือเปล่า                         ในคดีการฆ่าข้างต้นฆาตกรถูกจับและเชื่อได้ว่าเป็นฆาตกรหรือผู้สังหาร การลงโทษคือการจำคุกตลอด        ชีวิต แต่อาวุธเมื่อเป็นรถยนต์ กฎหมายที่น่ากลัวรุนแรงกลับใช้ลงโทษอะไรไม่ได้เลย
                    Because recklessness is difficult to proven in court, many cases of causing death           by reckless driving are charged simply as “careless driving”  for which the maximum fine        is £1,000. Even on those increasingly rare occasions when the correct charge is brought,     sentences are frequently derisory. Of the 111 drivers sentenced to prison in England last 15        year for causing death or bodily harm by reckless driving, more than half received      sentences of less than a year. Often the only penalty is a normal fine – rarely more than           £450-and a driving ban.
                   เพราะว่าประมาทสะเพร่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะพิสูจน์ในชั้นศาล คดีความมากมายที่ทำให้ผู้อื่น    เสียหายแก่ชีวิตด้วยการขับรถโดยประมาทกลายเป็นข้อหาง่ายๆ “ขับรถโดยประมาท”บทลงโทษ       สูงสุดปรับเป็นเงิน 1000ปอนด์ แม้แต่โทษปรับหาโอกาสได้ยากยิ่งขึ้นเมื่อการแก้ต่างนำมาใช้
          การตัดสินจึงจากหนักเป็นเบาบ่อยครั้ง คำพิพากษาคนขับ 111 คนส่งไปเรือนจำในอังกฤษเมื่อปีที่    แล้วในข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและพิการ มากกว่าครึ่งได้รับการพิพากษาน้อย
          กว่า 1 ปี ส่วนมากลงโทษด้วยการปรับไม่เกิน 450 ปอนด์ และห้ามขับรถ

เฉลย ONET 2554  โปรดทราบ  เฉลยไม่เป็นทางการ ไม่ใช่ของ สทศ. ไม่รับประกันความถูก
จัดทำตามคำเรียกร้องของนักเรียนที่ผมสอน ขออภัยมีผิดแน่นอน
1.       4.  would you mind moving away from the window? 
          4.  Of course, I’d love to.
2.       3.  The drinks for you to choose are already here.  
          4.  Can you get me some apple juice later?
3.       2.  This painting is spectacular.  Don’t you agree?
          3.  Yes, but I think that one is even better.
4.       4.  What’s the matter?                                                         
          2.  I’m sorry to hear that.
5.       4.  Pardon me, I think you’ve taken my seat.         
          1.  Are you sure you’re right?
6.       4.  Excuse me, I’ve got to go to a lecture now.                
          2.  Sorry to keep you.  See you later, then.
7.       1.  What should I do with it?                                        
          4.  Why don’t you put up a notice to find the owner?
8.       4.  What does it look like?             
          3.  The food was good, but the service was slow.
9.       3.  Have you seen John?              
          4.  I saw him going out about 5 minutes ago.
10.      1.  I’m going to the library.             
          4.  Can I come along?
 
11.      2.  Some examples of natural foods.          
          4.  that have been grown in rich soil
12.      2.  Most children usually expect small gifts  
          1.  form their parents either on a special occasion
13.      2.  spend much of their time                              
          2.  trying to understand
14.      1.  have become one of the important issues         
          1.  which needs immediate attention form the government
15.      3.  had all the rooms                                       
          3.  being renovated just
16.      4.  was very crowded when they arrived               
          4.  nevertheless, the tour leader occupied
17.      3.  the more Paula exercises                             
          4.  the healthier she becomes
18.      1.  Had Mr. Benson not taken                                      
          4.  he would have given
19.      3.  wanted to know whether                              
          1.  had read
20.      1.  are likely to have                                        
          4.  a much higher housing proportion than
21.      A. 3.  Film pictures that appear
22.      C. 2.  what closely packed
23.      B. 3.  the tourist see a movie
24.      B. 4.  were invited
25.      C. 2.  in order to
26.      B. 4.  not only be taught academic skills
27.      C. 2.  must consider the suitability
28.      C. 1.  and rewards ----- แก้ใหม่เป็น B 1.  makes reading lessons enjoyable
29.      C. 4.  will become more efficient than
30.      C. 3.  all the other employees
31.      3.  carry พาหะ                            
32.      1.  bites กัด                                
33.      1.  sucks ดูด
34.      4.  matures เป็นผู้ใหญ่, โตเต็มที่                                     
35.      3.  passed on ถ่ายทอด        
36.      2.  causes ทำให้
37.      2.  readily  พร้อม
38.      4.  infected ติดเชื้อ
39.      2.  weaker  อ่อนแอลง
40.      1.  fall victim  ตกเป็นผู้เคราะห์ร้าย
41.      1.  asparagus
42.      2.  tender
43.      2.  lima beans
44.      3.  4
45.      4.  peas
46.      3.  lima beans and peas
47.      3.  Russian zoo struggling to survive
48.      4.  insufficient financial support
49.      4.  The budget for operating the zoo is too low
50.      2.  certain areas of the zoo are being improved
51.      4.  invites foreign businessmen, especially the Americans, to buy food for the animals
52.      2.  Russian businesses and banks
53.      4.  the important place that preserves endangered wildlife for the Russians to see
54.      1.  inform readers of what is happening at the zoo in Russia
55.      3.  Moonlight Rice for Easy Salads
56.      2.  Easy to make, easy to eat and easy to enjoy
57.      4.  bases
58.      4.  will be appreciated by all members of your family
59.      3.  cover it with water and put it in the fridge for an hour
60.      1.  heat is not always necessary in cooking it
61.      3.  women’s magazine
62.      4.  Unfair punishment for murderers
63.      1.  Bell died instantly in the car crash
64.      4.  the two car drivers that came in the other direction
65.      4.  most irresponsible car drivers who act recklessly are released unpunished
66.      4.  causing a road accident and killing the other driver
67.      1.  homicide
68.      1.  compares the punishment of killing with weapons to killing while driving
69.      2.  support stronger penalties for drivers who cause death in a car accident
70.      3.  too mild

ฉบับเต็มอ่านง่ายไปที่ www.kamonenglish.com ห้องข้อสอบและเฉลย
 
 โดย kamonenglish ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ก.พ. 55 19:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 31,319 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 31,319 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย siriluck phanet
IP : 49.49.88.***
ขอบคุณค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Anong Thai
IP : 125.24.15.***
สองเว็บนี้มันมีเฉลย ONET เเละให้เรียนออนไลน์ฟรีอ่ะ
http://www.land2learn.com/index.php?page=clip
www.tutor-land.com

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง