ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลบ แก้ไข

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถอธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้คนไว้ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ

2. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์

3. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบมากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่าย การดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันในด้านความเร็ว โดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และสามารถตอบสนองตามความต้องการการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง

5. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดสภาพทางการทำงานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา

6. เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งยังทำให้วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น

 

loading...


โดย pow ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.ย. 52 10:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 136,175 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย Zaza Kknjjbbhbhzaza
IP : 202.143.160.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Siriwot Kick
IP : 58.97.115.***

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 136,175 ครั้ง ตอบ 52 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ธัญชนิต ม่วงศรีเมืองดี
IP : 118.175.255.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Zaza Kknjjbbhbhzaza
IP : 202.29.178.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Zaza Kknjjbbhbhzaza
IP : 103.10.228.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Zaza Kknjjbbhbhzaza
IP : 202.143.160.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Siriwot Kick
IP : 58.97.115.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Siriwot Kick
IP : 58.97.115.***
เยี่ยมมม
ลบ แจ้งลบ
โดย น.เนย ณ์ คอนแวน
IP : 110.77.248.***
ลบ แจ้งลบ
โดย น.เนย ณ์ คอนแวน
IP : 110.77.248.***
เก่งมาก
ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

ลบ แจ้งลบ
โดย โน๊ต ครับ
IP : 1.1.222.***
เยี่ยม

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง