เตรียมสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
เตรียมสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี 
ตำแหน่ง 
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (ชาย) จำนวน 42 อัตรา 
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (หญิง) จำนวน 8 อัตรา
รวม 50 อัตรา 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ 
เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. 
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2556


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545 
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
- แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 2506 ฯลฯ 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 
- หลักการบริหารงานราชทัณฑ์ 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
- โปรแกรมฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
- ประวัติการราชทัณฑ์ 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ 
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท 
สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 188-206843-2 ชุดละ 399.- 
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์)
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
พร้อมแจ้งชื่อระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน
รายละเอียดแนวข้อสอบ
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์ 
รายละเอียดแนวข้อสอบ
ส่งมาที่ คุณกิตติยา
https://www.facebook.com/KittiTest
โดย ฟรีแมน ไฟส์
วันที่ 1 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้