ไทยเจ๋ง ประดิษฐ์ "หุ่นยนต์" จัดยาให้ผู้ป่วย

ลบ แก้ไข

ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

 

เทคโนโลยีใหม่ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พึ่ง
"หุ่นยนต์" ช่วยจัดยาให้ผู้ป่วยเป็นแห่งแรก
ของเอเชีย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและ
แก้ปัญหาจ่ายยาผิดพลาด ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ
ยาที่ถูกต้องและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน
ของเภสัชกรและเจ้าหน้าที่  ส่งผลมีเวลาดูแลคน
ไข้มากขึ้น เผย รพ.ในสหรัฐอเมริกาใช้หุ่นยนต์จัด
ยาอย่างแพร่หลาย

เมื่อวันที่   11  มีนาคม ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีการเปิดตัว "หุ่นยนต์จัดยา"
เทคโนโลยีใหม่ในการจัดการยาระบบอัตโนมัติ 
นายแพทย์การุณ เมฆานนท์ชัย  ผู้อำนวยการด้าน
การแพทย์  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ระบบ
การจัดการยาแบบอัตโนมัตินี้เรียกกันว่า   "หุ่นยนต์จัดยา"
หรือ Pharmacy Robot เป็นเทคโนโลยีของ  Swisslog
ที่จะช่วยเภสัชกรและเจ้าหน้าที่จัดจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้อย่าง
แม่นยำสูง  รวดเร็วและถูกต้องตามแพทย์สั่ง  เพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการจัดจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
ได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งการบริหารจัดการยาสำหรับผู้ป่วย
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

นพ.การุณกล่าวว่า  เทคโนโลยีตัวนี้จะเริ่มนำมาใช้เป็น
ครั้งแรกในวันที่   1  เมษายน 2551 นับได้ว่าโรง
พยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก
ในเอเชียที่ได้นำระบบนี้มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาลและงานด้านเภสัชกรรม   โดยเฉพาะการ
จัดเตรียมและจ่ายยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถือได้ว่า
เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน   ซึ่งอาจมีขั้นตอนต่างๆ
มากกว่า 100 ขั้นตอน นับตั้งแต่การเขียนใบสั่งยาไปจนถึง
ผู้ป่วยได้รับยา

"เทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยลดความผิดพลาดในการจ่ายยา  
ลดความยุ่งยากซับซ้อนลงทั้งขั้นตอนการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เหลือเท่าที่จำเป็น  ระบบนี้ยังช่วยให้เภสัชกร
และเจ้าหน้าที่สามารถลดเวลาการทำงาน  ส่งผลให้มีเวลา
ในการดูแลและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น" ผอ.ด้านการ
แพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ กล่าว

สำหรับขั้นตอนการทำงานของ  "หุ่นยนต์จัดยา"  
เริ่มจากรายการยาจะถูกบรรจุบห่อ ทั้งที่เป็นในรูป
ของยาเม็ดรับประทานและรายการยาอื่นๆ   เช่น 
หลอดแก้วบรรจุยาฉีด ขวดยาน้ำ กระบอกฉีดยา 
ยาแผงอะลูมิเนียม ต่อจากนั้นจะมีการกำหนดบาร์โค้ด
และติดฉลากเป็นแต่ละยูนิตโดสก่อนที่ยูนิตโดสเหล่า
นี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในหน่วยจัดเก็บชั่วคราว   เพื่อการ
ค้นคืนในอนาคตและจ่ายยาให้แก่แผนกผู้ป่วยและติด
ป้ายระบุการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน  ทันทีที่แพทย์สั่ง
ยาให้แก่ผู้ป่วย คำสั่งนั้นจะถูกส่งไปยังแผนกเภสัชกรรม  
เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่กระบวนการจ่าย
ยาจะเริ่มต้นขึ้น

ระบบซอฟต์แวร์การจัดการยาจะได้รับคำสั่งยาของผู้ป่วย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเรียงคำสั่งตามลำดับ
ความสำคัญก่อนจะแยกออกเป็น  2 กลุ่ม คือ การจ่าย
ยาอัตโนมัติ และการรับยาด้วยตนเอง   ระบบสามารถ
ดำเนินการจัดหายาเฉพาะในระบบยูนิตโดสให้แก่ผู้ป่วย
ได้ตลอด  24 ชั่วโมง และจัดรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มๆ
โดยใช้วงแหวนพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยป้ายฉลากพร้อม
ข้อมูลผู้ป่วย  รายการยาที่ต้องรับประทานในช่วง  24
ชั่วโมง เวลาการให้ยา  และข้อมูลอื่นๆ  ที่ทางโรงพยาบาล
สามารถกำหนด โดยทั่วไปยาของผู้ป่วยทุกคนจะบรรจุลง
ในรถเข็นและส่งไปยังแผนกผู้ป่วย   และจัดเก็บในห้องยา 
หรือส่งไปที่ห้องพักผู้ป่วยโดยตรง นอกจากนี้ยาที่ถูกส่งคืน
จากแผนกผู้ป่วยสามารถนำกลับเข้าสต็อกยาได้โดยอัตโนมัติ

"หุ่นยนต์จัดยา" เป็นระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ทั่วไปในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา  เนื่องจากประชาชน
ต่างมีความตระหนักถึงปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยากัน
อย่างกว้างขวาง   ด้วยเทคนิคการกำหนดบาร์โค้ดจะช่วย
ลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการจ่ายยาและการให้ยาแก่ผู้ป่วย

มร.แมค  แบนเนอร์  ผู้อำนวยการด้านบริหารของ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล   กล่าว
เสริมว่า   ระบบการจัดการยาแบบอัตโนมัตินี้เป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย  และจะ
ช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอน
ต่างๆ ตั้งแต่การบรรจุ  จัดเก็บ และจ่ายยา ระบบนี้จะช่วย
ให้ผู้ป่วยเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบคุณภาพของโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น.

ที่มาจาก

 โดย Atom ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 มี.ค. 51 15:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,518 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,518 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย art
IP : 125.25.108.***
อยากทำหุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิสช่วยบอกวิธีหน่อย
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กเทพมีนามว่า ทอง
IP : 203.172.139.***

จะประดิษฐ์หุ่นยนต์ลดโลกร้อนไปแข่งขันเเต่บังเอิญว่าประม่ายด้าย

เซ็งเป็ดเลย     

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง