มาดูชุดลูกเสือ-เนตรนารี แบบใหม่ที่จะใช้เร็วๆนี้

ลบ แก้ไข

 

 

ศธ.เตรียมโละชุดลูกเสือ-เนตรนารีที่ใช้มา 63 ปีทิ้ง เตรียมออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบใหม่ 5 ชุด เหลือง เขียวอ่อน โอลด์โรส ฟ้า เทา ตามประเภทลูกเสือ เลิกใช้เครื่องหมายที่เป็นโลหะ เปลี่ยนใช้เครื่องหมายที่เป็นผ้า (Badge) แทน อ้างเพื่อความทันสมัย ยันผู้ปกครองไม่เดือดร้อน เพราะราคาถูกกว่าชุดเก่า 1 เท่าตัว

 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงถือโอกาสยกเลิกชุดลูกเสือ-เนตรนารีที่ใช้มา 63 ปี กำหนดเครื่องแบบใหม่ 5 ชุด โดยให้เหตุผลว่าทำตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.เพื่อให้ทันสมัยเท่าเทียมกับชุดลูกเสือของนานาชาติ

 

 

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานได้ตั้งคณะกรรมการรองรับ ภารกิจตาม พ.ร.บ.ลูกเสือ ขึ้นมาปรับปรุงระบบกิจการลูกเสือให้สอดรับกับ พ.ร.บ.ลูกเสือฉบับใหม่ รวมถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือด้วย เพราะตามมาตรา 51 ระบุให้กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือใหม่นี้ได้ผ่านการประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจาก 4 ภูมิภาคมาแล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานต้องสรุปเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ แห่งชาติก่อน จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องยกร่างเป็นกฎกระทรวงเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย

 

ส่วนเครื่องแบบลูกเสือใหม่ที่คณะทำงานร่างขึ้นนี้ได้รับการปรับ ปรุงให้ทันสมัยขึ้น โดยเลียนแบบจากชุดลูกเสือของหลายๆ ประเทศ ที่นิยมออกแบบชุดลูกเสือให้มีสีสันสดใสเพื่อจูงใจให้นักเรียน อยากเรียนลูกเสือ ลูกเสือแต่ละประเภทจะมีเครื่องแบบแต่งสีกันเพื่อให้สังเกตได้ง่ายกว่า ที่สำคัญจะเลิกใช้เข็ม หรือตราสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็นโลหะ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ปัจจุบันในต่างประเทศเลิกใช้เข็มที่เป็นโลหะ แต่เปลี่ยนมาใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นผ้าปักลงเสื้อแทน มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังใช้เข็มหรือตราสัญลักษณ์ที่เป็นโลหะอยู่

 

นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธานคณะทำงานกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ กล่าวว่า ต่อไปจะไม่มีชุดเนตรนารีแล้ว ทั้งหญิงและชายจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องแบบเดียวกัน เพียงแต่แยกกางเกง กระโปรง โดยเครื่องแบบจะเป็น 5 ชุด ตามประเภทของลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซึ่งเป็นลูกเสือสำรองจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนปกติ เสื้อขาว กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสีดำ ใส่ผ้าผูกคอสีเหลือง หมวกแก็ปสีเหลือง

 

นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เป็นลูกเสือสามัญ จะใส่เสื้อสีเขียวอ่อน กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสีดำ หมวกเบเร่ต์สีเขียวเข้ม ผ้าผูกคอสีเหลือง นักเรียนชั้น ม.4-ม.5 เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะใส่เสื้อสีโอลด์โรส กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสีดำ หมวกเบเร่ต์สีเลือดหมู ผ้าผูกคอสีเหลือง นักเรียนชั้น ม.6

 

รวมทั้งนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ จะใส่เสื้อสีฟ้า กางเกงขายาว หรือกระโปรงสีดำ หมวดเบเร่ต์สีน้ำเงิน ผ้าผูกคอสีเหลือง ส่วนลูกเสืออื่น ๆ ใส่เสื้อสีเทา กางเกงขายาวหรือกระโปรงสีดำ ผ้าผูกคอสี หมวกสี

 

“ชุดลูกเสือใหม่ ประหยัด สะดวก ทันสมัย และไม่อันตราย เครื่องแบบลูกเสือแบบใหม่จะไม่มีเข็ม หรือตราที่เป็นโลหะ ตราสัญลักษณ์ทุกอย่างจะเป็นผ้าเย็บติดกับตัวเสื้อ โดยแขนเสื้อซ้ายจะมีธงชาติและชื่อจังหวัดเย็บติด ส่วนแขนขวาจะมีตราชื่อโรงเรียน กลุ่มกองที่ลูกเสือนั้นสังกัดอยู่ ด้านหน้าจะมีป้ายชื่อและตรารูปหน้าเสือเย็บติดอยู่ หมวกจะไม่ใช้เข็มเช่นกันจะเปลี่ยนเป็นตรารูปหน้าเสือที่ทำด้วยผ้าเย็บติดแทน ส่วนกางเกงและกระโปรงนั้นที่เปลี่ยนมาใช้สีดำเพื่อรองรับกับเครื่องแบบนักเรียน แต่กระโปรงของผู้หญิงนั้นจะทำให้เป็นกระโปรงกางเกงเพื่อความคล่องตัว และเนื้อผ้าของเสื้อจะเปลี่ยนเป็นผ้าบางแทนเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศ” นายเสฏฐนันท์กล่าว

 

 

การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ใช้เครื่องแบบในปัจจุบันมาตั้งแต่ปี 2486 ซึ่งออกแบบโดยนาวาโทหลวงศุภชลาศัย อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรกและอุปนายกสภาลูกเสือแห่งชาติในขณะนั้น โดยเลียนแบบมาจากชุดการแต่งกายของข้าราชการและนักเรียนในขณะนั้น ซึ่งแต่งกายด้วยชุดสีกากี แต่เครื่องแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เครื่องแบบพระราชทานของ ร.6 เพราะว่าเครื่องแบบพระราชทานสมัย ร.6 นั้นจะเป็นเสื้อแขนยาวสีน้ำตาล กางเกงสีดำและถุงเท้ายาวสีดำ ชุดเครื่องแบบใหม่นั้นราคาจะถูกลงกว่าเครื่องแบบในปัจจุบันที่ราคาชุดลูก เสือที่องค์การค้า สกสค.จำหน่ายอยู่ประมาณ 800-1,000 บาท แต่ชุดแบบใหม่จะราคาประมาณ 400 บาทเพราะประหยัดค่าเข็มตราสัญลักษณ์ และที่สำคัญคณะบริหารงานลูกเสือแห่งชาติจะเป็นผู้ตัดเย็บชุดออกมาจำหน่ายเอง จะได้ราคาโรงงาน ชุดลูกเสือใหม่ที่มีตราสัญลักษณ์ลูกเสือนั้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการ ผู้อื่นจะจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้

 

“เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเครื่องแบบลูกเสือใหม่จะมีบทเฉพาะกาลให้มี ผลบังคับใช้หลังจากนั้น 3 ปี เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถใช้เครื่องแบบเก่าไปได้ก่อนตลอด 3 ปีนี้ หรือหากใครจะซื้อชุดใหม่ใช้เลยก็ได้ ปัจจุบันมีนักเรียนประถมและมัธยมเรียนลูกเสือประมาณ 6 แสนคน” นายเสฏฐนันท์กล่าว

 

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่ในช่วงเสื้อผ้าแพงนี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงชุดเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน

 

นายไพศาล สืบศักดิ์วงศ์ นักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากจะเปลี่ยนชุดลูกเสือในระยะปีหรือ 2 ปีนี้ เนื่องจากชุดหนึ่งราคาเฉียด 1,000 บาท เกรงว่าหากกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบให้เปลี่ยนทันที พ่อแม่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้

 

ถ้าเป็นไปได้ควรให้เป็นนักเรียนเข้าใหม่ ส่วนนักเรียนเก่าก็ควรอนุโลมใช้ชุดเดิม ที่สำคัญชุดลูกเสือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดูภูมิฐาน และใช้มาหลายสิบปีแล้ว คงต้องมาดูว่าชุดยังเหมาะสมหรือไม่ เพราะในแต่ละปีจะมีตัวแทนลูกเสือไทยร่วมไปเข้าค่ายหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับลูกเสือต่างประเทศ ถ้าจะเปลี่ยนควรออกแบบให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมหนักๆ ด้วย

 

ผู้ปกครองรายหนึ่งที่มีลูกเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนของรัฐ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชุดเครื่องแบบลูกเสือของนักเรียนเพราะ เครื่องแบบที่ใช้ในปัจจุบันนั้นเหมาะสมดีอยู่แล้ว และมีการแยกนักเรียนชายและหญิง ผ้าพันคอก็มีแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยขึ้น แม้จะมีการให้เวลา 3 ปีให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ แต่ก็คิดว่ายังสร้างภาระและความสิ้นเปลืองให้แก่ผู้ปกครองอยู่ดี

 

นายณัฐกิจ บัวขม ผอ.โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือเพราะที่ใช้กันมานานแล้ว จนบ่งบอกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ดูแล้วบอกได้เลยว่าเป็นลูกเสือไทย ที่สำคัญจะเป็นภาระผู้ปกครองเพราะนักเรียนทุกคนตัดเครื่องแบบลูกเสือใส่ และให้มีการผ่อนส่งได้โดยตัด 1 ชุด ก็อยู่ได้นานมาก แต่เครื่องแบบลูกเสือที่เปลี่ยนใหม่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้นานเหมือนแบบเดิมหรือ ไม่ หลังจากมีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมของลูกเสือก็เงียบลงไป อยากให้ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือให้มากขึ้น

 

          
 

 ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

loading...


โดย Atom ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 51 13:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 50,563 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 50,563 ครั้ง ตอบ 10 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้ช่วยผู้ตรวจการ
IP : 58.8.171.***

คุณเสฏฐนันท์  ผมรู้นะครับ ว่าคุณต้องการเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อประโยชน์อันใด ส่วนตัวผม ผมก็เคยพบ เคยคุยกับคุณหลายครั้ง เอาเป็นว่า ถ้าคุณไม่ชอบเครื่องแบบลูกเสือแบบเก่า คุณก็ไม่ต้องแต่ง ไม่ต้องมาเป็นลูกเสือ ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณก็ได้มาเพราะ ใช้เงินซื้อตำแหน่งมา คุณอ่ะมันแทบจะไม่มีความสามารถทางลูกเสือเลย ถ้าเรื่องเครื่องแบบใหม่ที่คุณเสนอมา ผ่านความเห็นชอบ เงินทองก็จะเข้ากระเป๋าคุณมากมาย

ทุกวันนี้ เวลาไปร่วมงานชุมนุมหรืองานอบรม ผมแทบจะไม่เคยเห็นคุณทำงานอะไรเลย นอกจากยืนสูบไปท์ แอ๊คอาร์ต ไปวันๆ  ขอร้องหล่ะ คุณเป็นนักธุรกิจ ก็เชิญไปหากินที่อื่น อย่ามาหากิน กับกิจการลูกเสือ ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ท่านทรงก่อตั้งมา บาปกรรมมีจริงนะครับ ผมว่าคุณเลิกล้มความคิดเถอะ คุณเสฏฐนันท์        

 

จาก ผู้ช่วยผู้ตรวจการ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ลบ แจ้งลบ
โดย one
IP : 125.24.244.***

ชุดอย่างเดิมเเจ่มเเล้ว เท่ดี เปลี่ยนใหม่ทำไหมเปลืองตัง

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กมหาลัย
IP : 222.123.88.***

มันม่ะค่อยดีหรอกนะที่จะเปลี่ยนนะ

 ชุดแต่เดิมมันก็ดูสง่างามอยู่แล้วอ่ะ

 ชุดลูกเสือเปงชุดที่มีเกียตริ

ไม่ใช่ชุดเพื่อเป็น แฟชั่น ทันสมัย

 ตั้งแต่เรียนมาป่านนี้ก็ไม่เคยได้ยิน

ว่าใครจะมาเป็นอันตรายจากสัญลักษณ์

ที่เป็นแถบโลหะเลยนะ

อย่างเดิมก็เท่ห์อยู่แล้วเชื่อจิ

ลูกเสือนะมิช่ายขนมชั้น จะได้มีหลายสีขนาดนั้น

ลบ แจ้งลบ
โดย ความจิงใจ
IP : 118.172.30.***
ไม่มีอะไรมากมายหลอกนะค่ะเเค่ชุดมันสวยดี
ลบ แจ้งลบ
โดย อาร์ม
IP : 118.174.97.***

ในความเป็นลูกเสือของผม ไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่เพราะ

ชุดที่ใส่อยู่นี่ดีเเละเป็นเอกลักษณ์อยู่เเล้ว

เเละเราจะไปเปลี่ยนตามต่างชาติทำไม เเละไม่เหมือนใคร

เเละสุดท้าย  ชุดลูกเสือปัจจุบันนี้ เป็นที่โดดเด่นที่สุด เเละสง่างามอีก

ต่างหาก-*-*ในความคิดของผม

-*-*-*-*Rover Scout B.J

ลบ แจ้งลบ
โดย ตุดชอบใส่ถุงน่อง
IP : 125.27.20.***

น่จะให้ลูกเสือเนตรนารีทุกคนใส่ถุงน่องและถุงมือ

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กคนหนึ่ง
IP : 124.122.237.***
ทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะ! ไม่เข้าใจ และมันก้อไม่ได้เข้ากันเลยว้อย
ลบ แจ้งลบ
โดย ครูสอนลูกเสือ-เนตรนารี
IP : 203.172.145.***
ไม่ควรเปลี่ยนเพราะเพิ่มภาระให้แก่ผู้ปกครองปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว
ลบ แจ้งลบ
โดย คนไม่ชอบวิชาลูกเสือ
IP : 118.175.152.***

ชุดใหม่ไม่ได้เข้าท่าเลย  ไม่เท่เลย

เหตุผลไม่ดีเท่าไหร่เลยนะ!!

ลบ แจ้งลบ
โดย -
IP : 61.7.235.***

         ชุดใหม่ไม่เท่เลย  ทำไมต้องเปลี่ยน     

          จากเด็กรักชุดเนตรนารี

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง