รับสมัคร นักศึกษา ภาคพิเศษ....ราชภัฎธนบุรี

ลบ แก้ไข

  

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎ ธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ศูนย์ธนบุรีประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2551 เปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 สามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ แรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลาเรียน 17.20 - 20.40 น. หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาเรียน 07.40 - 19.00 น.

ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม

ภาคเรียนที่ 3 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.คณะครุศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

-สาขาวิชาการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

-สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

-สาขาวิชาภาษาจีน

-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชาออกแบบประยุกศิลป์

3.คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

-สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาอุตสากรรมการท่องเที่ยว

-บัญชีบัณฑิต

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

1.ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2.ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

หลักฐานการรับสมัคร

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ

  สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร. 0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014 ส่วนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับนักศึกษาภาคปกติเพิ่ม ในทุกคณะ และทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โทร. 0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014

 

loading...


โดย Atom ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ค. 51 13:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 120,373 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 120,373 ครั้ง ตอบ 19 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Yuranan Janjang
IP : 111.84.34.***
ผมจบ ปวส ช่างยนต์ ต่อคณะอะไรดีครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Naniiz
IP : 202.57.129.***
ภาคพิเศษ รอบวันอาทิตย์ มีผ่อนจ่ายค่าเทอมป่าวคะ? ใครรุ้ช่วยบอกที
ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐกานต์ ม.ราชภัฏธนบุรีกรุงเทพ
IP : 124.121.122.***
รีบสมัครกันนะคับผมก็จบภาคพิเศษที่ราชภัฏธน ดีมากๆอยากให้เรียนกันใครไม่เปิดรับบ่อยคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Bee Brianna Boontham
IP : 14.207.14.***
โทดนะคะ ภาคพิเศษค่าเทอม เท่าไหร่คะ แล้วใช้ระยะเวลาในการเรียนกี่ปีคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ศรุตา ต๋อย
IP : 182.93.216.***
ศูนย์ของราชภัฏธนบุรีมีที่ไหนบ้างค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย เอก
IP : 115.31.137.***
อยากทราบว่าค่าเทอมภาคพิเศษมีให้ผ่อนชำระไหมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย อรนุช
IP : 183.89.97.***
อยากทราบว่าถ้าเรียนภาคสมทบเฉพาะวันอาทิตย์จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ปทุมวัน
IP : 119.31.5.***
อยากทราบว่าเราต้องตัวไปเรียนแบบไหนฮะ ชุดไปรเวทได้ป่าวฮะ
ลบ แจ้งลบ
โดย kukkai32@hotmail.com
IP : 58.9.12.***

ยากทราบค่าเทอม

ภาคพิเศษค่ะ

ว่าประมาณเท่าไร

ลบ แจ้งลบ
โดย sarika_mos@hotmail.com
IP : 124.121.202.***
เรียนภาคค่ำ จ-พฤ อาทิตย์ ต้องแต่งตัวไปเรียนแบบไหนคับ แล้วเรียนจบ. ปวสมาต้องต่อตรีกี่ปีคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ron_nawa_t@hotmail.com
IP : 124.120.233.***

มีแต่การจัดการทั่วไปและการจัดการอุตสาหกรรม

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

ลบ แจ้งลบ
โดย dekdeu-2527@hotmail.com
IP : 58.9.4.***
เรียนเสาร์อาทิตย์มีไหมค่ะ เปิดรับสมัครวันไหน ค่าเทอมประมาณเท่าไหร่(วิทยาการคอมฯ)
ลบ แจ้งลบ
โดย อิบราฮิมโมวิส
IP : 58.9.10.***
อยากเรียนนิเทศ เอก โฆษณา
ลบ แจ้งลบ
โดย honneymoonsweet-poison@hotmail.com
IP : 58.8.190.***
เอ่อ เด็กโควต้ารายงานตัววันไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สา
IP : 58.8.39.***

ค่าเทอม วิทยาการคอม ภาคพิเศษ ราคาเท่าไรครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย แนน
IP : 125.25.252.***

อยากรู้ว่าค่าเทอมสาขาวิชาการโรงแรม

ปีละเท่าไหร่ ช่วยบอกที

ลบ แจ้งลบ
โดย tum
IP : 124.120.243.***

ปี 2552 ราชภัฏธนบุรีจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญาตรีภาคพิเศษ    การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) อีกวันไหนครับ

แล้วเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวมั้ยครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย นรงค์
IP : 61.7.179.***
ปริญญาตรีต่อเนื่องหลัดสูตรบริหารอุตสาหกรรมมีหรือเปล่าครับ ถ้ามีปีหน้าเทอมเเรกเปิดรับเมื่อไหร่ครับ เรียนกี่ปี และเรียนวันใหน เวลาใหนบ้างครับ จะได้เตรียมตัวทันครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย nuy
IP : 61.90.142.***

เมื่อไรราชภัฏธนบุรีจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญาตรีต่อเนื่องเรียนวันอาทิตย์วันเดียวอีกคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง