คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Quaterq
กบในรั้วมหาลัย
จำนวนผู้ติดตาม 2 คน

แพทย์แผนไทย [ No. 5458 ]

มีคนเรียนเยอะมั๊ย         แล้วสอนดีมั๊ยช่วยอธิบายรายละเอียดด้วยคะ


มีน ( อ่าน 5531 | ตอบ 3 ) ( 2008-08-14 13:11:08 ) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 3

ดีคับ

เรียนหมอไทยคับ

TTMedicine

bay ( 2010-03-27 20:26:52 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
หวัดดีคัฟ
นันทศักดิ์ ( 2009-05-22 13:20:11 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1

การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) หรือ การแพทย์แผนโบราณ เป็นความพยายามจะอธิบายภาวะต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งสภาวะปกติ และสภาวะที่ผิดปกติ(เป็นโรค) โดยใช้ทฤษฎีความสมดุลของธาตุต่างๆในร่างกายเข้ามาอธิบาย ผสมผสานองค์ความรู้จากอินเดีย พุทธศาสนา และองค์ความรู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง โดยบรมครูการแพทย์แผนไทย คือ ท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง

การแพทย์แผนไทยอาจหมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและสืบต่อกันมา[1]

การแพทย์แผนไทยอาจจะไม่มีองค์ความรู้ด้านกลไกการเกิดโรค และเทคนิคทางศัลยกรรมมากนัก แต่ต้องมีองค์ความรู้ด้านกลวิธีทางคลินิก เช่น การซักประวัติ และการรักษาด้วยยา เพียงแต่ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ทางคลินิก (Evidence-based clinical knowledge) ซึ่งก็มาจากกฎข้อบังคับตามใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ที่ว่า "มิให้แพทย์แผนไทยกระทำการอันเป็นวิทยาศาสตร์ใด ๆ" นั่นเอง ทำให้ไม่สามารถมีการตั้งสมมุติฐานและวิจัยได้อย่างเต็มที่

ในปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตในสาขาการแพทย์แผนไทยมากขึ้น ซึ่งการแพทย์แผนไทย กับ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ นั้นมีความแตกต่างกันชัดเจน คือ การแพทย์แผนไทย เน้นการวินิจฉัย การรักษา และการจ่ายยา ด้วยหลักการของการแพทย์แผนไทย และจ่ายยาด้วยสมุนไพร เพียงแต่มีข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบตะวันตก ซึ่งต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะเช่นเดียวกัน แต่ขึ้นทะเบียนกันคนละประเภทกัน โดยมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนการแพทย์แผนไทย มีดังนี้

พ่วงการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มาให้ด้วยครับ 

ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้จัดการเรียนการสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นับเป็นการยกระดับการแพทย์แผนไทยให้มีระเบียบ ระบบ และแบบแผนเพิ่มมากขึ้นจากแต่สมัยก่อน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังนี้

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)

ลองเข้าลิ้งค์ดูนะครับ

และขอให้สอบติดครับ

อ.น้อง ( 2008-08-14 17:23:19 ) แจ้งลบ
 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส