พุทธศักราช-จุลศักราช

ลบ แก้ไข

 

การนับพุทธศักราช จุลศักราชยังลักลั่นไม่เข้าใจกัน จึงขออธิบายพอสังเขปดังนี้

พุทธศักราช เป็นปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมาแล้วครบ ๑ ปีเป็น พ.ศ. ๑ การเทียบพุทธศักราช ให้เป็นคริสต์ศักราช (ค.ศ.) ให้นำ ๕๔๓ ไปลบพุทธศักราช ก็จะเป็นคริสต์ศักราช ถ้าเป็นเดือน มกราคมถึงมีนาคมก่อน พ.ศ. ๒๔๘๔ ต้องลบด้วย ๕๔๒ ถ้าต้องการเทียบคริสต์ศักราชให้เป็นพุทธศักราชก็ใช้ตัวเลขดังกล่าวบวกปีคริสต์ศักราช ค.ศ. ๑ ตรงกับ พ.ศ. ๕๔๔ ในการนับจุลศักราช (จ.ศ.) ซึ่งเป็นศักราชที่ใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช ๑๑๘๑ ปี การเทียบจุลศักราชเป็นพุทธศักราชให้เอา ๑๑๘๑ บวกกับ จ.ศ. ก็จะได้เป็นพุทธศักราช เช่น จ.ศ. ๑ จะตรงกับ พ.ศ. ๑๑๘๒ การนับจุลศักราชให้ถือวันเถลิงศก ปัจจุบันคือวันที่ ๑๕ หรือ ๑๖ เมษายนของแต่ละปี เป็นวันขึ้นจุลศักราชใหม่ เช่น ปีนี้ยังคงเป็นจุลศักราช ๑๓๖๙ ไปจนถึงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  การเรียกปีจุลศักราชมีดังนี้
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๑ เรียกว่า เอกศก เช่น ปีมะแมเอกศก จุลศักราช ๑๓๔๑
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๒ เรียกว่า โทศก เช่น ปีวอกโทศก จุลศักราช ๑๓๔๒
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๓ เรียกว่า ตรีศก เช่น ปีระกาตรีศก จุลศักราช ๑๓๔๓
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๔ เรียกว่า จัตวาศก เช่น ปีจอจัตวาศก จุลศักราช ๑๓๔๔
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๕ เรียกว่า เบญจศก เช่น ปีกุนเบญจศก จุลศักราช ๑๓๔๕
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๖ เรียกว่า ฉศก เช่น ปีชวดฉศก จุลศักราช ๑๓๔๖
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๗ เรียกว่า สัปตศก เช่น ปีฉลูสัปตศก จุลศักราช ๑๓๔๗
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๘ เรียกว่า อัฐศก เช่น ปีขาลอัฐศก จุลศักราช ๑๓๔๘
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๙ เรียกว่า นพศก เช่น ปีเถาะนพศก จุลศักราช ๑๓๔๙
 
ถ้าเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชลงท้ายด้วยเลข ๐ เรียกว่า สัมฤทธิศก เช่น ปีมะโรงสัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๓๕๐

'จำเรียง จันทรประภา'

ที่มา : http://www.dailynews.co.th
 

loading...


โดย จาจ้า ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 ม.ค. 51 17:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,990 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,990 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย bom
IP : 118.175.166.***
สวัสดีครับผมbomแล้วคุณละครับชื่ออะไร ถ้าคุณเปิดอ่านแล้วช่วยตอบมาหาผมด้วยว่าชื่ออะไร
ลบ แจ้งลบ
โดย ดเ
IP : 125.26.50.***
ขอบคุณมาก
ลบ แจ้งลบ
โดย dospool
IP : 202.28.78.***

เป็นความรู้ที่ยอดเยี่ยม มาก ๆ ครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง