ทัพเรือ รับนักเรียน จ่าทหารเรือ

ลบ แก้ไข

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้

. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒)

. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ

. เป็นชายโสด อายุ ๑๗ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ มกราคม ..๒๕๓๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ..๒๕๓๕) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ

จะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม..๕๒ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ มกราคม ..๒๕๒๘

ถึง ๓๑ ธันวาคม ..๒๕๓๔)

. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒)

. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ที่แสดงสัญชาติของผู้ให้กำเนิด (ปู่-ย่า–ตา-ยาย)

. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ

. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด นิ้ว จำนวน ๑๒ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน เดือน)

. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร

. ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐.-บาท ดังนี้

.. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร .. 


loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 พ.ย. 51 15:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 37,730 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 37,730 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อนุชา
IP : 203.172.243.***
สมัครสอบปี53 วันไหนครับ จ่าทหารเรือ
ลบ แจ้งลบ
โดย first_theerawut@hotmail.com
IP : 117.47.250.***
ผมสอบภาควิชาการแล้วรอฟังผลสอบตื่นเต้นจัง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่