พลิกโฉมใหม่ม.เอเชียนรื้อหลักสูตรผุดระบบออนไลน์ล้ำยุคระดับโลก

ลบ แก้ไข
                                  พลิกโฉมใหม่ม.เอเชียน รื้อหลักสูตร
                                   ผุดระบบออนไลน์ล้ำยุคระดับโลก


  
พลิกโฉมใหม่ม.เอเชียนรื้อ

มหาวิทยาลัยเอเชียนปรับทัพครั้งใหญ่ ส่ง”ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์” รับหน้าที่อธิการบดี พลิกโฉมนำระบบการเรียนการสอนใหม่แบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้ ผุด “AsianUx” แพลทฟอร์มสำหรับเรียนออนไลน์แบบ “MOOC” ที่กำลังได้รับความนิยมและการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียน สามารถเรียนได้พร้อม ๆ กันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ อธิการบดีดีมหาวิทยาลัยเอเชียน ให้สัมภาษณ์ทีมข่าว Eduzones เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยว่า ปัจจุบัน บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้เข้ามาเป็นเจ้าของใหม่ โดยมี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ตนเองเป็นอธิการบดีคนปัจจุบัน และได้ทำการปรับโครงการการบริหารใหม่ทั้งหมด โดยมีเรื่องที่สำคัญ ๆ คือ การปรับหลักสูตรใหม่ โดยเน้นการเรียนในภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา ซึ่งในส่วนของการเรียนภาคปฏิบัติ(สหกิจศึกษา) นั้น มหาวิทยาลัยได้กำหนดหน่วยกิตถึง 18 หน่วย จากปกติที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะให้แค่ 6 หน่วยกิตเท่านั้น

“ปีนี้เป็นปีแรกที่ม.เอเชียนปรับรูปแบบการเรียนการสอนและหลักสูตรใหม่ โดยต่อไปนี้จะเน้นไปทางวิชาชีพด้านการบริการ และด้านอุตสาหกรรมที่ขาดแคลน เช่นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งหลักสูตรด้านบริการเราจะเน้นเรื่องการครัว การโรงแรม การดูแลสุขภาพ ด้านผู้ช่วยแพทย์และผู้ชวยพยาบาล รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับหลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้จะป้อนสำหรับภาคส่วนที่ขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะ เป้าหมายของม.เอเชียนในการปรับรูปแบบใหม่ครั้งนี้ เรามุ่งหวังที่จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว นักศึกษาต้องมีทักษะที่พร้อมที่จะทำงาน และมีงานทำทุกคน”

ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งจะช่วยปฏิรูปการศึกษาของไทยได้ด้วยนั้น อธิการบดีม.เอเชียนกล่าวว่า ม.เอเชียนได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนำแนวคิดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) การเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blend Learning)  และการเรียนเป็นทีม (Team based Learning) ผ่านเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ที่ทันสมัย

“เราจัดรูปแบบการเรียนสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเรียน หรือทบทวนเนื้อหาการเรียนรู้โดยไม่มีขีดจำกัดเรื่องเวลา ไม่จำกัดเรื่องสถานที่และจำนวนครั้งในการเข้าถึง นั่นคือผู้เรียนสามารถเข้าเรียนซ้ำ และทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการ ส่วนการเรียนในห้องเรียนนั้น จะเป็นการถามตอบกับอาจารย์ และทำแบบฝึกหัด ทำกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ หรือฝึกปฏิบัติร่วมกับเพื่อนนักศึกษาเป็นทีม” อธิการบดีม.เอเชียนกล่าวและว่า...

เป็นข่าวดีสำหรับวงการศึกษาไทยที่ในขณะนี้ทีมผู้บริหารม.เอเชียนได้จัดทำ AsianUx ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มสำหรับการเรียนออนไลน์ที่ปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกต่างใช้แพลทฟอร์มนี้ในการเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกได้เข้าไปเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ AsianUx นั้น จะเป็นแพลทฟอร์มแบบ MOOC (Massive Open Online Course) ที่พัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์รหัวเปิดชื่อ edX โดย MOOC นั้นจะเป็นรายวิชาหรือคอร์สออนไลน์ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจจำนวนมากเข้ามาเรียนพร้อมๆ กัน อาจจะเป็นแสนหรือสองแสนคนเข้ามาเรียนได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

จุดเด่นที่สุดของ MOOC ที่ทั่วโลกยอมรับคือ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแบบหนึ่ง โดยผู้สอนจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ผู้เรียนสามารถเปิดดูได้ไม่มีข้อจำกัด ตรงนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนจำนวนมากได้ และหากรัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของระบบนี้และนำไปปรับใช้ ตนเชื่อว่าเราจะสามารถปฏิรูปการศึกษาของไทยเราได้อย่างตรงจุด หรือหากมีสถาบันการศึกษาของไทยเรานำระบบนี้ไปใช้อย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่าง จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มศว มหิดล หรือ ม.รังสิต ศรีปทุม นำไปทำเป็น จุฬาฯX ธรรมศาสตร์X มหิดลX รังสิตX ต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อนั้นประชาชนชาวไทยก็จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากและทัดเทียมกันยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็สามารถทำได้ เช่นสพฐ.นำครูเก่ง ๆ มาทำรูปแบบ  MOOC หลาย ๆ วิชาที่สำคัญ ๆ แล้วให้เด็กทั่วประเทศเข้าไปเรียนรู้ได้  ต่อไปมาตรฐานการศึกษาของเราจะยกระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว” อธิการบดีม.เอเชียนกล่าว

                            พลิกโฉมใหม่ม.เอเชียนรื้อ

ในส่วนของการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของม.เอเชียนนั้น อธิการบดีม.เอเชียนกล่าวว่า ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์จากไทยและต่างชาติทั้ง อังกฤษ แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา มีเพื่อนนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ท่ามกลางบรรยากาศกว้างขวางกว่า 200 ไร่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้นักศึกษาได้ทุ่มเทกับการเรียนและการวิจัยอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีทุนการศึกษามอบให้แบบไม่จำกัดจำนวน โดยผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาข้อมูลและสมัครเข้าศึกษาต่อ ได้ที่ http://www.asianu.ac.th/ นอกจากนี้ยังสามารถสมัครลงทะเบียนเรียนกับ AsianUx  ได้ที่ https://asianux.academy 
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ก.พ. 58 10:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,782 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,782 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง