ทุนเรียน2ปีได้2ปริญญา"ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ"รับถึง16มี.ค.นี้

ลบ แก้ไข
            ทุนเรียน 2 ปี ได้ 2 ปริญญา "ศศินทร์-วิศวฯจุฬาฯ" รับถึง16มี.ค.นี้
                
ทุนเรียน2ปีได้2ปริญญาศศิ

หลักสูตร Sasin Chula Engineering Dual Master’s Degree Program โดย "ศศินทร์ - วิศวฯ จุฬาฯ" ร่วมมือจัดทำเพื่อเพิ่มความรู้รอบด้าน เรียน 2 ปี จบแล้วได้รับ 2 ปริญญาพร้อมให้ทุนการศึกษา กำลังเปิดรับสมัครจนถึง 16 มีนาคมนี้เท่านั้น
 
ศศินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  บริหารสองหลักสูตรร่วมกันภายใต้ชื่อหลักสูตร Sasin Chula Engineering Dual Master’s Degree Program (SCE) เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบตรีวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ เข้าศึกษาต่อโทด้านการบริหารจัดการและวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 2 ปี จบแล้วได้รับ 2 ปริญญา พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่หลากหลาย  รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและภาคธุรกิจ เปิดสอนปี 2558

ศ.ดิพัค ซี เจน  ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ เปิดเผยถึงหลักสูตร Sasin Chula Engineering Dual Master’s Degree Program ว่า เนื่องจากการศึกษาทางด้านบริหารและจัดการในปัจจุบันครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  เภสัชศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำเป็นต้องเรียนรู้วิชาการบริหาร หากเปิดหลักสูตรที่สามารถเรียนทั้ง 2 สาขาควบคู่กันไป จะช่วยสร้างศักยภาพให้กับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้เป็นอย่างดี  โครงการนี้นับเป็นโครงการแรกสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้สามารถเรียนปริญญาโททางวิศวกรรมควบคู่ไปกับเรียน MBA ที่ศศินทร์ โครงการต่อไปจะเปิดรับสมัครผู้ที่จบทางด้านเภสัชศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นโครงการต่อเนื่องในอนาคต

 “ศศินทร์ถือว่าโครงการนี้เป็นนวัตกรรมสำหรับโลกของการศึกษา เพราะหลักสูตรสหสาขาเป็นการศึกษาสำหรับอนาคต การควบรวมการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมกับวิชาการบริหารธุรกิจ เพื่อต้องการให้ผู้ที่มีเป้าหมายจะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กร  ต้องเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยและเข้าใจในสาขาวิชาต่าง ๆ  โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ศศินทร์ร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี         การนำวิชาการที่เข้มข้นทั้งจากศศินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  เข้ามารวมกันทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาสภาพความเป็นจริงด้านต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม  จะมีโอกาสได้เข้าไปทำงานร่วมกับหลากหลายบริษัทที่ร่วมมือกับโครงการนี้ หรือดำเนินโครงการเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆในบริษัทดังกล่าว”  ศ. ดิพัค  ซี เจน กล่าว

ศ. ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาฯ  เปิดเผยถึงปัญหาในการทำธุรกิจและการประกอบอาชีพในปัจจุบันนี้ว่า  เกิดจากความซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาดโลก ภาคธุรกิจต้องการคนที่มีความรอบรู้ในทุกด้าน คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ โดยนำสองหลักสูตรมารวมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เรียนต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกันกับด้านการบริหารจัดการ  ที่ผ่านมาเมื่อจบการศึกษา บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนไม่น้อยศึกษาต่อเพิ่มเติม เช่น การเงิน  การบริหารจัดการ  และสาขาอื่นๆ การเปิดโปรแกรมดังกล่าวนับว่าเป็นนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในเชิงกว้างอย่างเป็นทางการครั้งแรกของจุฬาฯ  และของประเทศ   โครงการนี้จะสามารถผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพ  เป็นการรวมสองหลักสูตรครั้งแรกของไทยที่มีการควบสองปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์กับบริหารธุรกิจ   โดยมีองค์กรธุรกิจ ต่าง ๆ ขนาดใหญ่เข้าร่วมในโครงการด้วย 

“เราต้องการผลิตคนที่มีโอกาสเลือกอาชีพได้หลากหลาย  จบสาขาไหนไม่จำเป็นต้องทำงานเฉพาะอาชีพนั้น แต่จะต้องพัฒนาตนเองต่อยอดในการทำงานได้  เนื่องจากคนที่มีความรู้และความสามารถหลากหลาย จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้า และสามารถแข่งขันกับสังคมในระดับนานาชาติได้     เมื่อนำหลักสูตรทั้งสองมารวมกันจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ นับเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้เรียน” ศ.ดร.บัณฑิต กล่าว           

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้ความเห็นว่าการบริหารสองหลักสูตรร่วมกันดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ต้องเน้นเรื่องการตลาดและบริการ เนื่องจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้ตลาดใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น หากสถาบันการศึกษายังสอนแบบเดิม ๆ บุคลากรจะได้รับการพัฒนาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด  ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต ทั้งนี้ Sasin Chula Engineering Dual Master’s Degree Program จะรับสมัครจากผู้ที่จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างต่ำสองปี สามารถต่อยอดในโปรแกรมนี้ได้  ผู้เรียนจะได้รับปริญญาบัตรสองใบ ทั้ง MBA จากศศินทร์ และปริญญาโทด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ   

Sasin Chula Engineering Dual Master's Degree Program Scholarships and Fellowships ยังให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน และทุนการศึกษาบางส่วนแก่ผู้ขอรับทุนที่มีผลการศึกษาดีเลิศและมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง และได้เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสมัครขอทุนได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ทั้งนี้เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2558 จะเริ่มการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  
ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sasin.edu/  http://www.sasin.edu/programs/mba และ http://www.eng.chula.ac.th/en 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.085-832-7700, 0-2218-8356, 0-2218-6833 , 0-2218-4052
...............
ภาพจาก-http://www.sasin.edu/programs/mba/index.html#.VH6q-NKsV8E
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 มี.ค. 58 22:12 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,419 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,419 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง