ครู-นักเรียนประกวดStop Motionชิงทุนสสส.

ลบ แก้ไข
 
                             ชวนครู-นักเรียน ประกวด 
Stop Motion ชิงทุนสสส.
                      ครู-นักเรียนประกวดStop M

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน  นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวด  Stop Motion  ชิงรางวัลและทุนการศึกษาโดยมีรายละเอียดกติกาดังนี้ 

1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในหัวข้อ Change ดังนี้ <(ได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
           1.1  คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร
           1.2  คุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร
           1.3  คุณจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้อย่างไร
2. Stop Motion ที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมในการสร้างได้หลากหลาย เช่น  Adobe Premiere Pro, Sony Vegus, Proshow ฯลฯ แต่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์หรือฟรีแวร์เท่านั้น มิฉะนั้นผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งในนามทีม โดยใน 1 ทีมต้องประกอบด้วยครู/อาจารย์ 1 คนและนักเรียน จำนวนสมาชิกในทีมรวมครูไม่เกิน10 คน (ต้องเป็นโรงเรียนเดียวกัน) แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการทำ Stop Motionโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
5. ลักษณะของชิ้นงาน Stop Motion ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
           5.1  ผลงานจะต้องมีความยาวเฉพาะเนื้อเรื่องไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที
           5.2  ผลงานมีปกหน้าและบนปกใส่โลโก้ 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  และ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเอง เช่น เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ ฯลฯ จะต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน
           5.3  กำหนดให้ไฟล์ชิ้นงานต้นฉบับเป็น ไฟล์วิดีโอ สกุล MPG, MP4,  FLV, AVI หรือ MOV เท่านั้น
ความละเอียดอย่างน้อย 720 x 576 Pixel และสามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างชัดเจนในเวลาที่ รวดเร็วเหมาะสม                       
6. ต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยใช้เผยแพร่หรือส่งประกวดในเวทีอื่นแล้วมาส่ง  
หากกรรมการฯ สืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์/ถอดถอนจากรางวัลในทันที
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด  
8. รางวัล เป็นดังนี้
          รางวัลที่ 1 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน)
          ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับทีม
          รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน)
          ทุนการศึกษา 10,0000 บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับทีม
          รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน)
          ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับทีม
          รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล   
9. เกณฑ์การตัดสิน
          9.1 องค์ประกอบด้านเนื้อหา (35 คะแนน)
          9.2 องค์ประกอบด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (35 คะแนน)
          9.3 องค์ประกอบด้านเทคนิคการนำเสนอสื่อ (30 คะแนน)
10. กำหนดการรับสมัคร ส่งผลงานตัดสิน และมอบรางวัล
          เปิดรับสมัครและรับผลงาน ตั้งแต่13 กุมภาพันธ์  – 20 เมษายน 2558
          โดยส่งภาพถ่ายหรือสแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วมาที่อีเมล: ttstopmotion@gmail.com
          ผู้สมัครจะต้องส่งไฟล์แนวคิดของเรื่องและ Storyboard, ไฟล์ผลงาน Stop Motion รวมใส่ในแผ่น CD หรือ DVD พร้อมใบสมัครตัวจริงที่กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว มายังมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558  (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

*** ส่งใบสมัครตัวจริงและผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ตามที่อยู่นี้ ***
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ส่งผลงาน Stop Motion)
723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C15 
ซอย เจริญนคร 15A  ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

ประกาศผลและมอบรางวัล ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ประกาศผลทาง Facebook : TT – TeacherTraining on Media Literacy

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณชญาวดี โทร.08-329-72265 หรืออีเมล: ttstopmotion@gmail.com


ดาวน์โหลดกติการการประกวดประกวด Stop Motion ประจำปี 2558 ในหัวข้อ Change
ดาวน์โหลดใบสมัครประกวด Stop Motion ประจำปี 2558 ในหัวข้อ Change
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 มี.ค. 58 21:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,494 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,494 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง