สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน

ลบ แก้ไข
                   สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรียนระยะสั้น-ทุนป.ตรี-โทที่ประเทศจีน
                   สถาบันขงจื่อมอบทุนไปเรีย

สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ จัดสรรทุนการศึกษาระยะสั้นและทุนระดับปริญญาตรี-โทแก่บุคคลทั่วไป ศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย ค่าใช้จ่าย HANBAN รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพส่วนค่าตั๋วเครื่องบินและอื่นๆ ผู้ขอทุนต้องรับผิดชอบเอง

มีรายละเอียดดังนี้

1.ประเภททุนการศึกษา
1.1 ทุนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา
 - สำหรับผู้มีผลการสอบ HSK ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 (120 คะแนน) และผลการสอบHSKK (การสอบพูด)ระดับต้น (40คะแนน) (ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารดาวน์โหลด “รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จัดสรรทุน”)
1.2 ทุนระยะสั้น 1 ปีการศึกษา
 - สำหรับผู้มีผลการสอบ HSK ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 (180 คะแนน) และผลการสอบHSKK (การสอบพูด)ระดับต้น (60คะแนน) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเวินโจว และมหาวิทยาลัยการแพทย์เวินโจว
1.3 ทุนระดับปริญญาตรี ศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ระยะเวลา 4 ปี
 - สำหรับผู้มีผลการสอบ HSK ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 (180 คะแนน) และผลการสอบHSKK (การสอบพูด)ระดับกลาง (40คะแนน) (อายุไม่เกิน 20 ปี) (ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารดาวน์โหลด “รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จัดสรรทุน”)
1.4 ทุนระดับปริญญาโท ศึกษาด้านการสอนภาษาจีน
 - สำหรับผู้มีผลการสอบ HSK ไม่ต่ำกว่า ระดับ 5 (180 คะแนน) และผลการสอบHSKK (การสอบพูด)
ระดับกลาง (50คะแนน) (ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารดาวน์โหลด “รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จัดสรรทุน”)

2.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 16-35 ปี
2. มีผลการสอบ HSK แบบใหม่
 3. มีผลการสอบ HSKK (การสอบพูด)

3.ขั้นตอนการสมัคร
3.1 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาและกรอกใบสมัครออนไลน์ที่

http://cis.chinese.cn (孔子学院奖学金申请表) (ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านด้วย) - ในช่อง 推荐单位 ให้ระบุ: 泰国东方大学孔子学院 - ในช่อง 推荐人 ให้ระบุ : Ms.Chen Suyun 电话:66-38102603,传真:66-38394409

*หมายเหตุ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกดบันทึกเท่านั้น(保存) ห้ามกดส่ง(提交) เพราะยังมีเอกสารที่ต้องอัพโหลดอีกหรืออาจมีข้อมูลที่ต้องแก้ไข

3.2 ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตัวเองที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

4.เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
4.1 ผู้สมัครต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์และกรอกใบสมัครที่ http://cis.chinese.cn
พร้อมทั้งทำการอัพโหลดเอกสารดังนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย
 • ผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระบบใหม่ และการสอบพูด HSKK (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี)
 • หนังสือแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดหรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาจากสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ)
 • แผนการศึกษา (学习计划)
- ทุนระยะสั้น 1 ภาค และ 1 ปีการศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 500 ตัวอักษร
- ทุนระดับปริญญำตรีและปริญญาโท จำนวนไม่ต่ำกว่า 800 ตัวอักษร
 • พร้อมทั้งหนังสือรับรอง (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป จำนวน 2 ท่าน (เฉพาะผู้ที่ขอทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทเท่านั้น)
*หมายเหตุ หากมีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาครบตามจำนวน ทางสถาบันจะปิดการรับสมัครทันที
 และโปรดติดตามประกาศการปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาทางเว็ปไซด์ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา และFacebook

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-102602-03 E-mail : confuciusbuu@hotmail.com
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.confucius.buu.ac.th และ www.facebook.com/confuciusbuu
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 มี.ค. 58 16:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,689 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,689 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง