ทุนเรียนป.โทวิศวะ"สวทช.-Tokyo Tech"

ลบ แก้ไข

                                สวทช.จับมือTokyo Tech มอบทุนเรียนป.โทวิศวะ
                                    
สวทช.จับมือTokyo Techมอบ

สวทช.ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech)เปิดรับสมัครหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ TAIST - Tokyo Tech มีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร 

๑. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)

๒. เทคโนโลยี สารสนเทศและ การ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว
(Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)

๓. วิศวกรรมสิ่ง แวดล้อม ขั้น สูงและยั่งยืน
(Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)

มีทุนการศึกษามอบให้ประมาณ ๓๐ ทุน 
ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศ ญี่ปุ่น (โดยการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.) และนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม

** ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่า หน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด ๒ ปี ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด **

เปิดรับใบสมัคร : บัดนี้ – 8 มิถุนายน 2558 (ผ่าน ทางเว็บไซต์)

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโทรศัพท์ ๐-๒๕๖๔-๘๐๑๖-๘ หรือ taist@nstda.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/
 

 



loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 พ.ค. 58 21:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,335 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,335 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง