ทุนเด่นระดับม.ปลายสายสามัญ-สายอาชีพ...เพียบ!

ลบ แก้ไข
 
ทุนเด่นระดับม.ปลายสายสามัญ-สายอาชีพ...เพียบ!
ทุนเด่นระดับม.ปลายสายสาม

รวมทุนเด็ดและทุนเด่น ๆ ในสัปดาห์นี้ ยังมีมาให้จำนวนมากจริง ๆ พอ ๆ กับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนทุกชนิดที่คัดสรรมาแนะนำกันนี้เป็นทุนที่มอบให้เด็กไทยโดยเฉพาะ โดยในระดับม.ปลายเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีส่วนใหญ่จะมีให้แบบเรียนฟรี ๆ กันทั้งนั้น มัวช้าอยู่ใย เข้าไปติดตามกันเลยครับ...

แจกทุนกว่า10ประเภท!เรียนปริญญาตรีที่ม.พายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับผู้ที่จบระดับ ปวส. เข้าเรียนต่อปริญญาตรีได้ทันที ในโครงการ Payap Admissions Fair หลักสูตรเทียบโอน พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้มากกว่า 10 ประเภท

โดยเปิดรับสมัคร 8-12 มิถุนายน 2558 พร้อมรับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพยังมีทุนมอบให้ในอีกหลายประเภท

ข้อมูลทุนการศึกษา
เปิดรับทุนการศึกษาดังนี้
- ทุนเรียนดีเยี่ยม
-ทุนเรียนดี
-ทุนโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ
-ทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
-ทุนการศึกษาโรงเรียนในเครือคริสตจักรในประเทศไทย
-ทุนเยาวชนคริสตจักรภาคที่ 1-19
-ทุนเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพายัพ
-ทุนแก่ผู้นำท้องถิ่น
-ทุนสำหรับผู้สอบผ่านระบบโควตาภูมิภาค
-ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ
-ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอน

ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/scholarship58.html

ทุนคุรุทายาท8,106ล้านบาทสกอ.ดันเข้าครม.ต้นมิ.ย.นี้

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า สกอ.มีโครงการที่สำคัญ ที่อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอและอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรี(ครม.) คือโครงการคุรุทายาท ที่จะผลิตครูสาขาวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาขาวิชาชีพ ในพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู  โดย สกอ.ขอรับงบฯเพื่อดำเนินโครงการ 15 ปี วงเงิน 8,106  ล้านบาท ประกอบด้วยเป็นทุนการศึกษา 3,451 ล้านบาท  งบพัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นครู  4,260 ล้านบาท  และงบการบริหารโครงการ 395 ล้านบาท  คาดว่าจะเสนอ ครม.ในต้นเดือนมิถุนายนนี้ และดำเนินการได้ทันที“

ทั้งนี้ สกศ.ได้จัดทำหลักการเบื้องต้นโครงการคุรุทายาท ซึ่งเป็นโครงการผลิตครูตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2572 เสร็จแล้ว โดยหลักสูตรที่ใช้ดำเนินการ มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพครู และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปีของคุรุสภา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ยกเว้นวิชาชีพครู เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพครู และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สำหรับสาขาวิชาที่จะผลิต ได้แก่ สาขาวิชาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ศิลปะ ดนตรี และสาขาวิชาชีพ เช่น ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทุนนี้มีเงื่อนไขผูกพัน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมระหว่างเรียนและประกันการมีงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาและพื้นที่ขาดแคลน ตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด โดยบรรจุเข้ารับราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนรูปแบบนี้จะเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ พื้นที่ที่ขาดแคลนครูมาก พื้นที่ชายขอบ พื้นที่ในเขตพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดปัญหาขาดครูในพื้นที่ที่ไม่มีใครอยากไปเป็นครู อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาโยกย้ายภายหลังการบรรจุเข้ารับราชการด้วย และ 2.ประกันการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาและพื้นที่ขาดแคลนตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด โดยการบรรจุเข้ารับราชการครู ในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูในสังกัดสพฐ.และสอศ.ตามภูมิลำเนาของนักศึกษา หรือตามที่หน่วยงานผู้ใช้งานกำหนด

 

10ประเทศ!แสตมฟอร์ดเปิดลุ้นรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน

แสตมฟอร์ดชวนน้องๆ ม.ปลาย โกอินเตอร์ไปกับโอกาสการศึกษาต่างประเทศทั่วโลก สนุกกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนต่างแดน 10 ประเทศใน 3 ทวีป จากเครือข่าย 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำใน ยุโรป ออสเตรเลีย และจีน ด้วยค่าเล่าเรียนเท่ากับการเรียนที่เมืองไทย

พบกันที่ ม. นานาชาติแสตมฟอร์ด

 - วิทยาเขตกรุงเทพฯ: วันที่  2-4 มิถุนายน 2015

- วิทยาเขตหัวหิน: วันที่ 6 มิถุนายน 2015

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงาน!!  ลุ้นรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศที่เลือก จำนวน 10 ทุน*

กิจกรรม:

09.00 – 09.30:    ลงทะเบียน
09.30 – 11.00:    รับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Office of International Affairs ที่จะมาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ทั้ง 10 ประเทศ
11.00 – 12.00:    แชร์ประสบการณ์จากนักศึกษาแสตมฟอร์ด นักศึกษาต่างชาติ ที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยน
12.00 – 13.00:    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00:    รับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Office of International Affairs ที่จะมาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ทั้ง 10 ประเทศ

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือ โทร.02-769-4000

*สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วันนับจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรม เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.stamford.edu/th

มอบทุนเรียนซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ว.เทคโนโลยีสยามรับด่วนไม่จำกัด

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษา 50%ให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้ที่เรียนในหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน คณะเทคโนโลยี

ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ด้วยว่า ในขณะนี้ วิทยาลัยฯ กำลังทำการเปิดรับน้อง ๆ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยรับคนที่จบชั้นม.6 และปวช. ซึ่งสำหรับน้องม.6จะรับคนที่จบสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ และหากเป็นสายศิลป์-ภาษาแต่อยากเรียนก็จะต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมก่อนเข้าศึกษา
 
สำหรับประเภทของทุนนั้น คณบดีคณะเทคโนฯ ชี้แจงว่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ทุนประเภทที่ 1 ผู้ที่จะขอทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ทุนนี้จะได้รับฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนทุนประเภทที่ 2 จะเป็นทุนในโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทุนค่าที่พัก ค่าตำราเรียน ค่าครองชีพ เสื้อช็อป และเครื่องคำนวณทางวิศวกรรม และสุดท้ายทุนประเภทที่ 3 หากชำระด้วยเงินสด จะได้รับส่วนลด 50% ในปีการศึกษาแรก
 
“จำนวนทุนที่จะให้ไม่จำกัด ทั้งนี้หากทุนประเภทที่ 1 มีน้อง ๆ ที่เข้าข่ายมายื่นขอและมีคุณสมบัติผ่าน เราก็จะให้ทั้ง 87 ทุน(ประเภททุน 87 พรรษาพระบิดาเทคโนโลยีไทย) เนื่องจากโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษาบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย รวมทั้งวิทยาลัยฯต้องการส่งเสริมและพัฒนาคนที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เขาได้มีความรู้ มีทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต ซึ่งวิทยาลัยฯเองเชื่อมั่นว่าถ้าน้อง ๆ เหล่านี้ตั้งใจจริงในการเรียนสายอาชีพ ก็จะสามารถมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงต่อไปอย่างแน่นอน โดยจากสถิติการมีงานทำของนักศึกษาที่เรียนเทคโนโลยีนั้น พบว่าเมื่อดู 3 ปีย้อนหลัง นักศึกษาเรามีงานทำ 100 % ก็น่าจะทำให้มั่นใจได้ว่า จบมาแล้วอนาคตสดใส ก็อยากฝากน้อง ๆ โดยเฉพาะม.6ไว้ว่าการเรียนในสายอาชีพนั้นค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงอย่างที่คิด แต่อาจจะถูกกว่าไปเรียนในมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งเสียด้วยซ้ำ และการเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการควบคู่กับด้านวิชาการอย่างเข้มข้น จบออกมาไม่ต้องไปฝึกอบรมหรือเสียเวลาศึกษาดูงาน แต่จะสามารถลงมือทำงานได้เลย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมากครับ”
“สำหรับทุนสาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานเป็นวิชาชีพในอนาคต และจะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้เล็งเห็นความสำคัญ และหลักสูตรของเราได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยฯ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในและภายนอก เรามีความพร้อมทั้งบุคลากรและสถานที่เรียนโดยวิทยาลัยมีสนามบินเป็นของตัวเองที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเนื้อที่กว่า 400 ไร่
น้องๆ ที่สนใจสมัครเรียนได้รับทุนเป็นส่วนลดทันที่ 50 ปีแรก สมัครด่วนไม่จำกัดจำนวนครับ” ดร.ฐกฤต กล่าวสรุป
 
สำหรับน้อง ๆ หรือผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 0 2878 5003หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://technology.siamtechu.net/

ศธ.เร่งดัน
11,500 ทุน-ครูคุรุทายาทหนุนเด็กสายอาชีพแจ้งเกิด

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ" และบรรยายพิเศษ “นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ.เป็นอย่างมาก นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) เช่น ระบบขนส่งทางรางที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระบบบริหารจัดการน้ำ้ ระบบกำจัดขยะ เศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งในช่วงปลายปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว เรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงาน เศรษฐกิจ และการค้าจะกระจายตัวไปทั่วภูมิภาคอย่างแน่นอน ทุกเรื่องที่กล่าวมาจำเป็นจะต้องใช้บุคลากรหรือแรงงานที่มีฝีมือ จึงต้องมีการเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับงาน รวมทั้งการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ มีทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

 "สำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทั้งระบบ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สอศ. ได้แก่ โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (Technician & Technologist Scholarship : 2TS) เดิมเป็นทุนของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนสายอาชีพ เป็นโครงการระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2558-2572) รวมทั้งสิ้น 11,500 ทุน จำแนกเป็นทุนในประเทศ จำนวน 3,500 ทุน และทุนต่างประเทศ จำนวน 8,000 ทุน เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับมาทำงานที่ตรงกับสาขาที่เรียนให้กับรัฐบาล และส่วนหนึ่งจะกลับมาเป็นครูช่างในสายอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาไปสู่ผู้เรียนต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการคุรุทายาท เป็นโครงการผลิตครูของกระทรวงศึกษาธิการที่เคยดำเนินการมาในอดีตเพื่อ