ทุนเด่นระดับม.ปลายสายสามัญ-สายอาชีพ...เพียบ!

ลบ แก้ไข
 
ทุนเด่นระดับม.ปลายสายสามัญ-สายอาชีพ...เพียบ!
ทุนเด่นระดับม.ปลายสายสาม

รวมทุนเด็ดและทุนเด่น ๆ ในสัปดาห์นี้ ยังมีมาให้จำนวนมากจริง ๆ พอ ๆ กับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุนทุกชนิดที่คัดสรรมาแนะนำกันนี้เป็นทุนที่มอบให้เด็กไทยโดยเฉพาะ โดยในระดับม.ปลายเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีส่วนใหญ่จะมีให้แบบเรียนฟรี ๆ กันทั้งนั้น มัวช้าอยู่ใย เข้าไปติดตามกันเลยครับ...

แจกทุนกว่า10ประเภท!เรียนปริญญาตรีที่ม.พายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับผู้ที่จบระดับ ปวส. เข้าเรียนต่อปริญญาตรีได้ทันที ในโครงการ Payap Admissions Fair หลักสูตรเทียบโอน พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้มากกว่า 10 ประเภท

โดยเปิดรับสมัคร 8-12 มิถุนายน 2558 พร้อมรับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพยังมีทุนมอบให้ในอีกหลายประเภท

ข้อมูลทุนการศึกษา
เปิดรับทุนการศึกษาดังนี้
- ทุนเรียนดีเยี่ยม
-ทุนเรียนดี
-ทุนโครงการพัฒนานักศึกษาความสามารถพิเศษ
-ทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
-ทุนการศึกษาโรงเรียนในเครือคริสตจักรในประเทศไทย
-ทุนเยาวชนคริสตจักรภาคที่ 1-19
-ทุนเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยพายัพ
-ทุนแก่ผู้นำท้องถิ่น
-ทุนสำหรับผู้สอบผ่านระบบโควตาภูมิภาค
-ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ
-ทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอน

ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/scholarship58.html

ทุนคุรุทายาท8,106ล้านบาทสกอ.ดันเข้าครม.ต้นมิ.ย.นี้

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า สกอ.มีโครงการที่สำคัญ ที่อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอและอนุมัติ จากคณะรัฐมนตรี(ครม.) คือโครงการคุรุทายาท ที่จะผลิตครูสาขาวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาขาวิชาชีพ ในพื้นที่ที่เป็นความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู  โดย สกอ.ขอรับงบฯเพื่อดำเนินโครงการ 15 ปี วงเงิน 8,106  ล้านบาท ประกอบด้วยเป็นทุนการศึกษา 3,451 ล้านบาท  งบพัฒนาศักยภาพและทักษะความเป็นครู  4,260 ล้านบาท  และงบการบริหารโครงการ 395 ล้านบาท  คาดว่าจะเสนอ ครม.ในต้นเดือนมิถุนายนนี้ และดำเนินการได้ทันที“

ทั้งนี้ สกศ.ได้จัดทำหลักการเบื้องต้นโครงการคุรุทายาท ซึ่งเป็นโครงการผลิตครูตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2572 เสร็จแล้ว โดยหลักสูตรที่ใช้ดำเนินการ มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพครู และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปีของคุรุสภา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ยกเว้นวิชาชีพครู เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพครู และได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สำหรับสาขาวิชาที่จะผลิต ได้แก่ สาขาวิชาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ศิลปะ ดนตรี และสาขาวิชาชีพ เช่น ก่อสร้าง ไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทุนนี้มีเงื่อนไขผูกพัน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมระหว่างเรียนและประกันการมีงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาและพื้นที่ขาดแคลน ตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด โดยบรรจุเข้ารับราชการครู ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนรูปแบบนี้จะเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจ พื้นที่ที่ขาดแคลนครูมาก พื้นที่ชายขอบ พื้นที่ในเขตพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดปัญหาขาดครูในพื้นที่ที่ไม่มีใครอยากไปเป็นครู อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาโยกย้ายภายหลังการบรรจุเข้ารับราชการด้วย และ 2.ประกันการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาและพื้นที่ขาดแคลนตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด โดยการบรรจุเข้ารับราชการครู ในสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูในสังกัดสพฐ.และสอศ.ตามภูมิลำเนาของนักศึกษา หรือตามที่หน่วยงานผู้ใช้งานกำหนด

 

10ประเทศ!แสตมฟอร์ดเปิดลุ้นรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน

แสตมฟอร์ดชวนน้องๆ ม.ปลาย โกอินเตอร์ไปกับโอกาสการศึกษาต่างประเทศทั่วโลก สนุกกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนต่างแดน 10 ประเทศใน 3 ทวีป จากเครือข่าย 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำใน ยุโรป ออสเตรเลีย และจีน ด้วยค่าเล่าเรียนเท่ากับการเรียนที่เมืองไทย

พบกันที่ ม. นานาชาติแสตมฟอร์ด

 - วิทยาเขตกรุงเทพฯ: วันที่  2-4 มิถุนายน 2015

- วิทยาเขตหัวหิน: วันที่ 6 มิถุนายน 2015

สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงาน!!  ลุ้นรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศที่เลือก จำนวน 10 ทุน*

กิจกรรม:

09.00 – 09.30:    ลงทะเบียน
09.30 – 11.00:    รับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Office of International Affairs ที่จะมาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ทั้ง 10 ประเทศ
11.00 – 12.00:    แชร์ประสบการณ์จากนักศึกษาแสตมฟอร์ด นักศึกษาต่างชาติ ที่เข้าโครงการแลกเปลี่ยน
12.00 – 13.00:    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00:    รับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน Office of International Affairs ที่จะมาให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ทั้ง 10 ประเทศ

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือ โทร.02-769-4000

*สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนภายใน 7 วันนับจากวันที่เข้าร่วมกิจกรรม เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.stamford.edu/th

มอบทุนเรียนซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน ว.เทคโนโลยีสยามรับด่วนไม่จำกัด

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษา 50%ให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้ที่เรียนในหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน คณะเทคโนโลยี

ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ด้วยว่า ในขณะนี้ วิทยาลัยฯ กำลังทำการเปิดรับน้อง ๆ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยรับคนที่จบชั้นม.6 และปวช. ซึ่งสำหรับน้องม.6จะรับคนที่จบสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ และหากเป็นสายศิลป์-ภาษาแต่อยากเรียนก็จะต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมก่อนเข้าศึกษา
 
สำหรับประเภทของทุนนั้น คณบดีคณะเทคโนฯ ชี้แจงว่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ทุนประเภทที่ 1 ผู้ที่จะขอทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ทุนนี้จะได้รับฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนทุนประเภทที่ 2 จะเป็นทุนในโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทุนค่าที่พัก ค่าตำราเรียน ค่าครองชีพ เสื้อช็อป และเครื่องคำนวณทางวิศวกรรม และสุดท้ายทุนประเภทที่ 3 หากชำระด้วยเงินสด จะได้รับส่วนลด 50% ในปีการศึกษาแรก
 
“จำนวนทุนที่จะให้ไม่จำกัด ทั้งนี้หากทุนประเภทที่ 1 มีน้อง ๆ ที่เข้าข่ายมายื่นขอและมีคุณสมบัติผ่าน เราก็จะให้ทั้ง 87 ทุน(ประเภททุน 87 พรรษาพระบิดาเทคโนโลยีไทย) เนื่องจากโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษาบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย รวมทั้งวิทยาลัยฯต้องการส่งเสริมและพัฒนาคนที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เขาได้มีความรู้ มีทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต ซึ่งวิทยาลัยฯเองเชื่อมั่นว่าถ้าน้อง ๆ เหล่านี้ตั้งใจจริงในการเรียนสายอาชีพ ก็จะสามารถมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงต่อไปอย่างแน่นอน โดยจากสถิติการมีงานทำของนักศึกษาที่เรียนเทคโนโลยีนั้น พบว่าเมื่อดู 3 ปีย้อนหลัง นักศึกษาเรามีงานทำ 100 % ก็น่าจะทำให้มั่นใจได้ว่า จบมาแล้วอนาคตสดใส ก็อยากฝากน้อง ๆ โดยเฉพาะม.6ไว้ว่าการเรียนในสายอาชีพนั้นค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงอย่างที่คิด แต่อาจจะถูกกว่าไปเรียนในมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งเสียด้วยซ้ำ และการเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการควบคู่กับด้านวิชาการอย่างเข้มข้น จบออกมาไม่ต้องไปฝึกอบรมหรือเสียเวลาศึกษาดูงาน แต่จะสามารถลงมือทำงานได้เลย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมากครับ”
“สำหรับทุนสาขาวิชาซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานเป็นวิชาชีพในอนาคต และจะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้เล็งเห็นความสำคัญ และหลักสูตรของเราได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยฯ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในและภายนอก เรามีความพร้อมทั้งบุคลากรและสถานที่เรียนโดยวิทยาลัยมีสนามบินเป็นของตัวเองที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเนื้อที่กว่า 400 ไร่
น้องๆ ที่สนใจสมัครเรียนได้รับทุนเป็นส่วนลดทันที่ 50 ปีแรก สมัครด่วนไม่จำกัดจำนวนครับ” ดร.ฐกฤต กล่าวสรุป
 
สำหรับน้อง ๆ หรือผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 0 2878 5003หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://technology.siamtechu.net/

ศธ.เร่งดัน
11,500 ทุน-ครูคุรุทายาทหนุนเด็กสายอาชีพแจ้งเกิด

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ" และบรรยายพิเศษ “นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ”
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ.เป็นอย่างมาก นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) เช่น ระบบขนส่งทางรางที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และระบบบริหารจัดการน้ำ้ ระบบกำจัดขยะ เศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งในช่วงปลายปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว เรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงาน เศรษฐกิจ และการค้าจะกระจายตัวไปทั่วภูมิภาคอย่างแน่นอน ทุกเรื่องที่กล่าวมาจำเป็นจะต้องใช้บุคลากรหรือแรงงานที่มีฝีมือ จึงต้องมีการเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับงาน รวมทั้งการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ มีทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

 "สำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทั้งระบบ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สอศ. ได้แก่ โครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ (Technician & Technologist Scholarship : 2TS) เดิมเป็นทุนของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนสายอาชีพ เป็นโครงการระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2558-2572) รวมทั้งสิ้น 11,500 ทุน จำแนกเป็นทุนในประเทศ จำนวน 3,500 ทุน และทุนต่างประเทศ จำนวน 8,000 ทุน เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับมาทำงานที่ตรงกับสาขาที่เรียนให้กับรัฐบาล และส่วนหนึ่งจะกลับมาเป็นครูช่างในสายอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาไปสู่ผู้เรียนต่อไป นอกจากนี้ยังมีโครงการคุรุทายาท เป็นโครงการผลิตครูของกระทรวงศึกษาธิการที่เคยดำเนินการมาในอดีตเพื่อตอบสนองการผลิตครูในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่ที่ขาดแคลนครูได้ดี แต่ถูกยกเลิกไปในภายหลัง เมื่อครูในระบบการศึกษาของรัฐจะเกษียณออกไปเป็นจำนวนมาก การจะหาครูมาทดแทนจะต้องมีระบบเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ มีใจรักการเป็นครู โครงการดังกล่าวจะเป็นการคัดเลือกเด็กที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลักที่มีความรู้และความตั้งใจที่จะเป็นครู โดยเป็นโครงการระยะยาว 15 ปีเช่นเดียวกับโครงการทุนช่างเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติ ทั้งนี้ มีการคาดหมายว่าจะสามารถผลิตครูสายอาชีพได้มากกว่า 14,000 คน รวมทั้งการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัด สอศ. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังผู้ทำหน้าที่สอนและผู้สนับสนุน ในเบื้องต้นจะพิจารณาเฉพาะสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลังในส่วนของผู้ทำหน้าที่สอน จำนวน 5,677 อัตรา และผู้สนับสนุน จำนวน 1,778 อัตรา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)"
จังหวัดปทุมธานี – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ" และบรรยายพิเศษ “นโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร สอศ. และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ.เข้าร่วมกว่า 600 คน เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี" 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนท้ายว่า ขอฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันดูแลและหาทางแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ เช่น การรับนักเรียนนักศึกษาให้เปิดกว้างมากที่สุด การแสวงหาโอกาสร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ เพราะแต่ละพื้นที่มีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแตกต่างกัน  ความต้องการบุคลากรก็จะแตกต่างกัน การดูแลและหามาตรการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ประสบปัญหาต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน การดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาและการรับน้อง ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปเรียนของนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น เชื่อว่าทุกฝ่ายมีความพยายามแก้ไขปัญหาข้างต้น ก็ขอให้กำลังใจและฝากให้ช่วยกันคิดวิธีหรือโครงการที่จะลดปัญหาดังกล่าว เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็จะมีผลกระทบมาก หากมีความรุนแรงหรือการบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้นก็จะทำให้เสียภาพลักษณ์ ผู้ปกครองจะไม่ต้องการให้ลูกหลานเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพ ตัวนักเรียนนักศึกษาก็กลัวโดนทำร้าย การเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพก็จะเกิดอุปสรรค ดังนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาและปรับภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของการศึกษาในสายอาชีพให้ได้
...................................
ที่มา-เรียบเรียงจากข่าวสำนักงานรัฐมนตรี http://www.moe.go.th/
 

87ทุนเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้ที่เรียนในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนในภาคปกติ
ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้ด้วยว่า ในขณะนี้ วิทยาลัยฯ กำลังทำการเปิดรับน้อง ๆ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยรับคนที่จบชั้นม.6 และปวช. ซึ่งสำหรับน้องม.6จะรับคนที่จบสายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-คำนวณ และหากเป็นสายศิลป์-ภาษาแต่อยากเรียนก็จะต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมก่อนเข้าศึกษา
 
สำหรับประเภทของทุนนั้น คณบดีคณะเทคโนฯ ชี้แจงว่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ทุนประเภทที่ 1 ผู้ที่จะขอทุนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ทุนนี้จะได้รับฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนทุนประเภทที่ 2 จะเป็นทุนในโครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทุนค่าที่พัก ค่าตำราเรียน ค่าครองชีพ เสื้อช็อป และเครื่องคำนวณทางวิศวกรรม และสุดท้ายทุนประเภทที่ 3 หากชำระด้วยเงินสด จะได้รับส่วนลด 15% ทุกภาคการศึกษาพร้อมเสื้อช็อป
 
“จำนวนทุนที่ให้จะมีทั้งหมด 87 ทุน ทั้งนี้หากทุนประเภทที่ 1 มีน้อง ๆ ที่เข้าข่ายมายื่นขอและมีคุณสมบัติผ่าน เราก็จะให้ทั้ง 87 ทุนไปเลยที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษาบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย รวมทั้งวิทยาลัยฯต้องการส่งเสริมและพัฒนาคนที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้เขาได้มีความรู้ มีทักษะเพื่อการทำงานในอนาคต ซึ่งวิทยาลัยฯเองเชื่อมั่นว่าถ้าน้อง ๆ เหล่านี้ตั้งใจจริงในการเรียนสายอาชีพ ก็จะสามารถมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงต่อไปอย่างแน่นอน โดยจากสถิติการมีงานทำของนักศึกษาที่เรียนเทคโนโลยีนั้น พบว่าเมื่อดู 3 ปีย้อนหลัง นักศึกษาเรามีงานทำ 100 % ก็น่าจะทำให้มั่นใจได้ว่า จบมาแล้วอนาคตสดใส ก็อยากฝากน้อง ๆ โดยเฉพาะม.6ไว้ว่าการเรียนในสายอาชีพนั้นค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงอย่างที่คิด แต่อาจจะถูกกว่าไปเรียนในมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งเสียด้วยซ้ำ และการเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการควบคู่กับด้านวิชาการอย่างเข้มข้น จบออกมาไม่ต้องไปฝึกอบรมหรือเสียเวลาศึกษาดูงาน แต่จะสามารถลงมือทำงานได้เลย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก” ดร.ฐกฤต กล่าวสรุป
 
สำหรับน้อง ๆ หรือผู้ที่สนใจ ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 0 2878 5003หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://technology.siamtechu.net/ 
 
โค้งสุดท้ายทุนเรียนฟรีช่างอุตสาหกรรม 

มูลนิธิเอสซีจี ย้ำมาถึงน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนสายอาชีพ ในขณะนี้มูลนิธิฯเปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม 

โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 เพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการ “ฝีมือชน คนสร้างชาติ”

ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2558

สอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org/ฝีมือชนคนสร้างชาติ

หรือ โทร 02-586-1719

หรือคลิก www.facebook.com/ฝีมือชนคนสร้างชาติ


เรียนฟรี มีงานทำทุกคน! เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เปิดรับรุ่นใหม่

รับสมัครนักเรียนรุ่นใหม่แล้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จบมามีงานทำ 100% เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ พร้อมมอบทุนเรียนฟรีให้ทุกคน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เปิดรับตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. สามารถโทรสอบถามได้ก่อนที่ 02-835-2555 ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

สาขาธุรกิจค้าปลีก
เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เรียนในระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ เซเว่นอีเลฟเว่น

สาขาไฟฟ้ากำลัง
เรียนรู้งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุม เครื่องกลไฟฟ้า งานระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงงานบัญชี เรียนในระบบทวิภาคี กับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

 หลักฐานสมัครเรียน
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบสรุปผลการเรียนรวม ณ ปัจจุบัน 
หรือใบรับรองการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 หรือเทียบเท่า
2. มีอายุอยู่ระหว่าง 15 - 20 ปี
3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องและมีทัศนะคติที่ดีต่องานด้านการให้บริการ และการขาย
4. มีความใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

เรียนแบบปัญญาภิวัฒน์
เรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หรือที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หรือที่โรงเรียนอาชีวะศึกษาเครือข่ายเอกชนและรัฐบาล ระยะเวลา 3 เดือนสลับกับการเรียนภาคปฏิบัติงานจริงที่สถานประกอบการ 3 เดือน โดยเรียนสลับกันไปลักษณะนี้เป็นระยะเวลา 3 ปี

การเรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นการเรียนในห้องเรียนตามปกติ
การเรียนภาคทฤษฎีที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนอาชีวศึกษาเครือข่าย จะเป็นการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.panyapiwat.ac.th/index.php/apply
 
มธบ.เปิดมอบทุนเรียนดีรอบที่3

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสอบชิงทุนเรียนดี นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข้อมูลการรับสมัครและกำหนดการ
ประกาศผลผู้ได้รับทุนวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กาหนดสอบชิงทุนวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
1. ทุนเรียนดีไสว - สนั่น
วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้รับทุนการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญของ มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน
1.ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
2.ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาเดือนละ 4,000 บาท
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์
2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับหลักสุตรนานาชาติ
และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

3. ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยพี่ - โรงเรียนน้อง
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ มหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ ไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13
 
 
ม.หอการค้าไทยให้ทุน Start-up พร้อม iPad Air2

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในโครงการ Start -up รับทันที 5,000 บาททุกคน พร้อม iPad Air2 
ขั้นตอนและเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร   
1. เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
1.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามัญ (ม.6 หรือ ม.ศ.5) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ
1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นปริญญาตรี
1.4ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกสั่งพักการศึกษา
1.5 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการอำนวยการสอบ คัดเลือกนักศึกษาใหม่

2. ขั้นตอนในการสมัครสอบ
2.1 การสมัครคัดเลือก
2.1.1ผู้สมัครคัดเลือกใช้ผลการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) หรือใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ จากคณะ หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนและหากเลือกสมัครเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จะเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ ส่วนคณะอื่น ๆ จะเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดับ
2.1.3 แนบหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2
2.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
2.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.2.2 หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
2.2.3 ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)
2.2.4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

3. การสมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัคร ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมหลักฐานการสมัคร รับหนังสือระเบียบการพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.utcc.ac.th/admission/scholarship.html
 

รัฐบาลอินโดฯมอบ50ทุนเรียนป.ตรี-เอกให้เด็กชายแดนใต้

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงกิจการศาสนา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน 

โดยโครงการนี้มอบทุนการศึกษาให้ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในด้านอิสลามศึกษาและสาขาอื่นๆ ทั่วสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                
ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 073-274-103

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sbpac.go.th

ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 – 10 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ณ กองกิจการต่างประเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คลิก ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร


ให้นักเรียนไทย!กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นมอบทุนเรียนสายอาชีพ

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2559 และผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลา 3 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2559 และผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนทั้ง 2 หลักสูตร 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 17 ถึง 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2559)
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2559
4. มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
5. มีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น 
6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
7. ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จะต้องสามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นได้ในระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2559

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครรับทุนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร
2. ใบ Admission Form พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร
3. ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้สมัครต้องได้ G.P.A. 3.00 ขึ้นไป) ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนาประกาศนียบัตรสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือผลสอบ EJU (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
        
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวโหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และจัดส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2559”)

โดยเอกสารจะต้องส่งถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 113

รายละเอียดเพิ่มเติม

S2016 Admission

S2016 Announcement

S2016 Application

C2016 Admission

C2016 Announcement

C2016 Application

...............................
ข้อมูล-สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ให้ทุน-รับเรียนต่อรอบ2
                            

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 สมัครด้วยตนเองหรือทางออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ทำการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นรอบที่ 2 โดยมีช่องทางดังนี้

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

คณะที่เปิดรับสมัคร
คณะจิตวิทยา
-จิตวิทยาคลินิก,จิตวิทยาการปรึกษา
-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
-จิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ

คณะกายภาพบำบัด
คณะพยาบาลศาสตร์


ทุนการศึกษา
มีทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และทุนการศึกษาอื่น ๆ มอบให้จำนวนมาก

สอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02 675 5304-12

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.slc.ac.th/saintlouis3/
 
 รับม.6-ปวช.เรียนฟรีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
             
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อมอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการมอบทุนการศึกษาฟรีตลอดหลักสูตรของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่นจำกัด ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้ที่ขอรับทุนและผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับทุนการศึกษาโครงการ Young Professional เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.มีใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

เงื่อนไข
1.ผู้รับทุนสามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300 บาท
2.ต้องมีใจรักในการให้บริการ
3.ต้องมีคามมุ่งมั่นในการเรียนแลมีความตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่

กำหนดการรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2558 ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3 กรกฏาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีทธิ์สอบ
11 กรกฏาคม 2558 สอบข้อเขียนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์วิชาชีพเฉพาะเกี่ยวกับการตลาด การค้าปลีก/เข้ารับฟังการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรับทุนโครงการ
12 กรกฏาคม 2558 สอบสัมภาษณ์

สนใจติดต่อสมัคร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 4 09.00-16.30 น.ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ 0 2549 3249
http://www.bus.rmutt.ac.th/

  ให้นักเรียนทุกสังกัด มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบ  77 ทุน
                                  
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและอาชีพดังต่อไปนี้

1.ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ได้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี

2.ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง

3.ทุนที่จะให้ในปี 2558 มีมูลค่าทุนละ 5,000 บาท ให้จังหวัดละ 1 ทุน ส่วนภูมิภาคจำนวน 76 ทุน ส่วนกลาง(กรุงเทพฯ) จำนวน 1 ทุน รวม 77 ทุน

4.ผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา ได้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ทุกสังกัด

5.การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน จะพิจารณาตามระเบียบมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน พ.ศ.2551

6.ผู้ประสงค์ขอรับทุนให้ติดต่อได้ที่สำนักงานสกสค.จังหวัด/กรุงเทพฯ หรือสถานศึกษาที่สังกัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2558

 ทุนเรียนปริญญาตรีวิทยาลัยดุสิตธานี
             

น้อง ๆ ที่สนใจเรียนด้านบริการ โอกาสดียังเปิดให้ โดยวิทยาลัยดุสิตธานีจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของโครงการทุนการศึกษา "ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย" ในภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้จน ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นี้ 

รายละเอียดที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้


ทุนที่รับสมัคร
วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ จำนวน 10 ทุน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 1 ทุน
สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 3 ทุน
สาขาวิชาการจัดการสปา (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 3 ทุน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 1 ทุน
วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จำนวน 2 ทุน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 1 ทุน
สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ (หลักสูตรภาษาไทย)  จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
-สัญชาติไทย
-บิดา หรือ มารดา ทำงานในอุตสาหกรรมบริการ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ หรือ สายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยดุสิตธานี
-มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ หรือสายอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 3.00 
-ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 แต่มีความประพฤติดี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษาของวิทยาลัย
-เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
-บุคลิกภาพเหมาะสมกับสาขาวิชา
-ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
-ไม่เสพยาเสพติด
-สำหรับหลักสูตรภาษาไทยจะต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษของวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน
-สำหรับหลักสูตรนานาชาติจะต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน
-สอบผ่านเกณฑ์ของวิทยลัย

การรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่แผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ห้อง 301) อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี
ส่งใบสมัครในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร มีดังนี้
ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีดำ ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน ขนาด 1  นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาระบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
หนังสือรับรองการทำงานของบิดา หรือมารดา

กำหนดการสมัครของรับทุน และการประกาศผลผู้ได้รับทุน

ภาคการศึกษาที่ 2 ยื่นใบสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลผู้ได้รับทุน วันที่ 30 ธันวาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกสวัสดิการและบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ห้อง 301) อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี
เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250 โทร : 02-3617811-3 ต่อ 125 127 และ 128 แฟกซ์: 02-3617806
 

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 พ.ค. 58 15:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,548 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,548 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง