สกอ.เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์-บุคลากรชายแดนภาคใต้

ลบ แก้ไข
สกอ.เปิดให้ทุนพัฒนาอาจารย์-บุคลากรชายแดนภาคใต้ 

สกอ.เปิดให้ทุนพัฒนาอาจาร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดสรรทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดสรรทุนประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุน ดังต่อไปนี้

1. ทุนปริญญาเอกในประเทศ    จำนวน 15 ทุน
2. ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ    จำนวน    5 ทุน

รวม 20 ทุน

โดยกำหนดระยะเวลาของการเปิดรับสมัครทุน ดังนี้
1. ผู้สมัครรับทุน ติดต่อสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดขายแดนภาคใต้ 6 แห่ง ใต้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขต ปัตตานี/หาดใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) และ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา) เพื่อขอสมัครรับทุน และสถาบันอุดมศึกษาด้นสังกัด กลั่นกรองผู้สมัครรับทุนเบื้องต้น ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 10 มีนาคม 2560

2. ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเท่านั้น สามารถ upload ใบสมัครพร้อมหลักฐาน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.research.mua.go.th/ssr หัวข้อ “เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 7 เมษายน 2560

3. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจึงมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธี๋เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนต่อไป

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://202.44.139.133/publicrelation/anc_doc/20170110232916.pdf

ภาพจาก-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University - PSU
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ม.ค. 60 17:01 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,708 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,708 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง