เปิดรับนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก.

ลบ แก้ไข
เปิดรับนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก.รุ่นที่ 20 

เปิดรับนักศึกษาเพื่อรับท

 สกว. เปิดรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

1.ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 20 ประจาปีงบประมาณ 2561 คปก. จะแบ่งการรับสมัครเป็น 2 รอบ สาหรับระยะเวลาการรับสมัครในแต่ละรอบเป็นดังนี้
รอบ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2560 ประกาศผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รอบ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 1 มีนาคม 2561

2.วิธีการสมัคร
การสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ 
http://rgjadvisor.trf.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามที่กาหนดให้ครบถ้วน (โปรดศึกษาการกรอกข้อมูลในระบบที่ “คู่มือการใช้งานระบบการสมัครทุน คปก. แบบออนไลน์สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา คปก. และนักศึกษา”)
อนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ นักศึกษาจานวนมากในช่วงปลายของกาหนดปิดรับการสมัคร ซึ่งอาจทาให้ระบบติดขัดได้ จึงขอแนะนาให้ดาเนินการสมัครทุนก่อนถึงวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบได้ภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (สาหรับรอบ 1) และ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (สาหรับรอบ 2) โดยหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ระบบจะปิดและไม่สามารถดาเนินการแก้ไขได้อีก

3. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอรับทุน "ผู้ช่วยวิจัย" คปก. รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://rgjadvisor.trf.or.th/doc/New_20/7-Rgj-Standard-Advisee-New-20.pdf 


 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 พ.ค. 60 16:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,911 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,911 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง