กว่า5พันคนสอบครูอาชีวะชิง572 อัตรา-ช่างยนต์-คอมฯธุรกิจแข่งเดือด

ลบ แก้ไข
กว่า5พันคนสอบครูอาชีวะชิง572 อัตรา-ช่างยนต์-คอมฯธุรกิจแข่งเดือด
กว่า5พันคนสอบครูอาชีวะชิ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขตทั่วไป และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) จำนวน 48 กลุ่มวิชา 572 อัตรา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวิวิทยา ฟิสิกส์ กฎหมาย ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างต่อเรือ  ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม เมคคาทรอนิกส์ ช่างก่อสร้างและโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ การบัญชี การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไปฯ การตลาด ธุรกิจสถานพยาบาล การจัดการโลจิสติกส์ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ ปฐพีวิทยา อารักขาพืช ช่างกลเกษตร สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศิลปการดนตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย เสริมสวย การท่องเที่ยว และการโรงแรม

ทั้งนี้ กลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ในเขตทั่วไป คือ ช่างยนต์ จำนวน 808 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 792 คน การบัญชี จำนวน 612 คน ช่างกลโรงงาน จำนวน 551 คน และช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 505 คน ส่วนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 35 คน การบัญชี จำนวน 27 คน ช่างยนต์ จำนวน 23 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน และวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 คน ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก. และภาค ข. จำนวนทั้งสิ้น 6,236 ราย แบ่งเป็น เขตทั่วไป จำนวน 6,125 ราย และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 111 ราย

นายสุเทพ กล่าวสรุปว่า การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เขตทั่วไป และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้เข้าสอบ จำนวน 5,552 คน ผู้ขาดสอบ 684 คน คิดเป็นร้อยละผู้เข้าสอบ 89.03 % กลุ่มวิชาที่ไม่มีผู้สมัคร จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาอารักขาพืช ซึ่งการประกาศผลการคัดเลือก และการบรรจุและแต่งตั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย ตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มวิชา และการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  ทั้งนี้มีการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 มิ.ย. 60 20:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 762 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 762 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง