สวนสุนันทาสานต่อความร่วมมือHokkaido Information University

ลบ แก้ไข
สวนสุนันทาสานต่อความร่วมมือHokkaido Information University 
เดินหน้าแลกเปลี่ยนวิชาการ หาแนวทางพัฒนานักศึกษา-บุคลากร


สวนสุนันทาสานต่อความร่วม

วันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2560 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการเข้าศึกษาดูงาน ณ  Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  โดยสภามหาวิทยาลัย มีความประสงค์ในการเดินทางไปติดตามความร่วมมือทางวิชาการกับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินการลงนามความร่วมมือมาแล้ว ครบ 1 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามและสรุปประเมินความร่วมมือทางวิชาการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งรวมแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติมกับ Hokkaido Information University ต่อไป 

สวนสุนันทาสานต่อความร่วม

สรุปโดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือ ดังนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิชาการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆร่วมกับ Hokkaido Information University
2.เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย
3.เพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือกับ Hokkaido Information University
4.หารือเกี่ยวกับการพัฒนาและขยายกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาต่อไป
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มิ.ย. 60 14:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 539 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 539 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง