62ทุนการยางฯให้บุตรชาวสวนยางระดับประถม-ปริญญาตรี

ลบ แก้ไข

62ทุนการยางฯให้บุตรชาวสวนยางระดับประถม-ปริญญาตรี
 62ทุนการยางฯให้บุตรชาวส

การยางแห่งประเทศไทย มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประพฤติดี เอาใจใส่การเรียน โดยมอบทุนให้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี จำนวน 62 ทุน 

จำนวนทุนที่มอบให้
-ประถมศึกษา 8 ทุน
-มัธยมศึกษาตอนต้น 8 ทุน
-มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 ทุน
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8 ทุน
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 8 ทุน
-ปริญญาตรี 22 ทุน

คุณสมบัติ
-บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นเกษตรกรสวนยาง
-กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษารัฐบาลหรือเอกชน ตามระดับที่กำหนดไว้
-ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 180,000 บาท/ปี
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 62.50%

กำหนดการ
เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

http://www.raot.co.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.raot.co.th/ewtadmin/ewt/rubber_web/download/article/article_20170609142406.pdf

.............................
ภาพจาก-http://www.tnamcot.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 มิ.ย. 60 10:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,400 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,400 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง