แห่งแรกเอเชีย!มศก.เปิดตัวหลักสูตรใหม่นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์

ลบ แก้ไข
แห่งแรกเอเชีย! มัณฑนศิลป์ ศิลปากร เปิดตัวหลักสูตรใหม่
นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์

แห่งแรกเอเชีย!มศก.เปิดตั

มัณฑนศิลป์ ศิลปากร เปิดตัวหลักสูตร ป.โท “นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์”แห่งแรกในเอเชีย แห่งเดียวในประเทศไทย 

 สร้างตัวตนนักออกแบบ -อสังหาริมทรัพย์ ยุค 4.0
 “การเรียนรู้ขั้นตอนจากจินตนาการสู่การออกแบบถึงการบริหารจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์” เกิดขึ้นได้ที่ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้บูรณาการการออกแบบและวิทยาการจัดการ เข้าด้วยกันเพื่อผลิตนักออกแบบ 4 DNA ถอดรหัสตัวตน เข้าใจกฎหมายข้อจำกัดการออกแบบ การตลาด การเงิน และการบริหารอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
เพราะ “บ้าน โรงแรม อสังหาริมทรัพย์”  ใช่มีเงิน มีที่ดินก็สามารถ “สร้างและประสบความสำเร็จ” ได้ ยิ่งในยุค 4.0 การแข่งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

 ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง อดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กล่าวว่านักออกแบบมีความเข้าใจในการสร้างโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเรื่องศิลป์และศาสตร์ การบริหารจัดการ นวัตกรรมการลงทุนยุคใหม่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมมีน้อยมาก ทั้งที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ มีการขยายตัวอย่างมาก ดังนั้น นักออกแบบติดโปร ติดอาวุธ 4DNA ที่เรียนรู้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการคำนึงถึงอัตลักษณ์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รับผิดชอบ ต้องไม่คัดลอกงานผู้อื่น ต้องรู้ถึงศักยภาพ ความถนัดของตนเอง  การที่เข้าใจผู้บริโภค และการดำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยของเรา ใช้ DNA ในตนเองให้มีคุณค่ามากขึ้น

“หลักสูตรจะมีการบูรณาการงานวิจัยเข้ามาช่วยนักออกแบบ ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ในการเพิ่มมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยใช้รหัสเข้าใจตัวตนของตนเองมากขึ้น ไม่ไปลอกเลียนแบบใคร สร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จในระยะยาว นักออกแบบต้องเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ตามคุณค่าที่ควรจะเป็น”

หลักสูตร 4DNA สอนให้ดึงความถนัดของตัวเองขึ้นมา ค้นหารากของตนเอง รากของที่ดิน ผ่านการเรียนรู้ศึกษาวิจัยต่างๆ เพราะยิ่งค้นคว้าวิจัย ยิ่งเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงๆ ยิ่งทำให้เป็นนักออกแบบ หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากตัวตนของเราเอง และประสบการณ์ความสำเร็จ


 ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล ประธานหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์  มศก. กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรแรกในเอเชียที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างศิลป์และศาสตร์  โดยการเรียนการสอนเน้นการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ทำให้เกิดเป็นผลงานจริงซึ่งนักศึกษาที่เรียนทุกสาขา สามารถเรียนหลักสูตรได้
“ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเป็น เขียนแบบเป็น หรือมีความรู้ด้านวิทยาการจัดการเท่านั้น เพราะโครงสร้างหลักสูตรเติมเต็มในทุกสาขาวิชาแก่ผู้เรียน ทั้งแนวคิดในการออกแบบ ด้านการตลาด กฎหมาย การเงิน ซึ่งผู้จบการบริหารจัดการอื่นๆมา จะเติมเต็มด้านศิลปะให้ ผู้ที่อยากเป็นนักออกแบบ หรือครอบครัวมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นเจ้าของโครงการ สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้  การบริหารจัดการ เราจะมาเติมเต็มองค์ความรู้ให้”

เมื่อการเดินทางเปลี่ยน โลเคชั่น สถานที่เปลี่ยนไม่จำเป็นต้องติดถนนใหญ่เหมือนอดีต ผู้คนเดิมตามแอพพลิเคชั่น ตามสิ่งที่เขาอยากจะไป อาคาร โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ฮิปๆ เก๋ๆ

 คุณเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย (สส.เพ็ญ) กล่าวว่าสนใจเรื่องการออกแบบตกแต่ง เพราะที่บ้าน ต่างจังหวัดมีเรือนไทย และอยากมีองค์ความรู้ไปพัฒนาออกแบบเรือนไทยดังกล่าวให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ของ จ.อ่างทอง ให้ลูกหลานได้เห็นว่าคนสมัยก่อนอยู่บ้านแบบไหน อุปกรณ์การใช้ต่างๆ มีอะไรบ้าง ซึ่งเมื่อเพื่อนแนะนำ หลักสูตรดังกล่าว ได้เข้ามาศึกษาข้อมูลโครงสร้าง พบว่า เป็นหลักสูตรช่วยสร้างฝัน เรียนรู้การออกแบบจากจิตนาการให้เป็นจริง ต่อให้ไม่มีความรู้ ไม่มีเงิน  ไม่มีที่ดิน  แต่มีจินตนาการอาจทำให้ความฝันในการสร้างอสังหาริมทรัพย์เป็นจริงได้ จุดประกายในสิ่งที่ทุกคนฝัน สร้างจินตนาการให้เป็นรูปธรรม โครงการขึ้นอย่างแท้จริง

“พอมาเรียน ไม่ใช่เป็นเพียงการเพิ่มเติมองค์ความรู้จากงานวิจัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ หลังบ้านของอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม อาคารสถานที่ต่างๆ ที่ได้มาจากเครือข่าย การลงพื้นที่ที่ทางคณะได้พาไปพบปะพูดคุย ได้เห็นจากสถานที่จริง เช่น คงไม่มีโรงแรมไหนเปิดหลังบ้าน การออกแบบ การวางการตลาด การเงิน การบริหารจัดการให้เราเห็น  บางทีเสียเงินเป็นล้านๆ อาจจะยังไม่ได้เรียนรู้รายละเอียดลึกๆ ซึ่งการเรียนแบบ 4 DNA เป็นการเรียนครบวงจรของการออกแบบ ทำให้เราได้องค์ความรู้จริงๆ ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้า และเยี่ยมชมโครงการดีๆ ที่มี DNA ของตัวเอง และประสบความสำเร็จทั้งในไทยและต่างประเทศ”

คนที่จะทำธุรกิจ ไม่ใช่เพียงมีเงินเท่านั้น ต้องมีความคิด นักออกแบบ บริหารจัดการ ผลิตตามจินตนาการกลายเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม

 คุณเมตตา ปราบสุธา กรรมการผู้จัดการ หัวมุม Market & More กล่าวว่าตนทำตลาดนัด ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้ แต่มีความฝัน  มีสิ่งที่เราอยากพัฒนา  แต่ตอนนี้อยากทำอสังหาริมทรัพย์ อยากพัฒนาที่ดินอีกแห่งหนึ่ง จึงต้องการความรู้พื้นฐาน ไอเดียต่างๆ เพราะต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างขยายกว้าง เมื่อได้ศึกษาหลักสูตรของม.ศิลปากร และพบว่าหลักสูตร 4 DNA บูรณาการและมีการเรียนหลายศาสตร์ มีการใช้ข้อมูลจากงานวิจัย การออกแบบมาประยุกต์ใช้ และทำให้ได้เครือข่าย ได้มีความรู้จากงานวิจัย มีพื้นฐานจะนำไปปรับกับความรู้ที่มี สร้างอสังหาริมทรัพย์ตามตัวตน เหมาะสมกับเราและพื้นที่ของเรา  

“การออกแบบ ดีไซน์ ต้องเกิดจากการเรียนรู้ ไม่ใช่ลอกเลียนแบบใคร ซึ่งหลักสูตร 4DNA  เพื่อรูปแบบ คิดเอง ดีไซน์เอง หาทีมงานคนที่ทำตลาดนัดมาทำกับ แต่ไม่ได้ตามเทรนด์  ก็มาปรับให้เหมาะสม มาใช้จากประสบการณ์ มาเรียนแล้วได้องค์ความรู้วิชาการ จากประสบการณ์คนที่มาสอน จะทำให้เราได้องค์ความรู้มากขึ้น”

 พล.ต.ค.รัษฏากร ยิ่งยง หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์  มศก.  กล่าวว่าครอบครัวมีธุรกิจด้านการสื่อสารมวลชนแต่ตอนนี้แวดวงสื่อมีการเปลี่ยนแปลง จึงต้องมองหาลู่ทางใหม่ๆ ซึ่งมีทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่ได้ทำประโยชน์ และไม่รู้ว่าจะทำอะไร อีกทั้งไม่รู้ว่าตัวตนเราเป็นอย่างไร  ไม่มีไอเดีย  เมื่อเพื่อนๆแนะนำหลักสูตรดังกล่าว โดยเรียนรูปแบบหลักสูตร 4DNA ที่มีทั้งการเรียนด้านออกแบบ การตลาด การเงิน กฎหมายข้อจำกัดต่างๆ การบริหารจัดการ กระบวนการต่างๆ จึงได้สนใจเลือกสมัครเรียน เพราะต้องการสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากตัวตนของเรา  

“ถ้ามาเรียนจะได้ไอเดีย การออกแบบมากขึ้น  เพราะตอนนี้ยังไม่ตกผนึก และจากการเรียน พูดคุยกับอาจารย์ เพื่อนๆ ในคลาส และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง โรงแรมจริง อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทำให้รู้ว่าคนเราต้องมีส่วนวิชาการ หรือเนื้อหา ข้อมูลบริบทของตนเอง และความต้องการรวมถึงต้องทำตามหน้าที่ของตนเอง ซึ่งหลักสูตรนี้ตอบโจทย์ทุกเรื่องที่ตนเองต้องการ โดยเฉพาะไอเดียการออแบบที่มาจากตัวตนของเรา ไม่เหมือนใคร"

นักออกแบบนวัตกรรมและการจัดการโรมแรมและอสังหาริมทรัพย์ตัวจริงที่มีความรู้ เข้าใจและมีทักษะในการสร้างนวัตกรรมการออกแบบ การจัดการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เหมือนใคร

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 มิ.ย. 60 17:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,681 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,681 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง