นิสิตใหม่จุฬาฯมีทุนให้หลายประเภท

ลบ แก้ไข

นิสิตใหม่จุฬาฯมีทุนให้หลายประเภท
นิสิตใหม่จุฬาฯมีทุนให้หล

น้องๆ นิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2560 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในส่วนของทุนอุดหนุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน ทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน และทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน 

นิสิตสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ 
http://scholar.sa.chula.ac.th

 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
http://www.sa.chula.ac.th/fund/ทุนอุดหนุนการศึกษา

ข้อมูลทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้

ทุนประเภท ก              เป็นทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน

ทุนประเภท ข (1)         เป็นทุนค่าเล่าเรียน

ทุนประเภท ข (2)         เป็นทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน

                                  ก่อน ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 48,000 บาท

                                  ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 5,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 60,000 บาท

ทุนประเภท ค               เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่เกิน 10,000 บาท / ปีการศึกษา
สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้

นิสิตปัจจุบัน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
นิสิตใหม่สัปดาห์ที่ 2 – 4 ของเดือนมิถุนายน ของทุกปี
กรณีที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน นิสิตสามารถติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต คณะที่สังกัด /ฝ่ายทุนการศึกษา และบริการนิสิต สำนักบริหาร งานกิจการนิสิต เงื่อนไขในการรับทุน คือ นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนด

โดยที่นิสิตใหม่สามารถสมัครทุนผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่ http://scholar.sa.chula.ac.th/

พิมพ์เอกสารมาส่งให้กับทางกิจการนิสิตคณะของตนเองได้และดำเนินการตามขั้นตอนของคณะตนเอง

ติดต่อสำนักงานฯ
ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ที่มา http://www.sa.chula.ac.th/fund/ทุนอุดหนุนการศึกษา
ภาพ Chulalongkorn University

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 มิ.ย. 60 22:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,187 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,187 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง