เด็กวิศวะเตรียมพร้อม!พานาโซนิคให้ทุนเรียนป.ตรี-ดูงานประเทศญี่ปุ่น

ลบ แก้ไข
เด็กวิศวะเตรียมพร้อม!พานาโซนิคให้ทุนเรียนป.ตรี-ดูงานประเทศญี่ปุ่น

เด็กวิศวะเตรียมพร้อม!พาน

น้องนักศึกษาสายวิศวะสอบถามกันมา กับทุนของพานาโซนิคในประเทศไทย ที่เคยเปิดให้เมื่อปีที่แล้ว โดยทราบข่าวจากรุ่นพี่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้และเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนเรียนจนจบปริญญาตรี เลยอยากทราบว่าปีนี้จะมีอีกหรือไม่และควรเตรียมตัวอย่างไร

ถามมาก็ตอบกันไปเช่นเคยครับ ทุนนี้เขามีชื่อว่า ทุน “Panasonic Future Gear Scholarship” หรือทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต
 

จุดประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ซึ่งทุนการศึกษาพานาโซนิคนี้เป็นทุนไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา จบแล้วก็ตัวใครตัวมันครับไม่มีทวงหนี้คืนแต่อย่างใด

เนื่องจากว่าข้อมูลในปี 2560 นี้ยังไม่มี ผมเลยขอนำข้อมูลที่รับเมื่อปีที่แล้วมาย้อนให้ดูกันอีกทีนะครับเพื่อเป็นแนวทาง โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135, 000 บาท

นอกจากนี้นักเรียนทุนของพานาโซนิค ยังได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องทุกปี ตลอดทั้ง 3 ปีเต็ม ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพานาโซนิคในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้าน สิ่งแวดล้อม มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของพานาโซนิคอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมด้านการฝึกงาน สร้างเสริมประสบการณ์กับบริษัทต่างๆ ของพานาโซนิคในประเทศไทย และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการแนะนำอาชีพจากรุ่นพี่ในสายงานตัวจริง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนกันครับ...
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75
4. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
6. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคติดต่อได้
7. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสมัครทุนนี้หรือสิ้นสุดการรับทุนจากหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว

ระยะเวลาการรับสมัคร และการคัดเลือก ที่ผ่านมาจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยที่กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

หากน้อง ๆ ที่สนใจติดตามข้อมูลการรับสมัครแบบเกาะติดก็ดูได้ที่ https://www.facebook.com/PanasonicThailand หรือติดตามที่นี่แหละครับ ประกาศเมื่อไหร่ก็จะเอานำมาเสนอเมื่อนั้นทันที

......................................
ภาพประกอบ-https://notebookspec.com/topics/panasonic/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 ก.ค. 60 22:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,228 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,228 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง