BU CREATIVEทุนเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ลบ แก้ไข
BU CREATIVE ทุนเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ทุนBU CREATIVEมหาวิทยาลั


 
รายละเอียด มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มสร้างสรรค์ จึงได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษา "BU Creative" ที่ยกเว้นค่าหน่วยกิจเป็นเวลา 4 ปีการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ต่อยอดได้ เพียงมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยาศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถที่โดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก็มีโอกาสได้รับทุน BU Creative ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะผ่านกระบวนการบ่มเพาะอันเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์ผลงาน (Portfolio) ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าทำงาน
คุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุน
มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
เมื่อผ่านการคัดเลือก ณ วันที่สมัคร ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป
เสนอแฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
ผ่านการสอบสัมภาษณ์
เมื่อได้รับทุนแล้ว ต่อรักษาเกรดในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00
หากเทอมไหนเกรดไม่ถึง 2.00 ทุนจะถูกงดเว้นในเทอมนั้น และจะให้ทุนอีกครั้งเมื่อทำคะแนนได้ถึง 2.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

ติดต่อสอบถาม
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569
วิทยาเขตรังสิต
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

รายละเอียดและกำหนดการสมัคร
เปิดรับสมัคร

สมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. (จันทร์-อาทิตย์) ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และสมัครทางไปรษณีย์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560 เริ่มเรียนวันที่ 16 สิงหาคม 2560
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 16 มิถุนายน 2560 – 7 มกราคม 2561 เริ่มเรียนวันที่ 8 มกราคม 2561
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันนี้ – เดือนมิถุนายน 2561 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2561

ทุนการศึกษา
ทุนประกายเพชร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ทุน BU CREATIVE
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทุนนักกีฬาดีเด่น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561วันอังคารที่ 10 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 (สมัครที่แผนกกีฬา ทั้งสองวิทยาเขต)

สถานที่รับสมัคร
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท : ณ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (หลักสูตรภาษาไทย/หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาเขตรังสิต : Imagine Village อาคาร A8 ชั้น 2 (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย)

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ก.ค. 60 22:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 950 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 950 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง