ทีมโต้สาระวาทีมมหิดลอินเตอร์ชนะเลิศThe 12thEUTH Debate Championship

ลบ แก้ไข
ทีมโต้สาระวาทีมมหิดลอินเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศ “The 12thEUTH Debate Championship”

ทีมโต้สาระวาทีมมหิดลอินเ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ชมรมโต้สาระวาที วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC Debate Club)  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ “The 12th European Union Thailand Intervarsity Debate Championship 2017” จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมกับชมรมโต้สาระวาที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษครั้งที่ 12 นี้เป็นการแข่งขันการโต้สาระวาทีแบบรัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการแข่งขันว่ามีจำนวนผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดในประเทศไทย แบ่งออกเป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ทีมโต้สาระวาทีแต่ละทีม ประกอบด้วยนักโต้สาระวาที 3 คน และกรรมการตัดสิน 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาและและระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงปัญหาสังคมในประเทศไทยและนานาชาติ
นอกจากจะได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกได้แก่
•         รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 2 นายจุนเฮง แซ่เซีย
•         รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 3 นางสาวศรัณยา สัจเดว์
•         รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 8 นาย Dikshant Konwar Prasai
•         รางวัล Best Speaker ลำดับที่ 10 นายอภิวิชญ์  เหมะจันทร และนางสาว Rusali Agrawal ตามลำดับ


MUIC is 12th EU-TH Debate Champion
Mahidol University International College (MUIC) won the championship in the “12th European Union Thailand Intervarsity Debate Championship 2017” sponsored by the European Union Commission of Thailand and the debate club of Chulalongkorn University.
MUIC’s Debate Club sent nine members grouped into three teams. The 1st Team won the championship. The team was led by Mr. Dikshant Konwar Prasai (who received the 8th Best Speaker Award), Mr. Chun-Heng Sae-Seah (2nd Best Speaker Award), and Ms. Saranya Sachdev (3rd  Best Speaker Award). The 2nd Team, however, reached only the semi-final stage. The 2nd Team’s Mr. Rusali Argawal and Mr. Apivich Hemachandra both received the 10th Best Speaker Award.
The competition was held at Chulalongkorn University from June 30 to July 4, 2017.
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.ค. 60 13:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 771 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 771 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง