จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ7สมัย มทร.ธัญบุรีที่1ราชมงคล-ม.รังสิตยืนที่1ม.เอกชน

ลบ แก้ไข

จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ7สมัย
มทร.ธัญบุรีที่1ราชมงคล-ม.รังสิตยืนที่1ม.เอกชน


จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

จุฬาฯ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ แซง ม.มหิดลสำเร็จในการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน ด้าน "สวนสุนันทา" ขึ้นแท่นยาวผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสมัยที่ 7 ติดต่อกัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "มทร.ธัญบุรี" ครองอันดับ 1ไว้ได้อีกสมัย ส่วน "รังสิต" ยังคงรักษาอันดับ 1 ม.เอกชนไว้ได้เช่นเดียวกัน

 Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 "July 2017 Edition: 2017.2.0 (beta)" โดยจะมีเวอร์ชั่น final หลังจากมีการแก้ไขเรียบร้อยตามมาอีกครั้ง
จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส
ในการจัดอันดับ จะใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ 

ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en/world

จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 อยู่ในอันดับ 548 ของโลก ส่วนอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 549  ของโลก

10 อันดับของมหาวิทยาลัยของไทย
1.จุฬาฯ 2.ม.มหิดล 3. ม.เกษตรศาสตร์ 4.ม.เชียงใหม่ 5.ม.ขอนแก่น
6.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  7.ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
8.ม.สงขลานครินทร์  9.ม.ธรรมศาสตร์ 10. ม.นเรศวร
จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส
จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 สมัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 7 ติดต่อกัน จัดอยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศ อันดับ 3741ของโลก อันดับรองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 29 ของประเทศและอันดับ 3842 ของโลก อันดับสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 36 ของประเทศ และอันดับ 4478ของโลก โดยผลอันดับ1-10 มีดังนี้

จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

มทร.ธัญบุรีแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังครองอันดับ 1 ขึ้นมาอยู่ที่ 24 จากเดิมอันดับที่ 29 ของประเทศและ 3681 ของโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้อันดับ 2 ของกลุ่มราชมงคล อยู่ที่ 33 ของประเทศและ4016 ของโลก อันดับ 3 เป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันดับ 41 ของประเทศและ 4798 ของโลก

จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

ม.รังสิตผงาดที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือมหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ 2943 ของโลก รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อันดับ 20 ของประเทศและ 3184 ของโลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ 21 ของประเทศและ3187 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยู่ที่ 4 อันดับ 22 ของประเทศ อันดับ 3368 โลก และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อันดับ 5 ของม.เอกชน โดยอยู่ในอันดับ 28 ของประเทศ อันดับโลกที่ 3842

จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อันดับ1ของโลก
จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

มหาวิทยาลัยโตเกียวอันดับ 1 ของเอเชีย
จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

สิงคโปร์ครองที่ 1 อาเซียน
จุฬาฯขึ้นที่1ประเทศ-สวนส

หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วยที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

หมายเหตุ: 
- การจัดอันดับแยกประเภทในประเทศไทยยึดถือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับ / สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล/มหาวิทยาลัยราชภัฎ และสถาบันการศึกษาเอกชน ตามรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 
http://www.mua.go.th/muaold/

-สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ "เอไอที" เป็นสถาบันอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นสถาบันที่ไม่เน้นผลกำไรในเชิงธุรกิจ  โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่บริจาคที่ตั้งให้สถาบันฯ และเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งอุดหนุนด้านการศึกษา
(ดูข้อมูลทุนรัฐบาลไทยที่เปิดรับสมัคร 
http://blog.eduzones.com/magazine/185045) เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันของรัฐไม่ใช่สถาบันการศึกษาเอกชน 

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ก.ค. 60 08:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,537 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,537 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง